การท่องเที่ยวเขตทิเบต (๓)
  2018-07-26 11:33:01  cri

สถานที่ท่องเที่ยวในเขตทิเบต

1. พระราชวังโปตาลา (布达拉宫 ) เมื่อนึกถึงทิเบต สถานที่ท่องเที่ยวอันดับแรกคงต้องเป็นพระราชวังโปตาลา ซึ่งตั้งอยู่ที่เมืองลาซา เป็นสิ่งก่อสร้างที่เป็นทั้งพระราชวัง ป้อมปราการและวัดที่สูงที่สุดของโลก มีความสูงถึง 3,700 เมตร และเป็นพระราชวังโบราณที่ใหญ่ที่สุดและถูกรักษาได้ดีที่สุดของทิเบต เป็นผลงานชิ้นยอดในบรรดาของสิ่งก่อสร้างของทิเบต ในธนบัตรของจีนชุดที่ 5 มีภาพพระราชวังโปตาลาเป็นภาพประกอบด้านหลังของธนบัตร 50 หยวน

ตัวสิ่งปลูกสร้างของพระราชวังแห่งนี้มีความสูงกว่า 200 เมตร มีเนื้อที่ 360,000 ตารางเมตร ประกอบด้วยพระราชวัง วัด และสวน สร้างขึ้นเมื่อพระเจ้าซรอนซันกัมโป (松赞干布) แต่งงานกับพระราชธิดาเวนเชิง (文成公主) สมัยราชวงศ์ถัง ในสมัยราชวงศ์ชิง จักรพรรดิสั่งให้สร้างใหม่ และกลายเป็นที่พักฤดูหนาวของดาไลลามะทุกสมัย และสถานที่จัดพิธีทางศาสนาและการเมืองที่สำคัญ

พระราชวังโปตาลาแบ่งออกเป็นพระราชวังสีขาวและพระราชวังสีแดง พระราชวังสีขาวมี 7 ชั้น เคยเป็นที่จัดงานเทศกาลทิเบต ต่อมาเปลี่ยนเป็นที่พักของดาไลลามะ โดยสิ่งก่อสร้างที่เก่าแก่ที่สุดในพระราชวังสีขาวคือถ้ำฝ่าหวัง (法王洞) ซึ่งได้ประดิษฐานรูปแกะสลักของพระเจ้าซรอนซันกัมโป (松赞干布) พระราชธิดาเวนเชิง (文成公主) และพระราชธิดาภริคุติของเนปาล ส่วนพระราชวังสีแดงเป็นวัดและที่ประดิษฐานเจดีย์วิญญาณของดาไลลามะสมัยที่ 5 7 8 9 และ 13 โดยเจดีย์วิญญาณของดาลลามะองค์ที่ 5 มีขนาดใหญ่ที่สุด วังฝ่าหวัง (法王殿) และวังเซิ่งเจ่อ (圣者殿) สร้างขึ้นเมื่อสมัยถู่โป หรือสมัยราชวงศ์ถัง โดยวัดฝ่าหวังตั้งอยู่ตรงกลางของพระราชวังโปตาลา ส่วนวังซันเจี้ยซิงเซิ่ง (三界兴盛殿) เป็นสิ่งก่อสร้างสูงสุดของพระราชวังสีแดง โดยเก็บคัมภีร์ไว้จำนวนมากและมีภาพวาดของจักรพรรดิสมัยราชวงศ์ชิง วังใหญ่จี้หยวนหมั่น (寂圆满大殿) เป็นวังที่ใหญ่ที่สุดของพระราชวังโปตาลา มีเนื้อที่ 725 ตารางเมตร มีภาพวาดบนฝาผนัง ในจำนวนนี้ มีภาพวาดดาไลลามะองค์ที่ 5 เข้าเฝ้าจักรพรรดิซุนจื้อ (顺治) ของราชวงศ์ชิงที่มีชื่อเสียงมากที่สุด

พระราชวังโปตาลาสร้างขึ้นบนภูเขา มีความยิ่งใหญ่และสวยงาม มีคำขวัญว่า "เพชรบนหลังคาโลก" มีชื่อเสียงทั้งเรื่องภาพวาดบนฝาผนัง รูปแกะสลัก การออกแบบ และการประดับตกแต่ง แสดงให้เห็นศิลปะของชนเผ่าทิเบต รวมทั้งศิลปะของชนเผ่าฮั่น หมั่น และมองโก ในฐานะสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ทางพุทธศาสนา ทำให้มีพุทธศาสนิกชนและนักท่องเที่ยวจำนวนนับไม่ถ้วนเข้าชมในทุกปี และเป็นสถานที่ที่พลาดไม่ได้เมื่อไปเที่ยวทิเบต

