Live มีดีมาดู : ใหม่แกะกล่องรับตรุษจีนปีฉลู (2)

2021-02-22 12:55

Live มีดีมาดู : ใหม่แกะกล่องรับตรุษจีนปีฉลู (1)

3 กล่องขนมฉลองตรุษจีนจะแฝงความมงคล คำอวยพรปีใหม่จีนอย่างไรบ้าง...มาดูกันค่ะ

☆┈━═┈━═┈━═☆┈━═┈━═┈━═┈━═┈━═☆┈━═┈━═┈━═☆

☆˙·...·˙`☆˙·....·˙☆·...·˙☆`˙·....·˙☆·...·˙`☆˙·....·☆˙·...·˙`·☆