รายงานผลการดำเนินงานของรัฐบาล
  2018-03-05 10:23:12  cri

ณ ที่ประชุมสภาผู้แทนประชาชนแห่งชาติจีนชุดที่ 13 ครั้งที่ 1

โดย นายหลี่ เค่อเฉียง นายกรัฐมนตรีจีน

ผู้แทนทั้งหลาย

ขณะนี้ ข้าพเจ้าในนามคณะรัฐมนตรีจีน ขอรายงานผลการดำเนินงานของรัฐบาลในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา เสนอข้อเสนอแนะเกี่ยวกับงานของปีนี้ต่อที่ประชุมฯ และขอให้กรรมการสภาปรึกษาการเมืองแห่งชาติจีนเสนอข้อเสนอแนะด้วย

1.ผลการดำเนินงานในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา

ช่วง 5 ปีนี้ เศรษฐกิจจีนขึ้นสู่ขั้นบันไดใหม่ ยอดผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศหรือจีดีพีเพิ่มขึ้นจาก 54 ล้านล้านหยวนเป็น 82.7 ล้านล้านหยวน เฉลี่ยแล้วเพิ่มขึ้น 7.1% ต่อปี เศรษฐกิจจีนเติบโตจาก 11.4% เป็นประมาณ 15% ของเศรษฐกิจโลก มีส่วนช่วยต่อการเติบโตของเศรษฐกิจโลกมากกว่า 30% รายได้การคลังเพิ่มขึ้นจาก 11.7 ล้านล้านหยวนเป็น 17.3 ล้านล้านหยวน ดัชนีราคาผู้บริโภคหรือซีพีไอ เฉลี่ยแล้วเพิ่มขึ้น 1.9% ต่อปี อยู่ในระดับค่อนข้างต่ำ ตำแหน่งงานที่เพิ่มขึ้นในเมืองและชนบทเพิ่มขึ้นกว่า 66 ล้านคน

ช่วง 5 ปีมานี้ โครงสร้างเศรษฐกิจจีนเกิดการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญ ซึ่งการบริโภคมีสัดส่วนเพิ่มขึ้นจาก 54.9% เป็น 58.8% และอุตสาหกรรมการบริการมีสัดส่วนเพิ่มขึ้นจาก 45.3% เป็น 51.6% กลายเป็นแรงกระตุ้นเศรษฐกิจที่สำคัญ อุตสาหกรรมการผลิตที่ใช้ไฮเทคเฉลี่ยแล้วเติบโต 11.7% ต่อปี ความสามารถด้านการผลิตธัญญาหารสูงถึง 1.2 ล้านล้านชั่ง การพัฒนาชนบทเป็นเมืองมีอัตราเพิ่มขึ้นจาก 52.6% เป็น 58.5% เกษตรกรกว่า 80 ล้านคนได้สำมะโนครัวเป็นชาวเมือง

ช่วง 5 ปีมานี้ การพัฒนาที่กระตุ้นด้วยความสร้างสรรค์ประสบผลสำเร็จมากมาย โดยมีการลงทุนด้านการวิจัยและการพัฒนาเพิ่มขึ้นเฉลี่ยแล้วปีละ 11% ยอดการลงทุนด้านดังกล่าวกระโดดเป็นอันดับสองของโลก ความก้าวหน้าด้านเทคโนโลยีสร้างคุณูปการให้กับการเติบโตของเศรษฐกิจมีอัตราเพิ่มขึ้นจาก 52.2% เป็น 57.5% ผลงานความสร้างสรรค์สำคัญต่าง ๆ เช่น การบินอวกาศบรรทุกมนุษย์ การสำรวจทะเลลึก การสื่อสารด้วยควอนตัม และเครื่องบินขนาดใหญ่ได้รับผลงานมากมายอย่างต่อเนื่อง เครือข่ายรถไฟความเร็วสูง อีคอมเมิร์ซ การชำระเงินผ่านมือถือ และเศรษฐกิจแบ่งปันนำกระแสการพัฒนาของโลก "อินเตอร์เน็ตพลัส" ได้หลอมรวมกับวงการต่างๆ ทั่วสังคม นโยบายกระตุ้นมวลชนสร้างธุรกิจเอง และมวลชนสร้างสรรค์นั้นพัฒนาอย่างคึกคัก บริษัทที่ก่อตั้งใหม่เพิ่มขึ้นจากมากกว่า 5,000 แห่งต่อวันเป็นมากกว่า 16,000 แห่งต่อวัน

ช่วง 5 ปีมานี้ ชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนยกระดับขึ้นเรื่อยๆ การแก้ปัญหาความยากจนประสบความคืบหน้าชี้ชัด ประชากรยากจนลดลงกว่า 68 ล้านคน อพยพผู้ยากจนจากเขตยากจนไปท้องที่อื่นมากถึง 8.3 ล้านคน อัตราความยากจนลดลงจาก 10.2% เป็น 3.1% รายได้ประชาชนเพิ่มขึ้นเฉลี่ยแล้ว 7.4% ต่อปี ซึ่งมีอัตราสูงกว่าการเติบโตของเศรษฐกิจจีน ชาวจีนที่เดินทางไปเที่ยวต่างประเทศมีจำนวนเพิ่มขึ้นจาก 83 ล้านคนเป็นมากกว่า 130 ล้านคน การประกันสังคมครอบคลุมประชาชนกว่า 900 ล้านคน ประกันการรักษาพยาบาลขั้นพื้นฐานครอบคลุมประชาชน 1,350 ล้านคน อายุขัยเฉลี่ยของประชาชนจีนเพิ่มเป็น 76.7 ปี