รถประจำทางหลายสายสามารถเดินทางไปพระราชวังโปตาลาได้ โดยเดือนพฤษภาคมถึงเดือนตุลาคม ราคาตั๋วอยู่ที่ 200 หยวน ส่วนเดือนพฤศจิกายนถึงเดือนเมษายนในปีถัดไป ราคาตั๋วจะอยู่ที่ 100 หยวน เนื่องจากพระราชวังโปตาลานั้นใหญ่มาก การเข้าชมควรต้องใช้ประมาณ 4 - 5 ชั่วโมง

2. วัดโจคัง (大昭寺) วัดโจคัง ตั้งอยู่ในเมืองลาซาเช่นกัน เป็นวัดทางพุทธศาสนาแบบทิเบต สร้างขึ้นโดยพระเจ้าซรอนซันกัมโป (松赞干布) ในใจของชาวทิเบต พระเจ้าซรอนซันกัมโป (松赞干布) และพระราชธิดาเวนเชิง (文成公主) ถือเป็นพระโพธิสัตว์ลงมาบนโลกมนุษย์เพื่อสั่งสอนชาวทิเบต ในสมัยราชวงศ์หยวน หมิง และชิงได้มีการขยายและสร้างใหม่ มีประวัติศาสตร์มากกว่า 1,300 ปี และมีฐานะสูงสุดของพุทธศาสนานิกายทิเบต

เมื่อเดินเข้าทางประตูของวัดโจคังจะพบสถานที่จัดสอบพระภิกษุสงฆ์ระดับสูงสุดของพุทธศาสนานิกายทิเบต ทางทิศตะวันออกของวัด มีตะเกียงน้ำมันเรียงกันหลายแถว ซึ่งต้องจุดให้สว่างทั้งวันคืน วัดโจคังสูง 4 ชั้น การออกแบบได้รวบรวมศิลปะของทิเบต ราชวงศ์ถัง เนปาล และอินเดียเข้าด้วยกัน สิ่งสำคัญคือ วัดนี้ประดิษฐานพระพุทธรูปของพระโคตมพุทธเจ้า เมื่ออายุ 12 ปีพระราชธิดาเวนเชิงได้นำมาจากราชวงศ์ถัง

วัดของทิเบตส่วนใหญ่สังกัดหนึ่งเพียงนิกายในพุทธศาสนา แต่วัดโจคังเป็นวัดศัก��ิ์สิทธิ์ที่ทุกนิกายนับถือร่วมกัน ทำให้มีพุทธศาสนิกชนจำนวนมากมากราบไหว้ทุกวัน เห็นเป็นร่องรอยที่พื้นหินบริเวณหน้าประตู แสดงให้เห็นถึงฐานะของวัดโจคังที่เป็นที่เลื่อมใสเป็นอย่างดี

การเดินทางไปวัดโจคังมีสะดวกมาก เพราะอยู่ในตัวเมือง มีรถประจำทางหลายสายผ่าน ราคาตั๋วอยู่ที่ 85 หยวน ในวัดไม่อนุญาตให้ถ่ายภาพ เปิดให้เข้าชมตั้งแต่ 7.00น. ถึง 17.30น. โดยช่วง 7.00น. ถึง 11.30น. จะเปิดให้เฉพาะพุทธศาสนิกชน ส่วน 11.30น. ถึง 17.30น. จะเปิดให้นักท่องเที่ยวเข้าชม

3. ทะเลสาบนามูโช่ (纳木错) ทะเลสาบยัมดรก (羊湖) และทะเลสาบมานาซาโรวาร์ (玛旁雍错) ทั้งสามเป็นทะเลสาบศักดิ์สิทธิ์ของทิเบต

ทะเลสาบนามูโช่ หมายถึง "ทะเลสาบแห่งสวรรค์" ตำนานของชื่อนี้มีสองที่มา แบบแรก คือ ชาวบ้านเห็นว่า น้ำในทะเลสาบมีสีฟ้าเหมือนท้องฟ้า และอีกแบบ คือ ทะเลสาบนี้สูงกว่าระดับน้ำทะเลหลายพันเมตรเหมือนอยู่บนท้องฟ้า

