เที่ยวบ้านเดิมของหง ซิ่วเฉวียนในฤดูร้อน
  2018-08-09 10:31:10  cri

ช่วงอากาศร้อนปลายเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมา ผู้สื่อข่าวซีอาร์ไอมีโอกาสเดินทางไปเยี่ยมชมบ้านเดิมของหง ซิ่วเฉวียน (洪秀全故居, Former Residence of Hong Xiuquan) ผู้นำกบฏชาวนาในสมัยราชวงศ์ชิง (ค.ศ.1644-1911) ในเขตฮวาตู เมืองกว่างโจว มณฑลกว่างตง ในปัจจุบันที่แห่งนี้เป็นโบราณสถานระดับชาติ เป็นแหล่งอบรมสั่งสอนลัทธิรักชาติระดับเมืองและระดับมณฑล

บ้านเดิมของหง ซิ่วเฉวียน อยู่ในหมู่บ้านเล็กๆ แห่งหนึ่ง ชื่อว่าหมู่บ้าน "กวนลู่ปู้" (官禄㘵) หง ซิ่วเฉวียนเติบโต เล่าเรียน จนเป็นครูสอนหนังสือที่บ้านเดิมแห่งนี้ ก่อนจะไปเป็นผู้นำการลุกขึ้นต่อสู้ของชาวนาที่ต่างถิ่น

ภายในบ้านเดิมหลังนี้ ลักษณะเป็นบ้านแบบพื้นเมืองของท้องถิ่น ก่อด้วยอิฐ มีต้นลำไยอายุเกือบ 200 ปี บ่อน้ำตระกูลหงที่มีอายุเก่าแก่ ศาลเจ้าตระกูลหง นิทรรศการเกี่ยวกับชีวประวัติของหง ซิ่วเฉวียน ตลอดจนขนบธรรมเนียมพื้นบ้าน ในช่วงเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมา ต้นลำไยอายุเกือบ 200 ปีที่หง ซิ่วเฉวียนปลูกไว้ในช่วงวัยหนุ่ม กำลังออกผลดก ลูกลำไยห้อยอยู่เต็มต้นและสุกพอรับประทานได้ นับเป็นวิวสวยอีกแบบหนึ่งเพราะว่า หากมาช่วงอื่นๆ ก็จะไม่เห็นผลลำไยเต็มต้นเช่นนี้

นอกจากนี้ ในปี 2014 ในโอกาสครบรอบ 200 ปีชาตะกาลของหง ซิ่วเฉวียน มีการสร้างหอรำลึกหง ซิ่วเฉวียนขึ้นมาข้างๆ บ้านเดิมของหง ซิ่วเฉวียน เป็นอาคารขนาดใหญ่ 2 ชั้น นำเสนอประวัติช่วงไท่ผิงเทียนกั๋ว (太平天国, Taiping Kingdom of Heaven, ปี ค.ศ. 1851—1864) ที่หง ซิ่วเฉวียนก่อตั้งขึ้น สร้างความประทับใจแก่ผู้ชมมาก

หง ซิ่วเฉวียน (洪秀全) เป็นบุคคลที่มีชื่อเสียงในท้องถิ่น เมื่อไปถึงเขตฮวาตู เมืองกว่างโจว หากถามชาวท้องถิ่นว่า มีแหล่งท่องเที่ยวอะไรบ้าง ชาวบ้านก็จะบอกอย่างภาคภูมิใจว่า มีบ้านเดิมของหง ซิ่วเฉวียน เนื่องจากเขาเป็นบุคคลที่มีความสำคัญในประวัติศาสตร์ ทางการท้องถิ่นยังได้ตั้งชื่อสถานที่หลายแห่งตามชื่อเขาด้วย เช่น เขื่อนหง ซิ่วเฉวียน (洪秀全水库) โรงเรียนมัธยมซิ่วเฉวียน (秀全中学) สวนซิ่วเฉวียน (秀全公园) และชุมชนซิ่วเฉวียน (秀全街道) เป็นต้น

ชีวประวัติโดยสังเขปของหง ซิ่วเฉวียน

หง ซิ่วเฉวียนใช้ชีวิตระหว่างปี ค.ศ.1814-1864 สมัยราชวงศ์ชิง เป็นผู้นำ "กบฏชาวนา" หรือ "การลุกขึ้นสู้ของชาวนา" ในยุคใกล้ของจีน เป็นบุคคลใฝ่หาสัจธรรมจากประเทศตะวันตก เพื่อสร้างความเจริญรุ่งเรืองให้กับประเทศชาติและสร้างความผาสุกให้แก่ประชาชน เมื่ออายุ 7 ขวบ เขาเรียนในหมู่บ้านกวนลู่พู่ ครั้นเมื่ออายุ 18 ปี เขาได้เริ่มสอนหนังสือในหมู่บ้าน เขาเคยสอบบัณฑิตมาหลายครั้งแต่ล้วนสอบตก ทำให้เขารู้สึกผิดหวังมาก เขาจึงเลิกนับถือลัทธิขงจื่อ และหันมานับถือศาสนาคริสต์แทนในปี ค.ศ.1836 โดยเชื่อว่าตัวเองเป็นบุตรของพระเยซู ที่จุติหรือลงมาเกิดในโลกเพื่อปราบปรามมาร ตอนนั้นเขาอายุ 22 ปี

จากนั้น หง ซิ่วเฉวียนกับเพื่อนๆ เคยไปเผยแพร่ศาสนาคริสต์ที่เขตกว่างซีมาช่วงระยะเวลาหนึ่ง และก่อตั้ง "กลุ่มป้ายซ่างตี้ฮุ่ย" แปลว่า "กลุ่มนับถือพระเจ้า" วางแผนโคล่นล้มราชวงศ์ชิง บทความหลายบทของเขาเป็นแนวคิดเกี่ยวกับการลุกขึ้นสู้ เพื่อสร้างประเทศที่มีความสุขสวัสดิ์ถ้วนหน้า