ช่วง 5 ปีมานี้ ภาวะระบบนิเวศดีขึ้นเรื่อยๆ "มาตรการ 10ข้อ" 3 ฉบับที่กำหนดขึ้นเพื่อป้องกันควบคุมมลพิษอากาศ น้ำและดิน ประสบผลสำเร็จอย่างเป็นมั่นเป็นเหมาะ การใช้พลังงานต่อหน่วยจีดีพี และการใช้น้ำต่อหน่วยจีดีพีลดลงมากว่า 20% การปล่อยสารมลพิษที่สำคัญลดน้อยลงอย่างต่อเนื่อง มลภาวะรุนแรงที่เกิดขึ้นในเมืองใหญ่สำคัญมีจำนวนวันลดลงครึ่งหนึ่ง พื้นที่ป่าไม้เพิ่มขึ้น 163 ล้านโหม่ว (1 โหม่วราว 2.4 ไร่) พื้นที่ที่ดินที่แปรสภาพเป็นทรายลดลดเกือบ 2,000 ตารางกิโลเมตร

ช่วง 5 ปีมานี้ เราได้ปฏิบัติการวางแผนงานของคณะกรรมการกลางพรรคคอมมิวนิสต์จีนที่มีนายสี จิ้นผิงเป็นศูนย์กลางอย่างจริงจัง โดยได้ทำงานด้านต่อไปนี้

(1) ยืนหยัดหลักการทำงานที่รักษาความมั่นคงและมุ่งความก้าวหน้า โดยพยายามเน้นการสร้างสรรค์และปรับปรุงการควบคุมเชิงมหภาค ทำให้เศรษฐกิจจีนพัฒนาในขอบเขตที่เหมาะสม และรักษาความมั่นคงและมุ่งในทิศทางที่ดี

(2) ยืนหยัดแนวทางการทำงานหลักที่เน้นการปฏิรูปโครงสร้างด้านอุปทาน พยายามพัฒนาแรงกระตุ้นใหม่ และเร่งยกระดับโครงสร้างเศรษฐกิจ แก้ปัญหาการพัฒนาเศรษฐกิจและการขาดดุลด้านโครงสร้างโดยใช้มาตรการการปฏิรูป เร่งพัฒนาอุตสาหกรรมที่รุ่งเรืองใหม่ ปรับปรุงอุตสาหกรรมแบบเก่า ยกระดับคุณภาพและประสิทธิภาพด้านระบบอุปทาน

(3) ยืนหยัดแนวทางความสร้างสรรค์นำการพัฒนา กระตุ้นความสร้างสรรค์ของสังคม ความสามารถด้านการสร้างสรรค์และประสิทธิภาพการสร้างสรรค์โดยรวมยกระดับขึ้นอย่างเห็นได้ชัด ดำเนินยุทธศาสตร์ความสร้างสรรค์กระตุ้นการพัฒนา ปรับปรุงระบบนิเวศแห่งความสร้างสรรค์ สร้างสภาพความสร้างสรรค์ใหม่ที่มีหลายฝ่ายประสานงานร่วมกัน และผลักดันในทุกๆ ด้าน

(4) ยืนหยัดการปฏิรูปอย่างลุ่มลึกในทุกด้าน ขจัดข้อเสียด้านกลไก กระตุ้นให้เกิดการพัฒนาเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ

(5) ยืนหยัดนโยบายประเทศพื้นฐานแห่งการปฏิรูปและเปิดประเทศ เน้นให้บรรลุความร่วมมือแบบชัยชนะร่วมกัน ยกระดับเศรษฐกิจแบบเปิดกว้างอย่างเห็นได้ชัด ริเริ่มและผลักดันนโยบายหนึ่งแถบหนึ่งเส้นทาง ริเริ่มก่อตั้งธนาคารเอไอไอบี ก่อตั้งกองทุนเส้นทางสายไหม โครงการเชื่อมต่อถ���งกันและความร่วมมือด้านเศรษฐกิจการค้าต่าง ๆ เริ่มลงมือปฏิบัติอย่างเป็นทางการ เพิ่มกำลังในการดึงดูดผู้เชี่ยวชาญ โดยมีผู้เชี่ยวชาญต่างประเทศมาทำงานที่จีนเพิ่มขึ้น 40%

(6) ยืนหยัดในการดำเนินยุทธศาสตร์ให้พื้นที่ต่างๆ ทั่วประเทศพัฒนาอย่างประสานกัน และยุทธศาสตร์เร่งกระบวนการความเป็นเมืองในรูปแบบใหม่

