การบริโภคของคนจีนกำลังยกระดับหรือลดระดับ? (2)
  2018-10-11 09:06:34  cri

เกี่ยวกับเรื่องนี้ นางเจ้า ผิง ผู้อำนวยการสำนักงานวิจัยการค้าระหว่างประเทศ สภาส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศของจีนอธิบายว่า หลังจากการบริโภคยกระดับขึ้นแล้ว ผู้คนสนใจได้ความรู้สึกพอใจมากกว่าเดิม เป้าหมายบริโภคก็เกิดการเปลี่ยนแปลงด้วย มองในภาพรวมแล้ว คนจีนมีแนวโน้มบริโภคการบริการมากขึ้น จากเดิมที่บริโภคสิ่งของเป็นหลัก ดังนั้น สัดส่วนของรายจ่ายต่ออาหาร เสื้อผ้ากับของใช้ทั่วไปในยอดการใช้จ่ายของคนทั่วไป ลดน้อยลงอย่างเห็นได้ชัด ขณะที่สัดสวนของค่าใช้จ่ายในด้านการศึกษา วัฒนธรรม การบันเทิง การรักษาพยาบาล และการท่องเที่ยว กลับเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ดังนั้น ถึงแม้การเติบโตของยอดการค้าปลีกสินค้าอุปโภคบริโภคของสังคมจีนยังคงอยู่ในระดับค่อนข้างต่ำ แต่เป็นเพียงส่วนของการบริโภคสินค้าเท่านั้น ไม่ได้แสดงถึงส่วนของการบริโภคการบริการที่นับวันเติบโตขึ้น

นายเกา เฟิง โฆษกกระทรวงพาณิชย์จีนมองว่า การยกระดับของการบริโภคสะท้อนออกจากการเปลี่ยนแปลง 3 อย่าง 1. การเปลี่ยนแปลงจากเดิมที่ผู้บริโภคชอบเลือกซื้อสินค้าแบรนด์เล็กหรือไม่มี

แบรนด์ มาเป็นการเลือกซื้อสินค้าแบรนด์ที่เน้นคุณภาพดีในปัจจุบัน ทำให้สินค้าแบรนด์เนมจากโรงงานที่ประกันคุณภาพการผลิต หรือโรงงานที่ลดกำไรเพื่อให้ลูกค้าได้ประโยชน์ จึงขายดิบขายดีจากทุกช่องทางในตลาด พร้อมตอบสนองความต้องการสินค้าที่มีคุณภาพจากต่ำไปสู่สูง 2.การเปลี่ยนแปลงของรูปแบบการบริโภค การพัฒนาของอี-คอมเมอร์ส กระตุ้นให้จำนวนของกลุ่มผู้บริโภคเติบโตมากขึ้น และตอบสนองความต้องการบริโภคของคนในเมืองขนาดเล็กและชนบทได้ดีขึ้น 3.การเปลี่ยนแปลงของทัศนคติต่อการบริโภคของคนจีน รูปแบบการบริโภคใหม่ๆ ที่เกิดขึ้น เช่น การบริโภคลักษณะ "เศรษฐกิจแบ่งปัน" สะท้อนให้เห็นถึงแนวโน้มที่ผู้บริโภคมีมุมมองในการใช้จ่าย และส่งเสริมการบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

ความกังวลของผู้คนต่อการบริโภคมีแนวโน้มลดระดับลงมากจากไหน? ผู้เชี่ยวชาญด้านการศึกษาพฤติกรรมการบริโภคอธิบายว่า ปรากฏการณ์เสียเครดิตในสังคม เช่น การทำโฆษณาเกินจริงให้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร การหลอกลวงผู้ซื้อด้วยการจำหน่ายของปลอมหรือของเลียนแบบของร้านค้าออนไลน์ ทัวร์ศูนย์เหรียญหรือทัวร์ราคาถูกมากที่มัคคุเทศก์บังคับให้ลูกทัวร์ซื้อสินค้าคุณภาพไม่ดีเพื่อได้กำไร ฯลฯ ล้วนกระทบความรู้สึกต่อการบริโภคของชาวจีนอย่างรุนแรง ซึ่งย่อมจะทำลายความเชื่อมั่นของผู้บริโภคที่มีต่อคุณภาพสินค้าทั่วไป ทำให้ผู้บริโภคไม่น้อยเกิดความเข้าใจตามธรรมชาติว่า สินค้าราคาแพงก็มีของปลอมด้วย แต่พวกสินค้าราคาถูกที่มีผลกำไรต่ำ กลับไม่ค่อยมีคนสนใจทำปลอม ต่อให้ได้ของปลอมก็ไม่เป็นไรเท่าไร เพราะตอนซื้อก็ใช้สตางค์ไม่มาก ด้วยเหตุนี้สินค้าราคาถูกจึงมีแนวโน้มขายดีในเร็วๆ นี้