ทะเลสาบนามูโช่ เป็นทะเลสาบใหญ่อันดับที่สองของทิเบต เป็นทะเลสาบน้ำเค็ม สูงกว่าระดับน้ำทะเล 4,718 เมตร ทอดยาวจากทางตะวันออกถึงทางตะวันตกยาวกว่า 70 กิโลเมตร จากทางใต้สู่ทางเหนือกว้างกว่า 30 กิโลเมตร มีพื้นน้ำประมาณ 1,920 ตารางกิโลเมตร จุดที่ลึกที่สุดของทะเลสาบแห่งนี้ลึกมากกว่า 120 เมตร นอกจากความสวยงาม ยังอุดมไปด้วยสัตว์ที่หายากหลายอย่าง และมีความสำคัญทางศาสนา จึงเป็นทะเลสาบที่นิยมมากที่สุดในหมู่นักท่องเที่ยว

นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่จะพักใกล้ทะเลสาบ ซึ่งสามารถชมทิวทัศน์ความสวยงามยามเช้าได้ นอกจากนี้ หากไปเยือนบ้านชาวทิเบตที่อยู่บริเวณนั้น ยังสามารถทานอาหารทิเบตที่อร่อย บางคนยังเลือกเดินรอบทะเลสาบ ซึ่งมีความยาวประมาณ 280 กิโลเมตร ซึ่งต้องใช้เวลา 7 - 10 วัน โดยต้องเตรียมอาหาร ยาแก้อาการแพ้ความสูง และสิ่งจำเป็นต่างๆ ให้พร้อม การขับรถรอบทะเลสาบต้องการรถที่สภาพดี สำหรับชาวบ้านที่คุ้นเคยเส้นทางจะใช้เวลาเดินทาง 1 - 2 วัน

ทะเลสาบยัมดรก หมายถึง "ทะเลสาบเหมือนหยก" ตั้งอยู่ทางตะวันตกเฉียงใต้ของเมืองลาซาประมาณ 70 กิโลเมตร มีเนื้อที่ 675 ตารางกิโลเมตร สูงกว่าระดับน้ำทะเล 4,441 เมตร จากเมืองลาซาถึงทะเลสาบยัมดรมต้องข้ามภูเขาสูง 5,030 เมตร พุทธศาสนิกชนที่มาแสวงบุญจะเดินรอบทะเลสาบแห่งนี้ทุกปี โดยต้องการเวลาราว 1 เดือนถึงจะเดินได้รอบเพื่อขอพรให้มีสิริมงคลทั้งปี

ทะเลสาบยัมดรกได้รับการยกย่องว่าเป็น "น้ำที่สวยที่สุดในโลก" ในใจของชาวทิเบต ทะเลสาบนี้ถือเป็นตุ้มหูหยกของนางฟ้าที่ตกลงมา น้ำในทะเลสาบแห่งนี้จะเปลี่ยนสีตามความแรงของแสงแดด

ทะเลสาบมานาซาโรวาร์ ตั้งอยู่ที่เมืองอาหลี่ของทิเบต มีน้ำที่ใสที่สุดของจีน และมีทิวทัศน์สวยงามมาก พุทธศาสนิกชนถือทะเลสาบนี้เป็น "ศูนย์กลางของโลก" เล่าต่อกันมาว่า ทะเลสาบมานาซาโรวาร์เป็นทะเลสาบที่ศักดิ์สิทธิ์ที่สุด น้ำในทะเลสาบสามารถล้างความเดือดร้อนรำคาญใจให้มีแต่ความสงบและความสุข

การไปเที่ยวทะเลสาบแห่งนี้ต้องเช่ารถ หากเดินรอบทะเลสาบต้องใช้เวลา 4 - 5 วัน ระยะทางราว 60 กิโลเมตร ระหว่างทางมีวัดให้สามารถแวะพักผ่อน

ทั้งสามทะเลสาบถือเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่นิยมมากของเขตทิเบต นอกจากนี้ ทิเบตยังมีทั้งภูเขา หุบเขา และป่าไม้ คุ้มค่าแก่การไปเที่ยวหลายครั้ง มีทั้งวัฒนธรรมที่มีความพิเศษ ทิวทัศน์อันสวยงาม บรรยากาศทางศาสนา ตลอดจนชาวบ้านที่ใจดี เสมือนข้ามไปถึงอีกโลกหนึ่ง ซึ่งเป็นที่ที่ทั้งชาวจีนและชาวต่างประเทศต่างปรารถนาจะไปเยือนสักครั้ง หากมีโอกาส การเตรียมพร้อมเป็นเรื่องสำคัญที่จะทำให้การไปเที่ยวทิเบตไม่ผิดหวังอย่างแน่นอน

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง
ตอบคำถามออนไลน์
ทบทวนรายการน่าสนใจ
ภาพยอดฮิต
เว็บไซต์ึเพื่อนซีอาร์ไอ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Play Stop
© China Radio International.CRI. All Rights Reserved.
16A Shijingshan Road, Beijing, China. 100040