หัวหน้าสำนักงานเศรษฐกิจการคลังฮ่องกงค้านรัฐสภาสหรัฐฯ ผ่านร่างกฎหมายเกี่ยวกับฮ่องกง

2019-11-22 16:18:45 | CRI
Share with:

图片默认标题_fororder_20191122HKczs1

ไชน่ามีเดียกรุ๊ป รายงานว่า วันที่ 21 พฤศจิกายน นายเฉิน เม่าโป หัวหน้าสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง รัฐบาลเขตบริหารพิเศษฮ่องกงของจีน แถลงข่าวคัดค้านสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภาสหรัฐฯ อย่างรุนแรง  ที่ลงมติผ่านร่างกฎหมายว่าด้วยสิทธิมนุษยชนและประชาธิปไตยฮ่องกง   รวมทั้งร่างกฎหมายที่เกี่ยวกับฮ่องกงอีกฉบับหนึ่ง โดยนายเฉิน เม่าโป  กล่าวว่า  การผ่านร่างกฎหมายดังกล่าวไม่มีเหตุผลและความจำเป็นใด ๆ แม้แต่น้อย รวมถึงยังเป็นการแทรกแซงกิจการภายในของฮ่องกงด้วย 

นายเฉิน เม่าโป ระบุว่า ในบรรดาหุ้นส่วนการค้าของสหรัฐฯ  สหรัฐฯ เกินดุลฮ่องกงมากที่สุด เฉพาะในปีที่แล้ว ยอดเกินดุลสูงถึง  30,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ การที่รัฐสภาสหรัฐฯ ผ่านร่างกฎหมายเกี่ยวกับฮ่องกงดังกล่าวจะส่งผลกระทบต่อความสัมพันธ์ระหว่างสหรัฐฯ และฮ่องกงของจีน รวมถึงผลประโยชน์ของสหรัฐฯ 

วันเดียวกัน โฆษกรัฐบาลเขตบริหารพิเศษฮ่องกง กล่าวว่า รัฐบาลเขตบริหารพิเศษฮ่องกง หวังว่า จะรักษาความสัมพันธ์ ร่วมมือลักษณะเกื้อกูลกันและอำนวยประโยชน์แก่กันกับสหรัฐฯ ต่อไป พร้อมกับอยากให้สหรัฐฯ ดำเนินการเกี่ยวกับร่างกฎหมายที่มีผลประทบต่อฮ่องกงอย่างระมัดระวังเพื่อบรรลุเป้าหมายดังกล่าว

(tim/cai)

  • เสียงข่าวประจำวัน (21-09-2566)

  • สานสัมพันธ์ไทย-จีน (21-09-2566)

  • เสียงคุยกันวันละประเด็น (21-09-2566)

  • สานสัมพันธ์ไทย-จีน (20-09-2566)

  • เสียงคุยกันวันละประเด็น (20-09-2566)

蔡建新