ในการวิจัยด้านเศรษฐศาสตร์ มีตัวชี้วัดการบริโภคที่สำคัญชนิดหนึ่ง เรียกว่า Engel's Coefficient หมายถึงสัดส่วนของรายจ่ายด้านอาหาร จากยอดการใช้จ่ายของผู้บริโภค กล่าวโดยทั่วไปแล้ว คนที่มีรายได้ยิ่งน้อย สัดส่วนของรายจ่ายด้านอาหารในยอดการใช้จ่ายของคนประเภทนี้ก็จะยิ่งสูง ในเมื่อคนนี้มีรายได้เพิ่มมากขึ้น สัดส่วนนี้ก็จะลดลง สำหรับประเทศใดประเทศหนึ่ง ยิ่งยากจน สัดส่วนของรายจ่ายเพื่อซื้ออาหารในยอดการใช้จ่ายโดยเฉลี่ยของประชาชนก็จะยิ่งสูง แต่ถ้าประเทศนี้มีความมั่งคั่ง สัดส่วนนี้ก็จะลดต่ำลงตาม

พิจารณาจาก Engel's Coefficient ของประชาชนจีนทั่วประเทศ เริ่มลดต่ำกว่า 40% เมื่อปี 2000 และต่ำกว่า 30% เป็นครั้งแรกในปี 2017 และในช่วงครึ่งปีแรกปีนี้ สัดส่วนนี้อยู่ในระดับ 29.3% การที่ Engel's Coefficient ของทั่วทั้งสังคมจีนลดต่ำลง ก็เท่ากับแสดงให้เห็นว่า การบริโภคของคนจีนกำลังยกระดับให้สูงขึ้น

ประสบการณ์การพัฒนาของประเทศต่างๆ ยืนยันให้เห็นว่า ภายหลัง GDP เฉลี่ยต่อหัวทะลุระดับ 8,000 ดอลลาร์สหรัฐ ความต้องการด้านการบริโภคก็จะถ่ายน้ำหนักจากการบริโภคสินค้า ไปยังการบริโภคการบริการมากขึ้น ปัจจุบัน GDP เฉลี่ยต่อหัวของจีนอยู่ในระดับที่สูงกว่า 8,000 เหรียญสหรัฐ จำนวนผู้บริโภคที่มีรายได้เข้าเกณฑ์ชนชั้นกลางเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ พร้อมกันนั้น การบริโภคที่เน้นคุณภาพ กับการบริโภคเพื่อตอบรับความต้องการเฉพาะเจาะจง กลายเป็นขุมพลังหลักที่ขับเคลื่อนการบริโภคให้ยกระดับขึ้น การบริโภคของประชาชนจีนในภาพรวม ก้าวหน้าจากการเน้นปริมาณในอดีต มาเป็นการเน้นให้ได้คุณภาพในปัจจุบัน จากการบริโภคสินค้าในอดีต มาเป็นการบริโภคการบริการมากยิ่งขึ้น ในขณะเดียวกัน รูปแบบการบริโภคก็มีแนวโน้มเพิ่มความหลากหลายมากขึ้นด้วย

นายจาง เผิง รองผู้อำนวยการศูนย์วิจัยบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์(listed company) สภาวิทยาศาสตร์สังคมแห่งชาติจีนชี้ว่า การบริโภคของคนจีนนับวันเน้นคุณภาพและรสนิยมเฉพาะตัวของแต่ละคน และพัฒนาจากการตอบสนองความต้องการขั้นพื้นฐาน มาเป็นการตอบสนองความต้องการที่มีคุณภาพสูง ผู้บริโภคเริ่มสำนึกเรื่องการตอบสนองความต้องการเฉพาะเจาะจงของตนเองมากขึ้น จึงมีแนวโน้มเลือกซื้อสินค้าคุณภาพดี ทำให้ยอดการจำหน่ายของบริษัทผู้ผลิตสินค้าขนาดใหญ่จากธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม เครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้าน เสื้อผ้า และผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมขนาดย่อม เติบโตอย่างรวดเร็ว เพราะผู้บริโภคยินยอมจ่ายสตางค์เพื่อสินค้าคุณภาพสูง

ขณะเดียวกัน ความต้องการด้านการบริโภคในธุรกิจใหม่ กำลังเพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว พร้อมๆ ไปกับการพัฒนาแบบก้าวกระโดดของวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีด้านสารสนเทศ รายการบริโภคที่เกี่ยวข้องกับอินเตอร์เน็ตเติบโตอย่างรวดเร็ว ธุรกิจการบริการผ่านแฟลตฟอร์มทางอินเตอร์เน็ตเข้ามาอยู่ในทุกด้านของชีวิตประจำวัน เช่น อาหารการกิน การเดินทาง การซื้อของ บันเทิง เป็นต้น ทุกวันนี้ การเล่นเกมส์ การดูวีดีโอ และการทำการถ่ายทอดสดผ่านโทรศัพท์มือถือสมาร์ทโฟน การอ่านหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ การฟังเพลงออนไลน์ การดูหนังแอนิเมชันออนไลน์ ฯลฯ กลายเป็นรายการบริโภคยอดนิยมของกลุ่มวัยรุ่นคนจีน

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง
ตอบคำถามออนไลน์
ทบทวนรายการน่าสนใจ
ภาพยอดฮิต
เว็บไซต์ึเพื่อนซีอาร์ไอ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Play Stop
© China Radio International.CRI. All Rights Reserved.
16A Shijingshan Road, Beijing, China. 100040