โดยผลักดันให้กิจการด้านต่างๆ พัฒนาอย่างสมดุลกัน และให้สาขาเศรษฐกิจและเขตพื้นที่ที่เจริญขึ้นใหม่เติบโตขึ้นอย่างรวดเร็วยิ่งขึ้น ผลักดันให้กรุงปักกิ่ง นครเทียนจิน และมณฑลเหอเป่ย สามพื้นที่พัฒนาอย่างประสานกัน เร่งพัฒนาระเบียงเขตเศรษฐกิจตามบริเวณลุ่มแม่น้ำฉางเจียงให้เจริญขึ้น ทั้งนี้ต้องเร่งวางแผนและดำเนินงาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งต้องเร่งดำเนินโครงการสำคัญจำนวนหนึ่ง

(7) ยึดแนวคิดทำทุกอย่างเพื่อประชาชน ทุ่มเทกำลังเต็มที่สร้างหลักประกันและปรับปรุงคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนให้ดีขึ้น ทำให้ประชาชนได้ประโยชน์มากขึ้นอย่างต่อเนื่องจากการพัฒนาประเทศ

(8) ยึดแนวทางที่ให้ความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับธรรมชาติมีความกลมกลืนกัน โดยต้องทุ่มเทกำลังในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และแก้ไขปัญหามลภาวะ เพื่อให้การพัฒนาระบบนิเวศประสบความคืบหน้าอย่างเห็นได้ชัด

(9) รัฐบาลจะปฏิบัติภารกิจบริหารประเทศโดยยึดหลักกฎหมายอย่างรอบด้าน ทุ่มเทกำลังในการบริหารสังคมด้วยนวัตกรรม เพื่อการมีประสิทธิภาพที่สูงขึ้น และให้สังคมมีความสงบเรียบร้อย ความกลมกลืนมากขึ้น

2.เป้าหมายโดยรวมในการพัฒนาเศรษฐกิจสังคม

และแนวนโยบายของรัฐบาลในปี 2018

เป้าหมายการพัฒนาที่คาดการณ์ไว้สำหรับปีนี้คือ ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศเติบโตประมาณ 6.5% ราคาสินค้าอุปโภคบริโภคจะปรับตัวสูงขึ้นประมาณ 3% ตำแหน่งงานที่เพิ่มขึ้นใหม่ในเมืองไม่ต่ำกว่า 11 ล้านตำแหน่ง อัตราว่างงานในเมืองตามตัวเลขสำรวจไม่เกิน 5.5% อัตราว่างงานในเมืองที่ได้ขึ้นทะเบียนต่อหน่วยงานราชการไม่เกิน 4.5% รายได้ของประชาชนเพิ่มขึ้น โดยมีอัตราเพิ่มใกล้เคียงกับอัตราเติบโตของเศรษฐกิจ การนำเข้าและส่งออกมีเสถียรภาพ และมีแนวโน้มการขยายตัวที่ดี รายรับและรายจ่ายของการบริการระหว่างประเทศมีความสมดุล การสิ้นเปลืองพลังงานต่อหน่วยจีดีพีลดลงกว่า 3% ปริมาณการปล่อยมลพิษชนิดหลักลดลงต่อไป การปฏิรูปโครงสร้างภาคอุปทานประสบผลคืบหน้าเชิงเนื้อแท้ อัตราส่วนความสามารถในการชำระหนี้ทางมหภาคมีความมั่นคง ความสามารถในการป้องกันความเสี่ยงทางเศรษฐกิจมีความเข้มแข็งและมีประสิทธิภาพ

ปีนี้ ต้องปรับปรุงวิธีการควบคุมเศรษฐกิจทางมหภาคด้วยนวัตกรรม เพื่อให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น และให้การควบคุมเศรษฐกิจทางมหภาคอยู่ในระดับที่เหมาะสม ต้องรักษาให้นโยบายเศรษฐกิจทางมหภาคมีความต่อเนื่อง และมีเสถียรภาพ ต้องให้นโยบายด้านการคลัง การเงิน อุตสาหกรรม และการพัฒนาเขตพื้นที่ต่างๆ มีการประสานกันมากขึ้น

ปีนี้ จะยังคงดำเนินนโยบายการคลังเชิงรุกต่อไปโดยไม่มีการเปลี่ยนแปลงใดๆ โครงสร้างรายจ่ายด้านการคลังจะได้รับการปรับปรุงดีขึ้น โดยจะเน้นสร้างประโยชน์ให้แก่สาธารณะ และครอบคลุมกลุ่มชนมากขึ้น เน้นสนับสนุนการป้องกันและขจัดความเสี่ยงด้านต่างๆ โดยเฉพาะทางด้านการเงิน การแก้ไขปัญหายากจนอย่างตรงจุด และการป้องกันมลภาวะ เน้นสนับสนุนสาขาเศรษฐกิจที่พัฒนาเจริญขึ้นด้วยนวัตกรรม และเป็นพลังขับเคลื่อนใหม่ต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ เน้นสนับสนุนเขตชนบท เกษตรกรรม เกษตรกร และยกระดับคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชน นอกจากนี้ จะใช้งบประมาณที่มีจำนวนจำกัดในด้านที่มีความจำเป็นอย่างเร่งด่วนที่สุด เช่น การเสริมพลังหนุนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม รวมทั้งการยกระดับคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนให้เข้มแข็งยิ่งขึ้น

