เสียงของผู้หญิงในการประชุมฟอรัมโป๋อ๋าวเพื่อเอเชีย
  2018-04-30 16:08:53  cri

เมื่อต้นเดือนเมษายนที่ผ่านมา การจัดประชุมฟอรั่มโป๋อ๋าวเพื่อเอเชีย (Boao Forum for Asia,BFA) ที่มณฑลไห่หนานของจีนสำเร็จลุล่วงไปอย่างราบรื่น เรียกความสนใจจากผู้นำหลายประเทศ องค์การระหว่างประเทศ บุคคลด้านการเมือง อุตสาหกรรม พาณิชย์ ผู้เชี่ยวชาญ และนักวิชาการ จำนวนกว่า 2,000 คนเข้าร่วม และร่วมหารือเกี่ยวกับประเด็น "เอเชียที่เปิดสรีและสร้างสรรค์ เพื่อโลกที่มีความเจริญรุ่งเรืองมากขึ้น" ในกลุ่มคนที่เข้าร่วมการประชุมฟอรั่มโป๋อ๋าวฯ มีสตรีผู้หนึ่ง ซึ่งดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานีโทรทัศน์โดลอน ประเทศคีร์กีซสถาน (Dolon TV Co.Ltd. Kyrgyzstan) หรือ โดลอนทีวี เข้าร่วมประชุมโป๋อ๋าวฯ ในฐานะสื่อมวลชนต่างประเทศ และกล่าวปราศรัยในที่ประชุมผู้นำสื่อเอเชีย (Media Leaders Summit For Asia) ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมโป๋อ๋าวฯ ว่า "ควรแสดงบทบาทของสื่อในการสร้างประชาคมที่มีอนาคตร่วมกันของมนุษยชาติ และร่วมรับมือกับการท้าทายด้วยกัน" สตรีผู้นี้คือ นางจาง ซู่หลาน (Zhang SuLan, 张素兰) ที่มีภูมิลำเนาเดิมอยู่ที่เมืองจินหัว (金华) มณฑลเจ้อเจียงของจีน

"สื่อมวลชนเป็นเวทีแห่งการแลกเปลี่ยนระหว่างอารยธรรม"

นางจาง ซู่หลานเล่าว่า เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา เธอได้รับหนังสือเชิญจากสำนักงานสารนิเทศแห่งคณะรัฐมนตรีจีนให้มาเข้าร่วมประชุมผู้นำสื่อเอเชีย ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมโป๋อ๋าวฯ ในช่วงต้นเดือนเมษายนปี 2018 สถานีโทรทัศน์โดลอน ประเทศคีร์กีซสถานและพันธมิตรสื่อ "1 แถบ 1 เส้นทาง" ("一带一路"媒体传播联盟) เป็นองค์กรหลักที่ช่วยประชาสัมพันธ์ความสำเร็จของเมืองจินหัว และหัวเมืองใหญ่ๆ ของจีนสู่ประเทศคีร์กีซสถานและทุกมุมโลกอย่างต่อเนื่องเป็นเวลาหลายปี และให้โอกาสเธอกล่าวปราศรัยในที่ประชุมผู้นำสื่อเอเชียด้วย

นางจาง ซู่หลานเล่าว่า การประชุมผู้นำสื่อเอเชียครั้งนี้มีการชูประเด็นหลักที่ว่า "ยุคใหม่ของความร่วมมือสื่อเอเชีย การเชื่อมต่อกันและการพัฒนาอย่างสร้างสรรค์" งานสัมมนากลุ่มย่อยที่เธอได้ไปเข้าร่วมนั้น มีผู้แทนสื่อทั้งหมด 23 คน โดยมีเธอเป็นผู้กล่าวปราศรัยลำดับที่ 12 ส่วนผู้แทนจากประเทศอิรัก ซีเรีย และคาซักสถานที่อยู่ลำดับก่อนเธอนั้น ต่างกล่าวจากจุดยืนของประเทศตนเอง เช่น ผู้แทนสื่ออิรักและซีเรียประณามความผิดของสงคราม ส่วนผู้แทนสื่อคาซักสถานเชิญชวนนักธุรกิจจีนไปลงทุนและสร้างธุรกิจที่คาซักสถานมากขึ้น

