ภูเขาไท่ซานแห่งความอยู่เย็นเป็นสุข และเมืองว่าวและไดโนเสาร์
  2018-10-18 11:20:15  cri

มณฑลซานตงของจีน ตั้งอยู่ริมทะเลภาคตะวันออกของจีน ได้ชื่อว่าซานตง เนื่องจากอยู่ทิศตะวันออกของภูเขาไท่หางซานที่มีชื่อเสียง ซึ่งคำว่า"ซาน" หมายถึงภูเขา และ "ตง" หมายถึงตะวันออก

มณฑลซานตงมี ธรรมชาติที่สวยงามและวัฒนธรรมที่อุดมสมบูรณ์ เป็น "ดินแดนแห่งความศักดิ์สิทธิของการท่องเที่ยววัฒนธรรมตะวันออก" และ "ฐานการวิจัยศึกษาโบราณคดีที่มีมาช้านานของจีน" มีเมืองโบราณ "ชวีฟู่" ซึ่งเป็นมรดกทางวัฒนธรรมของโลก "ภูเขาไท่ซาน" ซึ่งเป็นภูเขาที่ได้รับการขนามนามว่า "ภูเขาอันดับแรกของโลก" มี "เมืองเหวยฟาง" ที่ถือเป็นเมืองแห่งว่าวของโลก "เมืองจี้หนาน" ซึ่งเป็นเมืองแห่งน้ำพุ มีวัฒนธรรม "ก๊กฉี" และ "ก๊กหลู่" ซึ่งอยู่ในสมัยราชวงค์ฉินมีประวัติศาสตร์อันยาวนาน และมีกำแพงเมืองจีนช่วงเก่าแก่ที่สุดของจีน

ปี 2004 มณฑลซานตง อาศัยทรัพยากรท่องเที่ยวและวัฒนธรรมที่อุดมสมบูรณ์รวมถึงทรัพยากรธรรมชาติที่มีเอกลักษณ์พิเศษ วางแผนประชาสัมพันธ์สถานที่ท่องเที่ยว โดยมุ่งเน้นไปที่ "หมู่บ้านที่สวยงามในมณฑลซานตง ยินดีต้อนรับ"

10 สถานที่น่าเที่ยวที่สุดในซานตง อันได้แก่ 1. "ชวีฟู่และจั่วเฉิน สถานที่ท่องเที่ยววัฒนธรรมสำนักปรัชญาขงจื้อ" 2. "เมืองฝั่งทะเลมณฑลซานตง" 3. "ภูเขาไท่ซานแห่งความอยู่เย็นเป็นสุข" 4. "เมืองว่าวและไดโนเสาร์" 5."เมืองหลวงเก่าสมัยก๊กฉี" 6. "จี่หนาน เมืองแห่งน้ำพุ" 7."5 เมืองมณฑลซานตงตามแนวทางคลองปักกิ่ง-หางโจว" 8. "สถานที่ต่างๆ ในมณฑลซานตงเกี่ยวกับเรื่องซ้องกั๋ง" 9. "เมืองในมณฑลซานตงตามแนวทางแม่น้ำเหลือง" 10."ท่องเที่ยวเขตอี๋เหมิง"

ภูเขาไท่ซานแห่งความอยู่เย็นเป็นสุข และ "เมืองว่าวและเมืองไดโนเสาร์" นอกจากจะมีความสวยงามตามธรรมชาติ ยังมีความเข้มข้นทางวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์ จึงกลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงสัญลักษณ์ของซานตง จนเป็นที่รู้จักของนักท่องเที่ยวทั้งในจีนและต่างประทศ

ภูเขาไท่ซาน อยู่ทางภาคกลางของมณฑลซานตง เป็นมรดกโลกทั้งทางธรรมชาติและวัฒนธรรม เป็นอุทยานทางธรณีวิทยาระดับโลก มีสมญานามว่า "ภูเขาอันดับ 1 ของภูเขา 5 ลูก" และ "ภูเขาอันดับ 1 ในใต้หล้า" ตั้งแต่เมื่อ 2,500 ล้านปีก่อน มีความเชื่อกันว่า ภูเขาไท่ซานผุดขึ้นจากมหาสมุทรเป็นครั้งแรก และเมื่อ 30 ล้านปีก่อน เชิงเขาด้านทิศใต้ของภูเขาไท่ซานถล่ม ทำให้พื้นดินยุบตัวลง ส่วนเชิงเขาด้านทิศเหนือเกิดยกระดับสูงขึ้นมาก ทำให้ภูเขาไท่ซานมีความสูงชัน กลายเป็น "ภูเขาอันดับ 1 ของภูเขา 5 ลูก"