ด้านการเงิน จะใช้นโยบายที่เหมาะสมกับสถานการณ์ทางเศรษฐกิจ โดยจะไม่ใช้นโยบายการเงินแบบผ่อนคลายหรือเข้มงวดเกินไป

จะเน้นใช้เงินทุนสนับสนุนวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

เขตชนบท เกษตรกรรม พื้นที่ยากจน และเศรษฐกิจภาคจริง

การที่จะดำเนินงานด้านเศรษฐกิจให้ดีนั้น จะต้องยึดแนวความคิดนายสี จิ้นผิง เกี่ยวกับการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมนิยมที่มีเอกลักษณ์ของจีน ต้องให้งานทุกด้านเป็นไปอย่างมั่นคง และประสบความคืบหน้าอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ ต้องเน้นดำเนินงานหลัก 3 ประการดังนี้

ประการแรก ทุ่มกำลังเต็มที่ในการขับเคลื่อนการพัฒนาที่มีคุณภาพสูง เร่งแก้ไขปัญหาการพัฒนาที่ไม่สมดุล และไม่เต็มที่ ต้องถือคุณภาพของการพัฒนาเป็นสิ่งสำคัญอันดับแรก และคำนึงถึงประสิทธิภาพของการพัฒนาก่อนสิ่งใดอื่น ต้องสนับสนุนการปรับปรุงโครงสร้าง เศรษฐกิจ เคารพและปฏิบัติตามกฎแห่งการพัฒนาเศรษฐกิจ ประกันให้อัตราเติบโตทางเศรษฐกิจอยู่ในระดับที่เหมาะสม ประการที่สอง เร่งดำเนินการปฏิรูปและเปิดประเทศ สนับสนุนความตั้งใจในการประดิษฐ์คิดค้นของประชาชน สนับสนุนให้พื้นที่ต่างๆ กล้าบุกเบิกพัฒนา กล้าเผชิญกับปัญหาที่แก้ไขได้ยาก โดยพิจารณาจากสภาพความเป็นจริงของพื้นที่นั้น เพื่อขับเคลื่อนการปฏิรูป เปิดประเทศให้มีความคืบหน้าอย่างต่อเนื่อง และประการสุดท้าย จะต้องคว้าชัยชนะในการป้องกันและขจัดความเสี่ยงด้านต่างๆ โดยเฉพาะทางด้านการเงิน การแก้ไขปัญหาความยากจนอย่างตรงจุด และการป้องกันมลภาวะ เพื่อบรรลุซึ่งเป้าหมายการสร้างสังคมพอกินพอใช้อย่างรอบด้าน ต้องควบคุมความเสี่ยงและปัญหาด้านต่างๆ ที่แฝงอยู่อย่างมีประสิทธิภาพ ต้องบรรลุเป้าหมายการแก้ไขปัญหายากจนอย่างรอบด้าน ต้องให้สภาพแวดล้อมระบบนิเวศโดยรวมมีคุณภาพที่สูงขึ้น ต้องยึดแนวความคิดทำทุกอย่างเพื่อประชาชน ต้องใช้ความพยายามเต็มที่ เพื่อแก้ไขปัญหาที่สร้างความเดือดร้อนให้กับประชาชนอย่างมาก โดยการดำเนินงานทุกอย่างจะต้องพิจารณาจากสภาพความเป็นจริงของจีน ต้องส่งเสริมความยุติธรรม และความเป็นธรรมทางสังคมอย่างรอบด้าน เพื่อให้ชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนนับวันมีคุณภาพดีขึ้นพร้อมไปกับการพัฒนาของประเทศชาติ

3. ข้อเสนอเกี่ยวกับการดำเนินงานของรัฐบาลในปี 2018

(1). ลงลึกการปฏิรูปโครงสร้างอุปทาน ยึดหลักพัฒนาเศรษฐกิจภาคจริง ปรับลดขั้นตอนการปฏิบัติงานของหน่วยงานราชการ ปรับลดภาษีอากร และค่าธรรมเนียมประเภทต่างๆ ให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้ ปรับปรุงสภาพแวดล้อมการประกอบธุรกิจ สนับสนุนให้การตลาดมีความคึกคักและมีชีวิตชีวา เพื่อให้เศรษฐกิจมีคุณภาพที่สูงขึ้น

ต้องเร่งสร้างพลังขับเคลื่อนใหม่ต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ พยายามสร้างความเข้มแข็งให้กับกลุ่มอุตสาหกรรมที่เจริญขึ้นใหม่ และให้ขยายตัวมากขึ้น สนับสนุนการวิจัยค้นคว้าและประยุกต์ใช้เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (AI) ทุ่มกำลังยกระดับอุตสาหกรรมดั้งเดิม เร่งกระบวนการเพิ่มความเร็ว และลดค่าใช้จ่ายของอินเตอร์เน็ต เพื่อสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิตอล

