6 คีย์เวิร์ดจากคำปราศรัยสี จิ้นผิง ในที่ประชุมหารือด้านเศรษฐกิจสังคม

2020-08-27 01:41:12 | ไชน่ามีเดียกรุ๊ป
Share with:

เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม ค.ศ. 2020 นายสี จิ้นผิงจัดการประชุมสัมมนาเกี่ยวกับงานด้านเศรษฐกิจและสังคม เพื่อรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอต่อการวางแผนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมระยะเวลา 5 ปี ฉบับที่ 14 ผู้ที่เข้าร่วมการประชุมสัมมนามีทั้งนักเศรษฐศาสตร์และนักสังคมวิทยา  และนายสี จิ้นผิงได้กล่าวคำปราศรัยเกี่ยวกับความคิดเห็นในการทำความเข้าใจและการมีทัศนคติที่ถูกต้อง ต่อประเด็นสำคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมระยะกลางและระยะยาว

นายสี จิ้นผิงกล่าวว่า"ช่วงปฏิบัติตามแผนการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมระยะเวลา 5 ปี ฉบับที่ 14 เป็นช่วง 5 ปีแรกที่จีนเริ่มกระบวนการใหม่แห่งการสร้างสรรค์สังคมนิยมที่มีความทันสมัยอย่างรอบด้าน และก้าวไปสู่เป้าหมายบากบั่นต่อสู้100 ปีรอบที่ 2 หลังประเทศเราได้สร้างสังคมมั่งคั่งระดับปานกลางอย่างรอบด้าน และได้บรรลุเป้าหมายบากบั่นต่อสู้ 100 ปีรอบแรก  ไม่ว่าจะทำสิ่งใดก็ตาม หากมีการวางแผนไว้ล่วงหน้าด้วยดี ก็จะมีโอกาสประสบความสำเร็จ มิฉะนั้น ก็คงต้องประสบความล้มเหลว  เราจะต้องมีวิสัยทัศน์ที่กว้างไกล ตระหนักถึงแนวโน้มที่ต้องเป็นไป รับฟังความคิดเห็นจากทุกภาคส่วน   ระดมภูมิปัญญาจากฝ่ายต่าง ๆ  และศึกษาวิจัยสถานการณ์ใหม่ เพื่อจัดวางแผนการพัฒนาฉบับใหม่ที่ดี " 

China Face ได้สรุป 6 คำสำคัญจากประเด็นหลักๆ ในคำปราศรัยของปธน.สี จิ้นผิง ในที่ประชุมสัมมนาเกี่ยวกับงานเศรษฐกิจและสังคม

 ๑ 

6 คำสำคัญบทปราศรัยสี จิ้นผิง ในที่ประชุมหารือด้านเศรษฐกิจสังคม_fororder_1

นายสี จิ้นผิงกล่าวว่า"ในยุคใหม่แห่งการพัฒนา สภาพแวดล้อมทั้งภายในประเทศและต่างประเทศที่เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างลึกซึ้ง ได้นำมาทั้งโอกาสใหม่ และการท้าทายใหม่ต่าง ๆ  วิกฤตและโอกาสจะมาพร้อมกัน กล่าวคือ ท่ามกลางวิกฤตจะมีโอกาส  และเราสามารถเปลี่ยนวิกฤตให้เป็นโอกาสได้ "

 ๒ 

7 คำสำคัญบทปราศรัยสี จิ้นผิง ในที่ประชุมหารือด้านเศรษฐกิจสังคม_fororder_2

นายสี จิ้นผิงกล่าวว่า"ต้องผลักดันให้เกิดสถานะใหม่แห่งการพัฒนาที่ถือการหมุนเวียนทางเศรษฐกิจภายในประเทศเป็นหลัก และให้การหมุนเวียนทางเศรษฐกิจภายในประเทศและต่างประเทศส่งเสริมและสนับสนุนซึ่งกันและกัน สถานะใหม่แห่งการพัฒนาดังกล่าวนี้ กำหนดขึ้นตามขั้นตอนการพัฒนา สภาวะแวดล้อม และเงื่อนไขด้านต่าง ๆ ที่เกิดการเปลี่ยนแปลง เป็นทางเลือกเชิงยุทธศาสตร์ที่สร้างความได้เปรียบใหม่ในการดำเนินความร่วมมือและการแข่งขันระหว่างประเทศ "

 ๓ 

7 คำสำคัญบทปราศรัยสี จิ้นผิง ในที่ประชุมหารือด้านเศรษฐกิจสังคม_fororder_3

นายสี จิ้นผิงกล่าวว่า"การบรรลุซึ่งการพัฒนาที่ได้คุณภาพ ควรบรรลุซึ่งการเติบโตชนิดภายในที่ขับเคลื่อนด้วยความคิดสร้างสรรค์ ยิ่งกว่านี้เราควรทุ่มกำลังยกระดับความสามารถด้านความคิดสร้างสรรค์ด้วยตนเองให้สูงขึ้น เร่งหาช่องทางบุกเบิกเทคโนโลยีที่เป็นหัวใจสำคัญโดยเร็วที่สุด"

 ๔ 

7 คำสำคัญบทปราศรัยสี จิ้นผิง ในที่ประชุมหารือด้านเศรษฐกิจสังคม_fororder_4

นายสี จิ้นผิงกล่าวว่า"เมื่อประเทศเราก้าวสู่ช่วงการพัฒนาใหม่ การปฏิรูปก็เผชิญกับภารกิจใหม่เช่นกัน ควรใช้ความกล้าหาญมากกว่าเดิม มาตรการมากขึ้น มาทุบทำลายอุปสรรคต่างๆ ที่เกิดจากระบบกลไกในระดับลึก ยืนหยัดและปรับปรุงระบบสังคมนิยมที่มีเอกลักษณ์ของจีนให้สมบูรณ์ขึ้น เดินหน้าสร้างความทันสมัยระบบการบริหารประเทศและความสามารถด้านการบริหาร"

 ๕ 

7 คำสำคัญบทปราศรัยสี จิ้นผิง ในที่ประชุมหารือด้านเศรษฐกิจสังคม_fororder_5

นายสี จิ้นผิงกล่าวว่า"การเชื่อมต่อและการไปมาหาสู่ทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศ ยังคงเป็นความต้องการตามหลักความเป็นจริงในการพัฒนาเศรษฐกิจโลก แรงขับเคลื่อนสำคัญประการหนึ่งในการพัฒนาเศรษฐกิจอย่างรวดเร็วต่อเนื่องของประเทศเราก็คือ การเปิดเสรีต่อต่างประเทศ ซึ่งเป็นนโยบายประเทศขั้นพื้นฐาน "

 ๖ 

6 คำสำคัญบทปราศรัยสี จิ้นผิง ในที่ประชุมหารือด้านเศรษฐกิจสังคม_fororder_6

นายสี จิ้นผิงกล่าวว่า"โครงสร้างสังคมของประเทศเรากำลังเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างลุ่มลึก อินเตอร์เน็ตเปลี่ยนวิถีการไปมาหาสู่กันของมนุษย์อย่างลึกซึ้ง แนวคิดและจิตสำนึกอีกทั้งพฤติกรรมทางสังคมได้เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างลุ่มลึกตาม"

 

Patt/Ldan/LYJ

  • เสียงข่าวประจำวัน (14-06-2567)

  • สานสัมพันธ์ไทย-จีน (14-06-2567)

  • เสียงคุยกันวันละประเด็น (14-06-2567)

  • เสียงข่าวประจำวัน (13-06-2567)

  • สานสัมพันธ์ไทย-จีน (13-06-2567)

彭少艾