มณฑลเหลียวหนิงและไทยจัดการหารือออนไลน์เสริมส่งออก

2020-05-30 14:25:26 | CRI
Share with:

สำนักข่าวจีน รายงานว่า วันที่ 28 พฤษภาคมที่ผ่านมา การหารือออนไลน์เพื่อเสริมการส่งออกสินค้าระหว่างมณฑลเหลียวหนิงกับไทย จัดขึ้นโดยมณฑลเหลียวหนิงซึ่งตั้งอยู่ทางตะวันออกเฉียงเหนือของจีน มุ่งสร้างสะพานเชื่อมการค้าออนไลน์ใหม่ระหว่างมณฑลเหลียวหนิงกับไทย  อีกทั้งยังส่งเสริมความร่วมมือระหว่างกันในด้านการผลิตอุปกรณ์การถลุงโลหะและปิโตรเคมี การก่อสร้างและวัสดุก่อสร้าง การผลิตสิ่งทอและเสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่ม รวมไปถึง อุปกรณ์เครื่องใช้ประจำวันสำหรับอุตสาหกรรมเบา เป็นต้น

สองฝ่ายใช้เวลาเกือบหนึ่งเดือนเตรียมความพร้อมหารือออนไลน์ครั้งนี้ โดยมีธุรกิจจากมณฑลเหลียวหนิงจำนวน 26 แห่ง และธุรกิจไทยจำนวน 22 แห่ง จัดการหารือออนไลน์กันถึง 82 ครั้ง มีเนื้อหาเกี่ยวพันถึงการส่งออกสินค้าเกษตร อาหารการกิน เครื่องจักรกลการเกษตร เครื่องใช้ประจำวัน รวมไปถึง สิ่งของและอุปกรณ์ป้องกันโรค เป็นต้น

ไทยในฐานะประเทศสมาชิกข้อริเริ่ม “หนึ่งแถบหนึ่งเส้นทาง” และสมาชิกอาเซียน เป็นหุ้นส่วนการค้าที่สำคัญของมณฑลเหลียวหนิงมาโดยตลอด เหล็กและเหล็กกล้า ผลิตผลการเกษตร ผลิตภัณฑ์ทางทะเล และชิ้นส่วนอะไหล่รถยนต์ จากมณฑลเหลียวหนิงเป็นสินค้าที่ประเทศไทยชื่นชอบ ส่วนน้ำมันสำเร็จรูป ยางพาราและผลิตภัณฑ์ยางพารา ผลไม้ รวมถึงอาหารทะเลของไทย มีสัดส่วนค่อนข้างสูงในตลาดมณฑลเหลียวหนิง

(Tim/Zhou)

  • เสียงข่าวประจำวัน (04-06-2566)

  • เสียงข่าวประจำวัน (03-06-2566)

  • เกาะกระแสจีน (03-06-2566)

  • เสียงข่าวประจำวัน (02-06-2566)

  • สานสัมพันธ์ไทย-จีน (02-06-2566)

周旭