จะต้องเร่งพัฒนาจีนให้เป็นประเทศผู้ผลิตที่เข้มแข็ง ผลักดันการพัฒนาอุตสาหกรรมหลากหลายสาขา เช่น วงจรรวมหรือไอซี เทคโนโลยีการสื่อสารแบบ 5จี เครื่องยนต์ของเครื่องบิน รถยนต์พลังงานไฟฟ้า และวัสดุชนิดใหม่ เป็นต้น นอกจากนี้ ยังจะดำเนินโครงการผลิตเครื่องอุปกรณ์ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย จะใช้มาตรการต่างๆ ยกระดับคุณภาพสินค้าให้สูงขึ้นอย่างรอบด้าน เพื่อให้สินค้ามีคุณภาพตามมาตรฐานสากล จะเชิดชูส่งเสริมจิตวิญญาณแห่งการเป็นช่างชั้นยอดเยี่ยม และจะทำการปฏิวัติเพื่อยกระดับคุณภาพสินค้าที่จีนเป็นผู้ผลิต

ยกเลิกอุปทานที่ไม่มีประสิทธิผล ปีนี้ จะลดปริมาณการผลิตเหล็กกล้าอีกประมาณ 30 ล้านตัน ลดปริมาณการผลิตถ่านหินประมาณ 150 ล้านตัน ปิดหน่วยเครื่องผลิตไฟฟ้าพลังงานถ่านหินที่มีขนาดน้อยกว่า 30 ล้านกิโลวัตต์ที่ไม่ได้มาตรฐาน

ลดภาระด้านภาษีของวิสาหกิจให้เบาลง เน้นการลดภาษีของอุตสาหกรรมการผลิตและการคมนาคมขนส่ง ปีนี้ทั้งปีจะลดภาษีอากรให้กับวิสากิจและบุคคลอีกกว่า 8 แสนล้านหยวน ส่งเสริมการเปลี่ยนรูปแบบและยกระดับของเศรษฐกิจจริง เน้นการกระตุ้นพลังของตลาดและกำลังการสร้างสรรค์ทางสังคม

ลดภาระในส่วนที่ไม่ใช่ภาษีของวิสาหกิจให้เบาลง เคลียร์และกำหนดการเก็บค่าใช้จ���ายเชิงการบริหารให้เข้มงวดยิ่งขึ้น ปรับลดมาตรฐานการเก็บกองทุนในเชิงรัฐบาลส่วนหนึ่ง ตลอดปีนี้จะลดภาระที่ไม่ใช่ภาษีให้กับองค์ประกอบสำคัญของตลาดกว่า 3แสนล้านหยวน เพื่อให้วิสากิจผนึกกำลังมุ่งสู่การพัฒนา

(2 )เร่งพัฒนาประเทศแบบนวัตกรรม ปฏิบัติตามแนวโน้มการปฏิวัติวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และการปฏิรูปอุตสาหกรรมรอบใหม่ของโลก ปฏิบัติตามยุทธศาสตร์ที่ให้การนวัตกรรมขับเคลื่อนการพัฒนา เสริมสร้างขีดความสามารถด้านการนวัตกรรมทางเศรษฐกิจและกำลังแข่งขันต่อไป

การลงทุนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของรัฐ จะเน้นด้านการปรับปรุงชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชน เสริมความเข้มงวดในการแก้ไขปัญหาหมอกควันมลพิษ และป้องกันรักษาโรคร้ายแรง เช่น มะเร็ง เพื่อสร้างความผาสุกให้กับประชาชนได้มากยิ่งขึ้น

ให้การส่งเสริมบุคลากรทางเทคโนโลยีระดับสูงมากยิ่งขึ้น สนับสนุนให้บุคลากรที่ศึกษาในต่างประเทศกลับมาสร้างสรรค์พัฒนาประเทศ ขยายช่องทางสีเขียวดึงดูดบุคลากรชาวต่างชาติมายังประเทศจีน

(3) ดำเนินการปฏิรูปในปริมณฑลพื้นฐานที่สำคัญให้ลงลึกยิ่งขึ้น ถือโอกาสการปฏิรูปและเปิดสู่ภายนอกครบรอบ 40 ปี ผลักดันการปฏิรูปให้ได้รับผลคืบหน้าใหม่ ปลดปล่อยและพัฒนากำลังการผลิตทางสังคมอย่างต่อเนื่อง

มุ่งผลักดันการปฏิรูปรัฐวิสาหกิจและกิจการของรัฐ ปฏิบัติตามระบบรายงานสภาพการดำเนินงานการบริหารสินทรัพย์ของรัฐต่อคณะกรรมการประจำสภาผู้แทนประชาชนแห่งชาติจีน

สนับสนุนการพัฒนาของวิสาหกิจภาคเอกชน ปรับปรุงระบอบกรรมสิทธิ์และกลไกราคาของปัจจัยทางเทคโนโลยีและที่ดินให้เป็นแบบการตลาด ใช้การคุ้มครองสิทธิทรัพย์สินทางปัญญาและการหมุนเวียนของปัจจัย���ำคัญที่คล่องตัว มากระตุ้นตลาดให้มีพลังชีวิตมากขึ้นและมีกำลังสร้างสรรค์ทางสังคมมากยิ่งขึ้น

