สมาคมวัฒนธรรมและเศรษฐกิจไทย-จีน มุ่งมั่นประสานงานกับจีนเพื่อเดินหน้าความร่วมมือด้านการค้า การท่องเที่ยว และการลงทุน

2020-10-16 11:56:52 | ไชน่ามีเดียกรุ๊ป
Share with:

สมาคมสมาคมวัฒนธรรมและเศรษฐกิจไทย-จีนจัดประชุมครั้งสำคัญ มุ่งมั่นประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของจีนเพื่อเดินหน้าความร่วมมือในด้านการค้า การท่องเที่ยว และการลงทุนไทย-จีนต่อไป_fororder_201015thaizhongxiehui1

เมื่อเช้าวันที่ 15 ตุลาคม 2563 นายสุชาติ ตันเจริญ รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่ 1 และอุปนายกสมาคมวัฒนธรรมและเศรษฐกิจไทย-จีน ในฐานะประธานคณะกรรมการเศรษฐกิจ ได้เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการเศรษฐกิจของสมาคมฯ เป็นครั้งแรก มีกรรมการมาเข้าร่วมประชุม 34 คน

ที่ประชุมมีมติว่า บัดนี้รัฐบาลกำลังเปิดประเทศเพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจของประเทศจากผลกระทบของไวรัส COVID-19 ในขณะที่ภาคธุรกิจต่าง ๆ ได้รับผลกระทบอย่างกว้างขวาง ดังนั้นคณะกรรมการเศรษฐกิจจึงมีมติให้มีการจัดตั้งคณะกรรมการประสานงานการค้า การท่องเที่ยว และการลงทุน เพื่อสนับสนุนและช่วยเหลือการประสานงานด้านการค้า ด้านการท่องเที่ยว และด้านการลงทุนระหว่างไทยกับจีนมากขึ้น เพื่อช่วยเร่งขับเคลื่อนสนับสนุนการดำเนินงานของรัฐบาลอีกทางหนึ่ง เพื่ออำนวยประโยชน์แก่ภาคธุรกิจทุกภาคส่วนของประเทศไทย ทั้งในด้านการค้า การท่องเที่ยว และการลงทุน และจะเชื่อมโยงการประสานงานระหว่างคณะกรรมการดังกล่าวกับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในทุกพื้นที่ของทุกพรรคการเมือง และเชื่อมโยงสนับสนุนประสานงานกับหน่วยงานของรัฐเพื่อให้การดำเนินงานมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผลอย่างรวดเร็ว

สมาคมสมาคมวัฒนธรรมและเศรษฐกิจไทย-จีนจัดประชุมครั้งสำคัญ มุ่งมั่นประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของจีนเพื่อเดินหน้าความร่วมมือในด้านการค้า การท่องเที่ยว และการลงทุนไทย-จีนต่อไป_fororder_201015thaizhongxiehui2

ในการนี้ คณะกรรมการเศรษฐกิจได้มีมติให้ช่วยเร่งประสานงานโครงการพิเศษ 3 โครงการคือ

โครงการที่ 1 โครงการเชื่อมต่อรถไฟความเร็วสูงในเส้นทางสายไหม จากสถานีจังหวัดหนองคายข้ามแม่น้ำโขงระยะทาง 16 กิโลเมตร เชื่อมกับสถานีรถไฟความเร็วสูงเวียงจันทน์ ซึ่งจะเปิดการเดินรถไฟความเร็วสูงลาว-จีน จากเวียงจันทน์ไปยังคุนหมิง และกับประเทศต่าง ๆ ทั่วโลกในปลายปีนี้หรือต้นปีหน้า ทั้งนี้ประธานที่ประชุมจะช่วยประสานงานกับธนาคาร AIIB เพื่อสนับสนุนทางการเงินให้กับโครงการดังกล่าว และเรื่องนี้นายกรัฐมนตรีได้มีบัญชาให้เร่งรัดดำเนินการแล้วหลายครั้งแต่ยังไม่คืบหน้า

โครงการที่ 2 โครงการสร้างสะพานเชื่อมจากอำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย ไปยังพม่า และลาว ให้มีลักษณะเป็นสะพานเชื่อมสามเหลี่ยมสามประเทศ ให้เป็นเส้นทางท่องเที่ยวสามประเทศ ซึ่งอาจตั้งเป็นโครงการร่วมลงทุน 3 ประเทศ โดยรับการสนับสนุนทางการเงินจากธนาคาร AIIB

โครงการที่ 3 โครงการเชื่อมการขนส่งฝั่งมหาสมุทรอินเดียกับอ่าวไทย หรือโครงการคลองไทย ซึ่งขณะนี้ได้รับการสนับสนุนจากสมาชิกรัฐสภาในทางหลักการแล้ว เพื่อผลักดันให้เกิดการลงทุนขนาดใหญ่และจะทำให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการคมนาคมสองฝั่งฟากมหาสมุทร

  • เสียงข่าวประจำวัน (04-06-2566)

  • เสียงข่าวประจำวัน (03-06-2566)

  • เกาะกระแสจีน (03-06-2566)

  • เสียงข่าวประจำวัน (02-06-2566)

  • สานสัมพันธ์ไทย-จีน (02-06-2566)

鲁峰