"ขณะนั้นดิฉันได้ไตร่ตรองว่า ในฐานะชาวจีนที่พำนักในต่างประเทศ ดิฉันควรพูดอะไรบ้าง" ถึงแม้ได้ร่างบทและแก้มาหลายครั้งแล้วก็ตาม แต่ก็ต้องพินิจพิเคราะห์ครั้งแล้วครั้งเล่า

"ดิฉัน จาง ซู่หลาน ผู้อำนวยการสถานีโทรทัศน์โดลอน ประเทศคีร์กีซสถาน ช่วงกว่า 10 ปีตั้งแต่การก่อตั้งสถานีโทรทัศน์โดลอนตั้งแต่ปี 2005 เป็นต้นมา สถานีฯ ได้ดำเนินการไปมาหาสู่กับชาวคีร์กีซสถานตามหลักแห่งความหลากหลาย เสมอภาคเท่าเทียมกัน และผนึกกำลัง เข้าใจกัน และเคารพกัน ทำให้สถานีโทรทัศน์โดลอนเป็นหนึ่งในสถานีโทรทัศน์ที่ได้รับความนิยมในหมู่ชาวคีร์กีซสถาน" นางจาง ซู่หลานเปิดประเดิมกล่าวในที่ประชุมผู้นำสื่อเอเชียเช่นนี้

นางจาง ซู่หลานเล่าถึงความเป็นมาของชื่อ "โดลอนทีวี" (Dolon TV) ว่า "ชื่อของโดลอนทีวีมาจากภูเขาที่มีชื่อเสียงของคีร์กีซสถาน ซึ่งตั้งชื่อตามนายพลโดลอน ผู้ซึ่งเป็นที่รักและเคารพของชาวคีร์กีซสถาน ชื่อของโดลอนทีวีจึงสะท้อนให้เห็นถึงความเคารพต่อวัฒนธรรมและอารยธรรมของคีร์กีซสถาน จนถึงขณะนี้ โดลอนทีวีมี 117 ช่อง ออกอากาศในหลากหลายภาษา เช่น ภาษารัสเซีย อังกฤษ จีน และอุยกูร์ รวมถึงมีรายการที่ผลิตเอง 4 รายการ ตามหลักการคุ้มครองความหลากหลายของอารยธรรมและเสมอภาคเท่าเทียมกัน"

นางจาง ซู่หลานระบุว่า "ในฐานะสื่อ ซึ่งทำหน้าที่เป็นเวทีและหน้าต่างแห่งการแลกเปลี่ยน ประการแรก เราชูหลักแห่งการเปิดเสรีและเปิดรับวัฒนธรรมที่ต่างกันของประเทศต่างๆ วัฒนธรรมและอารยธรรมไร้ซึ่งพรมแดน วัฒนธรรมและอารยธรรมของแต่ละประเทศต่างมีวิวัฒนาการของเขาเอง มีเพียงการเปิดรับ การเคารพ การอยู่ด้วยกันอย่างปรองดองโดยสงวนความต่างเท่านั้น จึงจะสามารถทำให้เกิดปัจจัยใหม่ สีสันใหม่ และแรงขับเคลื่อนใหม่ได้ ประการที่สอง แต่ไหนแต่ไรมาการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมและอารยธรรมไม่ได้เหินห่างจากเศรษฐกิจ แต่จะมีส่วนส่งเสริมเศรษฐกิจให้พัฒนาก้าวหน้า ขณะที่เศรษฐกิจก็มีส่วนส่งเสริมความเจริญรุ่งเรืองทางวัฒนธรรมด้วย และประการที่สาม สื่อมวลชนควรมีความรับผิดชอบ ร่วมกันสร้างประชาคมที่มีอนาคตร่วมกันของมนุษยชาติ และรับมือความท้าทายด้วยกัน"

