จีนมีศักยภาพด้านแพทย์แผนจีนเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง

2020-10-23 18:27:25 | CRI
Share with:

ในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ระยะ 5 ปี ฉบับที่ 13 จำนวนสถาบันการแพทย์แผนจีนเติบโตขึ้นอย่างรวดเร็ว ขณะที่ศักยภาพบริการแพทย์แผนจีนเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง สำนักงานบริหารแพทย์แผนจีน ประกาศตัวเลขระบุว่า จนถึงสิ้นปี 2019 จำนวนสถาบันการแพทย์แผนจีนทั่วประเทศมีจำนวนถึง 65,809 แห่ง เพิ่มขึ้น 41.4% เมื่อเทียบกับช่วงสิ้นสุดแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ระยะ 5 ปี ฉบับที่ 12  

นายยวี๋ เหวินหมิง ผู้อำนวยการ สำนักงานบริหารการแพทย์แผนจีน กล่าวว่า แพทย์แผนจีนเป็นส่วนประกอบสำคัญบนหนทางการพัฒนาสุขภาพที่มีเอกลักษณ์พิเศษของจีน มีความได้เปรียบและคุณค่าเฉพาะในการรักษาโรครวมถึงการฟื้นฟูสมรรถภาพ

สำนักงานฯ จะมีมาตรการที่เป็นรูปธรรมต่าง ๆ เพื่อปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพระบบบริการแพทย์แผนจีน รวมถึงยกระดับขีดความสามารถในการให้บริการแพทย์แผนจีน เพิ่มบทบาทของแพทย์แผนจีนให้สำคัญยิ่งขึ้นในการสร้างจีนที่มีสุขภาพดี ตลอดจนเพิ่มความพึงพอใจของประชาชนอย่างต่อเนื่อง

tim/kt/cui

  • เสียงข่าวประจำวัน (09-06-2566)

  • สานสัมพันธ์ไทย-จีน (09-06-2566)

  • เสียงคุยกันวันละประเด็น (09-06-2566)

  • เสียงข่าวประจำวัน (08-06-2566)

  • สานสัมพันธ์ไทย-จีน (08-06-2566)

张楠