ดำเนินการปฏิรูประบอบการคลังและภาษีอากรให้ลงลึก เร่งปฏิรูประบอบการเงินผลักดันการปฏิรูประบอบสังคม อีกทั้งปรับปรุงระบอบอารยธรรมทางภาวะนิเวศให้สมบูรณ์แบบ

(4) มุ่งมั่นแก้ไขปัญหาสำคัญ 3 ประการ ได้แก่ ป้องกันแก้ไขความเสี่ยงที่สำคัญ ขจัดความยากจนอย่างตรงจุด และป้องกันควบคุมมลพิษ บรรลุซึ่งหน้าที่หลักประจำปี กำหนดความรับผิดชอบของฝ่ายต่างๆ และส่งเสริมการประกันทางนโยบาย

ทั้งนี้ การส่งเสริมงานป้องกันความเสี่ยงสำคัญๆ ได้รับผลคืบหน้าอย่างเห็นได้ชัด

สำหรับการเสริมกำลังในการช่วยเหลือให้ประชาชนหลุดพ้นจากภาวะยากจนอย่างตรงจุดนั้น ปีนี้ จะลดจำนวนประชากรยากจนในชนบทให้ได้อีกกว่า 10 ล้านคน และอพยพประชากรยากจนมายังพื้นที่มีกินมีใช้จำนวน 2.8 ล้านคน ส่วนการป้องกันและควบคุมมลพิษก็ได้รับผลมากยิ่งขึ้นเช่นกัน

(5) เพิ่มกำลังในการปฏิบัติตามนโยบายพัฒนาชนบท กำหนดแผนตามหลักวิทยาศาสตร์ ปรับปรุงกลไกพัฒนาที่ประสานเมืองกับชนบทเข้าด้วยกันให้สมบูรณ์แบบ อาศัยการปฏิรูปและการนวัตกรรม เพิ่มกำลังพัฒนาใหม่ของชนบท

ผลักดันการปฏิรูปฝ่ายอุปทานการเกษตรในเชิงโครงสร้าง

ดำเนินการปฏิรูปชนบทในทุกด้านให้ลงลึกยิ่งขึ้น ปฏิบัตินโยบายที่การเหมาที่ดินรอบที่สองหมดอายุแล้วให้ขยายเวลาอีก 30 ปี

ผลักดันการพัฒนากิจการต่างๆ ในชนบทอย่างรอบด้าน ปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานด้านการจ่ายน้ำ จ่ายไฟฟ้าและการสื่อสารสารสนเทศให้ดียิ่งขึ้น สร้างและซ่อมแซมทางหลวงในเขตชนบทระยะทางประมาณ 2 แสนกิโลเมตร

(6) ปฏิบัติตามยุทธศาสตร์การพัฒนาอย่างกลมกลืนในภูมิภาคอย่างจริงจัง ปรับปรุงนโยบายการพัฒนาให้มีความสมบูรณ์แบบ

ส่งเสริมให้การบริการสาธารณะพื้นฐานมีความเท่าเทียมกัน ลดช่องว่างการพัฒนาระหว่างเมืองกับชนบทให้น้อยลง บุกเบิกพัฒนาความได้เปรียบและศักยภาพของท้องที่ต่างๆ

สร้างโครงสร้างใหม่ของการพัฒนาภูมิภาค ถือการผ่อนคลายภาระของกรุงปักกิ่งที่เป็นนครหลวงเป็นงานสำคัญ ส่งเสริมการพัฒนาร่วมกันของกรุงปักกิ่ง นครเทียนจินและมณฑลเหอเป่ย สร้างเขตใหม่สงอันด้วยการวางโครงการในระดับสูงและสร้างสรรค์ตามมาตรฐานที่สูง พัฒนาแถบเศรษฐกิจแม่น้ำแยงซีตามแนวคิดที่เน้นภาวะนิเวศและพัฒนาแบบสีเขียว

ปรับยกคุณภาพการเป็นแบบเมืองใหม่ให้สูงขึ้น ปีนี้จะมีประชาชนจากชนบทเข้าเมืองที่ขึ้นทะเบียนอีก 13 ล้านคน ซึ่งจะเร่งให้ประชากรชนบทกลายเป็นชาวเมืองมากขึ้น นอกจากนี้ จะเน้นพัฒนาการสร้างสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานในเมือง เช่น ระบบขนส่งมวลชน การสร้างตลาดสด และลานจอดรถ