วันที่ 11 มกราคม ค.ศ. 1851 สมัยจักรพรรดิเสียนเฟิง ราชวงศ์ชิงหง ซิ่วเฉวียนปลุกระดมการลุกขึ้นสู้ที่เมืองจินเถียน เขตปกครองตนเองชนเผ่าจ้วงกว่างซี โดยตั้งชื่ออาณาจักรว่า "ไท่ผิงเทียนกั๋ว" (太平天国, Taiping Kingdom of Heaven, ปี ค.ศ. 1851—1864) ซึ่งหมายความว่า "แดนสวรรค์อันสุขสวัสดิ์" และตั้งชื่อตัวเองว่า "เทียนหวัง" (天王) ซึ่งหมายความว่า "จักรพรรดิฟ้า" โดยในปีนั้นเขาอายุ 37 ปี

ปี ค.ศ.1853 กบฏชาวนาที่นำโดยหง ซิ่วเฉวียนตั้งเมืองหลวงที่หนานจิง โดยเปลี่ยนชื่อเมืองเป็น "เทียนจิง" หมายความว่า "กรุงสวรรค์" ประเทศ "ไท่ผิงเทียนกั๋ว" มีเพลงชาติ ตราประจำกษัตริย์ มีอาณาจักรหลายเมืองหลายมณฑล เป็นกบฏชาวนาที่มีขนาดใหญ่ที่สุด นานที่สุด และส่งผลกระทบมากที่สุด

ปี ค.ศ.1864 หลังจากหง ซิ่วเฉวียนเสียชีวิต ลูกของเขาได้ขึ้นมาเป็นกษัตริย์แทน แต่ในปีเดียวกัน ก็ถูกราชวงศ์ชิงจับตัวไป กบฏ "ไท่ผิงเทียนกั๋ว" จึงถือว่าพ่ายแพ้ไป อย่างไรก็ตาม หง ซิ่วเฉวียนยังคงเป็นบุคคลที่กระตุ้นชนรุ่นหลังให้ต่อสู้เพื่อการสร้างชาติให้มีความเจริญรุ่งเรืองขึ้นใหม่

บ้านเดิมของหง ซิ่วเฉวียนมีพื้นที่ราว 25,000 ตารางเมตร มีซุ้มประตู ศาลเจ้าตระกูลหง (洪氏宗祠) บ้านที่เป็นอาคารชั้นเดียว โรงเรียน บ่อน้ำตระกูลหง (洪氏古井) ที่มีอายุกว่า 200 ปี ต้นลำไยอายุเกือบ 200 ปี และต้นไม้เก่าแก่อีกหลายต้น

บ้านเดิมนี้เคยถูกราชวงศ์ชิงเผาไปในปี ค.ศ.1854 และ ค.ศ.1864 ปัจจุบันยังมีซากปรักหักพังหลงเหลืออยู่ให้เห็นบางส่วน ส่วนศาลเจ้าตระกูลหงได้รับการสร้างขึ้นใหม่ในปี ค.ศ.1911 และบ้านที่หง ซิ่วเฉวียนเคยอาศัยอยู่ได้รับการสร้างขึ้นใหม่ในปี ค.ศ.1961 เป็นบ้านแถวก่อด้วยอิฐ ประกอบด้วย ห้องพัก 5 ห้อง และห้องรับแขก 1 ห้อง ทั้ง 6 ห้องติดกัน แต่ละห้องมีพื้นที่ราว 13 ตารางเมตร ลูกชายคนโตของหง ซิ่วเฉวียนเกิดที่นี่ ภายในห้องมีการจัดวางเตียง โต๊ะ และเก้าอี้ไว้แบบเรียบง่าย

บริเวณหน้าบ้านของหง ซิ่วเฉวียนเป็นบึงน้ำ สมัยก่อนเรียกว่า "บึงปลา" แต่ปัจจุบันไม่มีการเลี้ยงปลา บึงน้ำแห่งนี้สามารถสะท้อนเงาของหมู่บ้านทั้งหมู่บ้านและภูเขายาซาน (丫山倒影) ที่ห่างไกลจากหมู่บ้าน 5 กิโลเมตร ซึ่งชาวบ้านบอกว่า ฮวงจุ้ยดี

เมื่อเดินชมบ้านเดิมของหง ซิ่วเฉวียนในอากาศร้อนอบอ้าวแล้ว ก็หาแหล่งหลบร้อนได้ที่หอรำลึกหง ซิ่วเฉวียน ซึ่งอยู่ติดกัน เป็นอาคาร 2 ชั้น ภายในมีเครื่องปรับอากาศติดตั้ง ทำให้เดินชมภาพถ่าย เอกสารทางประวัติศาสตร์ได้เป็นชั่วโมงอย่างสบายๆ การไปเยี่ยมชมครั้งนี้ทำให้มีความเข้าใจเกี่ยวกับหง ซิ่วเฉวียน ผู้นำกบฏชาวนา อาณาจักร "ไท่ผิงเทียนกั๋ว" และราชวงศ์ชิงมากขึ้น นอกจากนี้ ยังอิ่มเอมไปด้วยความรู้ทางประวัติศาสตร์ยุคใกล้ของจีน

(TIM/LING)

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง
ตอบคำถามออนไลน์
ทบทวนรายการน่าสนใจ
ภาพยอดฮิต
เว็บไซต์ึเพื่อนซีอาร์ไอ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Play Stop
© China Radio International.CRI. All Rights Reserved.
16A Shijingshan Road, Beijing, China. 100040