ช่วง 10 กว่าปีมานี้ นางจาง ซู่หลาน หญิงแกร่งจากเมืองจินหัว มณฑลเจ้อเจียง ได้จัดคณะพนักงานโดลอนทีวี คณะข้าราชการและนักธุรกิจของคีร์กีซสถานมาทัศนศึกษาและท่องเที่ยวที่จีน 15 ครั้ง รวมถึงไปดูงานที่เมืองหังโจว หนิงโป จินหัว และเมืองอื่นๆ ของจีน "ก่อนมาจีน พวกเขาไม่เข้าใจจีนสักนิด แต่เวลานี้ทุกคนอยากมาจีน และเมื่อกลับจากจีนแล้วก็เล่าให้ชาวคีร์กีซสถานทราบว่า เหมือนอยู่ในฝันและชื่นชมว่า จีนยิ่งใหญ่จริงๆ"

"เสียงจากหญิง" ผู้นี้ยังระบุด้วยว่า มวลมนุษยชาติเผชิญกับปัญหาต่างๆ เช่น วิกฤตการเงินระหว่างประเทศ การเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ พลังงานและอาหาร สื่อมวลชนควรกล้ารับผิดชอบ เป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน เดินหน้าแลกเปลี่ยนระหว่างประเทศเอเชียโดยก้าวข้ามพรมแดน ข้ามกาลเวลาและห้วงอวกาศ และข้ามอารยธรรม ซึมซับภูมิปัญญาและสารอาหารจากอารยธรรมที่ต่างกัน เพื่อสร้างโลกแห่งความสมานฉันท์ที่ประกอบด้วยอารยธรรมหลากหลายชนิด

คำปราศรัยของนางจาง ซู่หลานประสบความสำเร็จมาก ภายหลังประชุมสิ้นสุดลง ต่างมีคนแห่กันไปขอถ่ายภาพกับเธอ......

"นี่ไม่ใช่มนต์เสน่ห์ของดิฉันเอง แต่เป็นมนต์เสน่ห์ของจีน" นางจาง ซู่หลานยิ้มด้วยความภาคภูมิใจ

ในวันถัดมาของการประชุมผู้นำสื่อเอเชีย นางจาง ซู่หลานมีโอกาสเข้าร่วมพิธีเปิดประชุมประจำปี 2018 ของฟอรั่มโป๋อ๋าวเพื่อเอเชีย รับฟังนายสี จิ้นผิง ประธานาธิบดีจีนกล่าวสุนทรพจน์ในพิธีเปิดอย่างตั้งอกตั้งใจ

"พิธีเปิด (ประชุมประจำปี 2018 ของฟอรั่มโป๋อ๋าวเพื่อเอเชีย) สะเทือนทางจิตวิญญาณมาก เสียงปรบมือดังสนั่นหลายคร���้งในสถานที่จัดประชุม ปลุกเร้าจิตใจคนให้ฮึกเหิมมาก ชาวต่างชาติที่นั่งข้างๆ ดิฉัน ล้วนปรบมือเชียร์กัน"

ระยะเวลา 4 วันสั้นๆ ของประชุมฟอรั่มโป๋อ๋าวเพื่อเอเชีย จะกลายเป็นความทรงจำที่ล้ำค่าที่สุดในชั่วชีวิตของนางจาง ซู่หลาน---หญิงแกร่งจากเมืองจินหัว มณฑลเจ้อเจียง ที่ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานีโทรทัศน์โดลอน ประเทศคีร์กีซสถาน และอุทิศกำลังเพื่อความร่วมมือสื่อเอเชียและโลก

(TIM/LING)

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง
ตอบคำถามออนไลน์
ทบทวนรายการน่าสนใจ
ภาพยอดฮิต
เว็บไซต์ึเพื่อนซีอาร์ไอ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Play Stop
© China Radio International.CRI. All Rights Reserved.
16A Shijingshan Road, Beijing, China. 100040