(7) ขยายการบริโภคให้มีวงกว้างขึ้นและส่งเสริมการลงทุนที่มีประสิทธิผล

จะขยายบทบาทพื้นฐานของการบริโภคที่มีต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ จะขยายเวลาการให้นโยบายพิเศษภาษีซื้อรถยนต์พลังงานใหม่อีก 3 ปี ยกเลิกนโยบายจำกัดการขายรถมือสองไปยังต่างถิ่น สนับสนุนกำลังทางสังคมเพิ่มอุปทานด้านการรักษาพยาบาล การดูแลชราภาพ การศึกษา วัฒนธรรมและการกีฬาให้มากขึ้น สร้างเขตสาธิตการท่องเที่ยวครบวงจร ลดราคาตั๋วของแหล่งท่องเที่ยวของรัฐแห่งสำคัญๆ ส่งเสริมให้กิจการซื้อของออนไลน์และการส่งพัสดุด่วนพัฒนาด้วยดี

ให้การลงทุนแสดงบทบาทสำคัญต่อการปรับปรุงโครงสร้างอุปทาน ปีนี้ จะบรรลุซึ่งการลงทุนทางรถไฟ 7.32 แสนล้านหยวน การลงทุนทางหลวงและการขนส่งทางน้ำประมาณ 1.8 ล้านล้านหยวน และการลงทุนชลประทานถึง 1 ล้านล้านหยวน การสร้างสรรค์โครงสร้างพื้นฐานสำคัญๆ จะเบนสู่เขตภาคกลางและภาคตะวันตกต่อไป

(8) ผลักดันให้กลายเป็นโครงสร้างและรูปแบบใหม่ที่เปิดเผยในทุกด้าน

ผลักดันความร่วมมือระหว่างประเทศ "1 แถบ 1 เส้นทาง" ยืนหยัดร่วมกันหารือ ร่วมกันพัฒนาและร่วมกันได้รับประโยชน์ ปฏิบัติผลงานการประชุมฟอรั่มสุดยอดว่าด้วยความร่วมมือระหว่างประเทศ "1แถบ 1 เส้นทาง" ผลักดันเส้นทางการพัฒนาสายใหญ่ระหว่างประเทศ กระชับความร่วมมือตามรายทางให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น ขยายความร่วมมือด้านกำลังการผลิตระหว่างประเทศให้กว้างขวางยิ่งขึ้น กระตุ้นการผลิตและการบริการของจีนให้ก้าวออกไปยังต่างประเทศ

ส่งเสริมการลงทุนของนักธุรกิจต่างชาติให้เติบโตขึ้นอย่างมั่นคง ส่งเสริมการเชื่อมโยงกับกฎเกณฑ์ทางเศรษฐกิจและการค้าระหว่างประเทศ พัฒนาบรรยากาศทางธุรกิจให้เป็นอันดับหนึ่งทางสากล เปิดกว้างกิจการการผลิตทั่วไป ขยายขอบข่ายด้านต่างๆ เช่น โทรคมนาคม การรักษาพยาบาล การศึกษา สงเคราะห์คนชรา และรถยนต์พลังงานใหม่ เป็นต้น เปิดตลาดการชำระบัญชีบัตรธนาคารอย่างมีระบบ เปิดข้อจำกัดต่อขอบเขตการประกอบกิจการของบริษัทนายหน้าประกันภัยที่ใช้ทุนต่างชาติ ผ่อนคลายหรือยกเลิกข้อจำกัดต่อสัดส่วนของเงินทุนต่างชาติในธนาคาร พันธบัตร การบริหารกองทุน สินค้าที่ซื้อขายล่วงหน้า และบริษัทบริหารสินทรัพย์ทางการเงิน ปรับมาตรฐานการอนุมัติเข้าตลาดธนาคารของทุนจีนและทุนต่างชาติให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน เลื่อนเวลาจ่ายภาษีของนักลงทุนต่างชาติที่ใช้กำไรที่สร้างขึ้นภายในประเทศจีนไปลงทุนต่อไป ปรับลดขั้นตอนจัดตั้งวิสาหกิจทุนต่างชาติให้ง่ายลง

ส่งเสริมแนวโน้มการพัฒนาอย่างมั่นคงด้วยดีของการค้าต่างประเทศ ผลักดันธุรกิจแปรรูปโยกย้ายไปที่ภาคตะวันตกกลาง ขยายการส่งออกอย่างแข็งขัน จัดงานเอ็กซ์โปนำเข้านานาชาติของจีนครั้งแรกให้ดี ปรับลดภาษีศุลกากรการนำเข้ารถยนต์และสินค้าอุปโภคบริโภคส่วนหนึ่งให้น้อยลง

ส่งเสริมการให้ความสะดวกและเสรีภาพทางการค้าและการลงทุน จีนยืนหยัดผลักดันการโลกาภิวัฒน์ทางเศรษฐกิจทั่วโลก รักษาการค้าเสรีอย่างคงเส้นคงวา ยินดีร่วมมือกับฝ่ายที่เกี่ยวข้องผลักดันกระบวนการเจรจาการค้าแบบพหุภาคี ให้เสร็จสิ้นการเจรจาข้อตกลงความสัมพันธ์แบบหุ้นส่วนเศรษฐกิจในภูมิภาคทุกด้านโดยเร็ว เร่งการพัฒนาเขตการค้าเสรีเอเชียแปซิฟิกและประชาคมเศรษฐกิจเอเชียตะวันออก จีนเสนอให้ใช้การปรึกษาหารืออย่างเสมอภาคแก้ไขข้อขัดแย้งทางการค้า ต่อต้านลัทธิป้องกันทางการค้า พิทักษ์สิทธิประโยชน์ที่ชอบด้วยกฎหมายของตน