คนจีนโบราณมีแนวคิดว่า "คนกับดินใช้ชีวิตร่วมกัน อยู่คู่กัน และเจริญด้วยกัน" มีความมุ่งมั่นว่าต้องปีนภูเขาให้ถึงยอด มีค่านิยมว่าหนักแน่นดั่งภูเขาไท่ซาน หายใจเข้าออกเป็นฟ้าดิน มีความเสียสละอย่างไม่เห็นแก่ตัวเพื่อหล่อเลี้ยงสรรพสิ่ง และมีความปรารถนาให้บ้านเมืองสงบสุข

หลี่อี้ว์ชุน เป็นหมู่บ้านโบราณแห่งหนึ่งที่ตั้งอยู่ในบริเวณหุบเขาด้านตะวันตกของภูเขาไท่ซัน เป็นหมู่บ้านที่มีความเก่าแก่ ขึ้นชื่อของมณฑลซานตง และของประเทศจีน หากใครอยากสัมผัสวัฒนธรรมดั้งเดิมของหมู่บ้านแห่งนี้ ต้องหาโอกาสเดินทางไปใช้ชีวิตในหมู่บ้านแห่งนี้สักช่วงหนึ่ง เพื่อทำความรู้จักกับชาวบ้านที่มีน้ำใจไมตรี และสัมผัสความงดงามของหมู่บ้านแห่งนี้ เที่ยวชมโบราณสถานที่มีชื่อเสียงในบริเวณหมู่บ้าน เช่น เต่าเทวดา ภาพแกะสลักบนหน้าผา กำแพงเมืองก๊กฉีสมัยจั้นกว๋อ รวมทั้งลิ้มรสอาหารพื้นบ้านที่สืบทอดกันมาเป็นเวลานับพันปี

เมืองเหวยฟางเป็นอีกเมืองท่องเที่ยวที่ขึ้นชื่อของมณฑลซานตง เมืองนี้เป็นแหล่งกำเนิดวัฒนธรรมว่าวของจีน จึงได้สมญานามว่า เมืองแห่งว่าว และเป็นสถานที่จัดเทศกาลว่าวนานาชาติเป็นประจำทุกปี สำนักงานใหญ่ของสมาพันธ์ว่าวของโลกก็ตั้งอยู่ในเมืองแห่งนี้

เมืองเหวยฟางเป็นเมืองที่อุดมสมบูรณ์ ไปด้วยวัฒนธรรมที่หลากหลาย นักท่องเที่ยวทั้งจีนและต่างประเทศที่เดินทางมาเข้าร่วมเทศกาลว่าวนานาชาติ นอกจากจะมีโอกาสเที่ยวชมสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ ในเมืองแห่งนี้แล้ว ยังจะมีโอกาสศึกษาเรียนรู้วัฒนธรรมพื้นเมือง เช่น วิธีการผลิตภาพมงคลตรุษจีน หรือ เหนียนฮว่า ซึ่งมีประวัติศาสตร์กว่า 600 ปีแล้ว

สถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจในเมืองเหวยฟางยังมีอีกหลายแห่ง เช่น ซากฟอสซิลไดโนเสาร์ ซากภูเขาไฟโบราณ พิพิธภัณฑ์แร่ ซัฟไฟล์ นอกจากนี้ ยังมีทัศนียภาพธรรมชาติที่สวยงาม

ส่วนหมู่บ้านจิ่งถัง เป็นหมู่บ้านโบราณที่ตั้งอยู่ในเขตเขาทางภาคตะวันตกเฉียงใต้ของมณฑลซานตง หมู่บ้านแห่งนี้ได้รับคัดเลือกให้เป็นหมู่บ้านที่สวยงามที่สุด และเป็นหมู่บ้านทางประวัติศาสตร์ และวัฒนธรรมที่เลื่องชื่อของมณฑลซานตง หมู่บ้านแห่งนี้มีเนื้อที่กว่าสองหมื่นตารางเมตร มีต้นไม้ร่มรื่น มีทิวทัศน์ธรรมชาติที่สวยงาม บ้านพักของชาวบ้านสร้างตามเนินเขา ส่วนใหญ่เป็นสิ่งปลูกสร้างสมัยราชวงศ์ หมิงและชิง ภายในหมู่บ้าน มีสะพานหินโบราณ บ่อน้ำโบราณ วัดโบราณ เวทีงิ้วโบราณ และมีต้นไม้สมัยราชวงศ์หมิงและชิงกว่า10 ต้น

ปัจจุบัน มณฑลซานตงได้พัฒนาเป็นมณฑลที่มีชื่อเสียงของจีน แต่ละปี มีนักท่องเที่ยวทั้งจีนและต่างประเทศจำนวนมากเดินทางมาท่องเที่ยว เพื่อสัมผัสกับวัฒนธรรมที่มีเอกลักษณ์ของมณฑลแห่งนี้ (bo/he/cai)

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง
ตอบคำถามออนไลน์
ทบทวนรายการน่าสนใจ
ภาพยอดฮิต
เว็บไซต์ึเพื่อนซีอาร์ไอ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Play Stop
© China Radio International.CRI. All Rights Reserved.
16A Shijingshan Road, Beijing, China. 100040