Live มีดีมาดู : ใหม่แกะกล่องรับตรุษจีนปีฉลู (3)

2021-02-22 13:05

Live มีดีมาดู : ใหม่แกะกล่องรับตรุษจีนปีฉลู (1)

3 กล่องขนมฉลองตรุษจีนจะแฝงความมงคล คำอวยพรปีใหม่จีนอย่างไรบ้าง...มาดูกันต่อค่ะ

☆┈━═┈━═┈━═☆┈━═┈━═┈━═┈━═┈━═☆┈━═┈━═┈━═☆

☆˙·...·˙`☆˙·....·˙☆·...·˙☆`˙·....·˙☆·...·˙`☆˙·....·☆˙·...·˙`·☆