สมาคมวัฒนธรรมและเศรษฐกิจไทยจีน ขอแสดงความยินดีต่อการเปิดประชุมสภาผู้แทนประชาชนแห่งชาติจีน

2020-05-22 09:55:21 | ไชน่ามีเดียกรุ๊ป
Share with:

图片默认标题_fororder_1282292717

วันนี้ 21 พฤษภาคมนี้  นายไพศาล พืชมงคล อุปนายกและเลขาธิการสมาคมวัฒนธรรมและเศรษฐกิจไทยจีนได้ระบุว่า  สมาคมวัฒนธรรมและเศรษฐกิจไทยจีน เชื่อมั่นว่า การประชุมสภาผู้แทนประชาชนแห่งชาติจีนในครั้งนี้ จะมีบทบาทที่สำคัญ ต่อชาวโลกดังต่อไปนี้

1 การสร้างความสามัคคีสมานฉันท์และความร่วมมือกันระหว่างประชาชาติต่างๆและประเทศต่างๆทั่วโลก เพื่อเอาชนะการแพร่ระบาดของโควิด19ให้ได้อย่างสมบูรณ์ และร่วมมือกันในการฟื้นฟูเศรษฐกิจของประเทศต่างๆทั่วโลก เพื่อกอบกู้มวลมนุษย์ให้พ้นจากความอดอยากยากจนอันเกิดแต่ภัยพิบัติของโควิด19

2 การยืนหยัดอย่างองอาจกล้าหาญในการสร้างความร่วมมือกับประชาชาติและประเทศต่างๆทั่วโลก เพื่อหยุดยั้งความขัดแย้งและสงคราม และเพื่อยุติยุคสมัยแห่งการรุกรานแทรกแซงกดดันข่มเหงเอาเปรียบประเทศต่างๆ แสดงบทบาทผู้นำและประเทศนำใหม่ของโลก ในการสร้างสันติภาพและการพัฒนา ให้เป็นบรรยากาศหลักของโลก

3 การยืนหยัดขับเคลื่อน ยุทธศาสตร์เส้นทางสายไหม ไปทั่วทุกภูมิภาคของโลก เพื่อความเจริญรุ่งเรือง เพื่อความร่วมมือและเพื่อการพัฒนา ทั้งด้านเศรษฐกิจการค้าวัฒนธรรมและสังคมระหว่างประชาชาติทั่วโลก บนพื้นฐานผลประโยชน์ร่วมกัน และแบ่งปันความสำเร็จและความก้าวหน้าแก่กันและกัน

4 ความก้าวหน้าในการรวมชาติ และช่วยเหลือไต้หวันให้พ้นจากการเป็นประเทศราช ที่ต้องส่งส่วยและบรรณาการในลักษณะของการซื้อหาอาวุธยุทโธปกรณ์เพื่อต่อต้านพี่น้องร่วมชาติเดียวกัน และนำสันติภาพและสันติสุขกลับคืนสองฝั่งฟาก และทำให้ไต้หวันเป็นหนึ่งในสามเกาะใหญ่แห่งความรุ่งเรืองทางเศรษฐกิจในภาคพื้นนี้

สมาคมฯ ขออวยพรให้การประชุมฯ บรรลุผลสำเร็จดังปรารถนาทุกประการ

  • เสียงข่าวประจำวัน (09-06-2566)

  • สานสัมพันธ์ไทย-จีน (09-06-2566)

  • เสียงคุยกันวันละประเด็น (09-06-2566)

  • เสียงข่าวประจำวัน (08-06-2566)

  • สานสัมพันธ์ไทย-จีน (08-06-2566)

郑元萍