(9) ยกระดับการคุ้มครองและปรับปรุงชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนให้สูงยิ่งขึ้น

ใช้ความพยายามในการส่งเสริมการมีงานทำและพัฒนากิจการ ปีนี้นักศึกษาที่จบจากสถาบันอุดมศึกษากว่า 8.2 ล้านคน สร้างสถิติสูงสุดทางประวัติศาสตร์ ต้องส่งเสริมให้เกิดช่องทางการจ้างงานหลายช่องทาง สนับสนุนให้การพัฒนากระตุ้นการมีงานทำ

ยกระดับรายได้ของชาวเมืองอย่างมั่นคง

พัฒนาการศึกษาที่มีคุณภาพและยุติธรรม ผลักดันให้การศึกษาภาคบังคับในเมืองและชนบทพัฒนาเป็นองค์เดียวกัน การจัดสรรงบประมาณทางการศึกษามุ่งไปยังเขตยากจนและส่วนที่อ่อนแอต่อไป

ปฏิบัติตามยุทธศาสตร์จีนที่สมบูรณ์แข็งแรง เพิ่มมาตรฐานเงินช่วยเหลือทางการรักษาพยาบาลขั้นพื้นฐานของชาวเมืองเฉลี่ยคนละ 40 หยวน

แก้ไขปัญหาที่พักของประชาชนให้ดี ส่งเสริมการคุ้มครองชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนในขั้นต่ำสุด พยายามทำงานให้ดี ไม่หลบเลี่ยงเพราะเป็นเรื่องที่ยาก ไม่คิดทำเนื่องจากเป็นแค่เรื่องดีที่เล็ก ต้องให้ผู้ที่ตกอยู่ในสภาพลำบากทุกคนได้รับความใส่ใจและความอบอุ่นจากสังคม

พัฒนาโครงสร้างและรูปแบบบริหารสังคมที่ร่วมกันบริหาร ร่วมกันได้รับประโยชน์ ปรับปรุงระบบปกครองตนเองของประชาชนขั้นพื้นฐาน ส่งเสริมการบริหารเขตชุมชน

เมื่อเข้าสู่ศักราชใหม่ งานของรัฐบาลในปีใหม่ต้องมีบรรยากาศและพฤติกรรมใหม่

ผลักดันการปกครองตามรัฐธรรมนูญ และบริหารตามกฎหมายในทุกด้าน

ส่งเสริมการพัฒนาการปกครองประเทศด้วยความสุจริตและท่วงทำนองของพรรค

ยกสมรรถนะของรัฐบาลให้สูง ให้กลายเป็นระบบบริหารของรัฐบาลที่บริหารตามกฎหมายและได้แบ่งหน้าที่อย่างชัดแจ้ง เพิ่มความน่าเชื่อถือและสมรรถนะการปฏิบัติงานของรัฐบาล

จีนกับประเทศต่างๆ ของโลกได้เชื่อมโยงกันอย่างใกล้ชิด มีชะตากรรมร่วมทุกข์ร่วมสุข เราจะเดินบนหนทางการพัฒนาอย่างสันติแบบเสมอต้นเสมอปลาย ผลักดันการพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศรูปแบบใหม่ เข้าร่วมการปฏิรูปและปรับปรุงการบริหารโลกอย่างแข็งขัน ใช้ความพยายามพัฒนาเศรษฐกิจโลกในรูปแบบเปิดสู่ภายนอก ผลักดันให้มหาประเทศร่วมมือกัน กระชับความเป็นมิตรกับประเทศเพื่อนบ้านและร่วมกันพัฒนา ส่งเสริมความร่วมมือและสามัคคีกันกับประเทศกำลังพัฒนา จัดการประชุมทางการทูตที่จีนเป็นเจ้าภาพต่างๆ ให้ดี เช่น การประชุมฟอรั่มเอเชียโป๋อ๋าว การประชุมสุดยอดองค์การความร่วมมือเซี่ยงไฮ้ และการประชุมสุดยอดฟอรั่มว่าด้วยความร่วมมือจีน-แอฟริกา เป็นต้น แสดงบทบาทมหาประเทศที่มีความรับผิดชอบในการแก้ไขปัญหาที่เป็นประเด็นร้อนของภูมิภาคและระหว่างประเทศต่อไป ปรับปรุงระบบคุ้มครองความปลอดภัยทางผลประโยชน์ในต่างประเทศ จีนยินดีร่วมมือกับประเทศต่างๆ ใช้ความพยายามเพื่อผลักดันการพัฒนาประชาคมร่วมชะตาอย่างไม่ผ่อนคลาย

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง
ตอบคำถามออนไลน์
ทบทวนรายการน่าสนใจ
ภาพยอดฮิต
เว็บไซต์ึเพื่อนซีอาร์ไอ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Play Stop
© China Radio International.CRI. All Rights Reserved.
16A Shijingshan Road, Beijing, China. 100040