จีนประกาศสมุดปกขาวเปิดเผยข้อมูลข้อขัดแย้งทางการค้าระหว่างจีนกับสหรัฐฯ
  2018-09-24 22:18:32  cri
วันที่ 24 กันยายน ตรงกับเทศกาลจงชิว ซึ่งเป็นเทศกาลเก่าแก่ของจีน ในวันเดียวกันทางรัฐบาลจีนประกาศสมุดปกขาว เปิดเผยข้อมูลข้อขัดแย้งทางการค้าระหว่างจีนกับสหรัฐฯ พร้อมชี้แจงจุดยืนของจีน โดยระบุว่า ความร่วมมือทางการค้าระหว่างจีนกับสหรัฐฯ จะเอื้อประโยชน์ต่อทั้งสองฝ่าย ข้อกล่าวหาในมาตรา 301 ที่เจาะจงต่อจีนนั้นไม่ตรงกับความเป็นจริง นอกจากนี้ ยังได้ชี้แจงจุดยืนของรัฐบาลจีนต่อการแก้ปัญหาทางการค้าระหว่างสองฝ่าย

สมุดปกขาวฉบับนี้มี 36,000 คำ ได้หยิบยกตัวเลข ข้อมูลและตาราง ซึ่งส่วนใหญ่มาจากหน่วยงานของรัฐบาลสหรัฐฯ บริษัทข้ามชาติ สถาบันวิจัยที่มีชื่อเสียงและผลการวิจัยของนักวิชาการ ข้อมูลดังกล่าวจึงเชื่อถือได้ โดยเนื้อหาสำคัญมี 3 ด้าน อันได้แก่

หนึ่ง เปิดเผยความเป็นจริงของความสัมพันธ์ทางการค้าระหว่างจีนกับสหรัฐฯ วิเคราะห์ผลเสียที่เกิดจากพฤติกรรมกีดกันทางการค้า และการดำเนินนโยบายที่ไม่เป็นธรรมของรัฐบาลสหรัฐฯ ในเรื่องการค้าระหว่างประเทศ โดยอ้างอิงข้อมูลการค้า การบริการและการลงทุนระหว่างสองประเทศ เพื่อพิสูจน์ว่า ความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการค้าจีน-สหรัฐฯ เป็นความสัมพันธ์ที่เอื้อประโยชน์ต่อกัน ไม่ใช่การแข่งขันที่มีแต่ชนะหรือแพ้ คำพูดที่ว่าสหรัฐฯ เสียเปรียบนั้น ไม่เป็นความจริง นอกจากนี้ สมุดปกขาวฉบับนี้ยังชี้ว่า ข้อกล่าวหาว่าจีนทำการค้ากับสหรัฐฯ อย่างไม่เป็นธรรม บีบให้สหรัฐฯ ถ่ายโอนเทคโนโลยี ล่วงละเมิดสิทธิทรัพย์สินทางปัญญา สนับสนุนให้วิสาหกิจออกนอกประเทศเพื่อรับเทคโนโลยีที่ทันสมัย ตลอดจนให้การอุดหนุนทางการเงินแก่ธุรกิจบางส่วน ทั้งหมดนี้ไม่เป็นความจริง

สอง สมุดปกขาวได้ชี้แจงจุดยืนของจีนต่อปัญหาการค้ากับสหรัฐฯ โดยระบุว่า ตั้งแต่สหรัฐฯ สร้างปัญหาทางการค้ากับจีนเมื่อช่วงครึ่งปีแรก จีนมีจุดยืนที่ชัดเจนและแน่วแน่มาโดยตลอด นั่นก็คือ พิทักษ์ศักดิ์ศรีและผลประโยชน์ของประเทศ ผลักดันให้ความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจและการค้าระหว่างจีนกับสหรัฐฯ พัฒนาไปด้วยดี สนับสนุนการปฏิรูประบบการค้าพหุภาคี คุ้มครองสิทธิทรัพย์สินทางปัญญา คุ้มครองสิทธิ์ประโยชน์ที่ชอบธรรมของนักธุรกิจต่างชาติในจีน ดำเนินการปฏิรูปในระดับที่สูงขึ้น และขยายการเปิดประเทศให้มากขึ้น ส่งเสริมความร่วมมือที่อำนวยประโยชน์ร่วมกันกับประเทศที่พัฒนาแล้วและประเทศกำลังพัฒนา และส่งเสริมการสร้างอนาคตร่วมกันของมนุษยชาติ โดยจุดยืนของจีนแสดงว่า การจัดการความสัมพันธ์ทางการค้ากับสหรัฐฯ จีนมองการณ์ไกลไปถึงความสัมพัน��์ระหว่างประเทศ

สาม สมุดปกขาวฉบับนี้ได้เสนอวิธีแก้ปัญหาอย่างเหมาะสม โดยระบุว่า ข้อขัดแย้งทางการค้าจีน-สหรัฐฯ ส่งผลต่อความมั่นคงทางเศรษฐกิจของโลก ตลอดจนสันติภาพและการพัฒนาของโลก ควรได้รับการแก้ไขอย่างเหมาะสม โดยจีนยินดีร่วมมือกับสหรัฐฯ ในการสร้างระเบียบใหม่ทางการค้าที่สมดุล เปิดกว้างและเอื้อประโยชน์ต่อกัน สมุดปกขาวย้ำว่า จีนยินดีที่จะเจรจาในทุกเมื่อ แต่พื้นฐานของการเจรจาคือ เคารพซึ่งกันและกัน มีความเสมอภาค และปฏิบัติตามคำมั่นสัญญา ไม่ใช่การขู่เข็ญและคุกคามด้วยเรื่องภาษี หรือบีบให้จีนแลกกับสิทธิพัฒนาประเทศ ทั้งนี้ ถือเป็นการชี้ทางถูกต้องให้กับการแก้ปัญหาทางการค้าระหว่างจีนกับสหรัฐฯ

Bo/Min/Ci

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง
ตอบคำถามออนไลน์
ทบทวนรายการน่าสนใจ
ภาพยอดฮิต
เว็บไซต์ึเพื่อนซีอาร์ไอ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Play Stop
© China Radio International.CRI. All Rights Reserved.
16A Shijingshan Road, Beijing, China. 100040