นายสี จิ้นผิงเน้น ต้องเดินบนหนทางสังคมนิยมเอกลักษณ์จีนภายใต้กฎหมายอย่างแน่วแน่

2020-11-18 13:13:18 | สถานีวิทยุและโทรทัศน์ส่วนกลางของจีน
Share with:

นายสี จิ้นผิงเน้น ต้องเดินบนหนทางสังคมนิยมเอกลักษณ์จีนภายใต้กฎหมายอย่างแน่วแน่

วันที่ 16-17 พฤศจิกายนที่กรุงปักกิ่ง มีการจัดประชุมงานบริหารประเทศตามกฎหมายอย่างรอบด้านส่วนกลาง นายสี จิ้นผิง เลขาธิการใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์จีนกล่าวเน้นว่า ต้องเดินตามหนทางการบริหารจัดการบ้านเมืองภายใต้กฎหมายแบบสังคมนิยมที่มีเอกลักษณ์จีนอย่างแน่วแน่ ผลักดันระบบการปกครองและศักยภาพการบริหารประเทศให้ทันสมัยตามกฎหมาย

นายสี จิ้นผิงย้ำว่า ต้องยืนหยัดการนำของพรรคฯ บริหารประเทศตามกฎหมายอย่างรอบด้าน เพิ่มพูนปรับปรุงระบบและกลไกการทำงาน ผลักดันให้การนำของพรรคฯ เป็นไปตามระบบและกฎหมาย ประกันให้แนวทางและหลักนโยบายของพรรคมีการปฏิบัติและกระบวนการบริหารประเทศตามกฎหมายอย่างรอบด้าน ต้องคำนึงถึงผลประโยชน์ของประชาชน สะท้อนความปรารถนา คุ้มครองสิทธิประโยชน์ และเพิ่มพูนความผาสุกของประชาชนเป็นสำคัญ ใช้การบริหารตามกฎหมายคุ้มครองให้ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข ต้องสืบทอดวัฒนธรรมทางกฎหมายดั้งเดิมที่ดีเด่นของประชาชาติจีน ขณะเดียวกันก็เรียนรู้ผลสำเร็จการบริหารตามกฎหมายจากต่างประเทศด้วย

นายสี จิ้นผิงยังระบุว่า ต้องยืนหยัดการบริหารประเทศและปฏิบัติหน้าที่ตามรัฐธรรมนูญ บนหนทางสร้างสรรค์ประเทศสังคมนิยมแบบทันสมัยอย่างรอบด้านนั้น ต้องให้ความสำคัญกับการบริหารและปฏิบัติตามกฎหมายมากขึ้น ยืนหยัดการรับมือกับความท้าทาย ต่อต้านความเสี่ยง ฟันฝ่าอุปสรรค และแก้ไขความขัดแย้งอย่างรุนแรงตามกฎหมาย เร่งให้เข้าสู่ระบบมาตรฐานอย่างครบถ้วน และมีระบบปฏิบัติการอย่างมีประสิทธิภาพสูง ระบบการควบคุมดูแลอย่างเคร่งครัด ระบบการคุ้มครองอย่างมีพลัง และกลายเป็นระบบกฎกติกาภายในพรรคฯ ที่ครบบริบูรณ์ ผลักดันการบัญญัติกฎหมายด้านความปลอดภัยของชาติ การนวัตกรรมทางเทคโนโลยี สาธารณสุข ความปลอดภัยทางชีวภาพ อารยธรรมระบบนิเวศ ป้องกันความเสี่ยงและการบริหารตามกฎหมายที่เกี่ยวกับต่างชาติ สร้างระบบกฎหมายที่รับมือกับเหตุฉุกเฉินที่สอดคล้องกับการบริหารประเทศตามกฎหมายและความต้องการของประชาชนในการปรับปรุงชีวิตความเป็นอยู่ ใช้กฎหมายให้ดีและปกครองด้วยเมตตาธรรมคุ้มครองรูปแบบใหม่ให้พัฒนาด้วยดี

นายสี จิ้นผิงเน้นว่า ต้องยึดหลักการบริหารตามกฎหมายเพื่อจำกัดและตั้งขอบเขตอำนาจบริหาร เร่งปรับเปลี่ยนหน้าที่ของรัฐบาล ผลักดันการปฏิบัติหน้าที่ให้ได้มาตรฐาน สุภาพและเป็นธรรม เพิ่มความน่าเชื่อถือของกระบวนการยุติธรรม ปรับปรุงระบบการคุ้มครองความเป็นธรรมทั้งสังคมตามกฎหมาย พยายามทำให้ชาวบ้านสามารถรู้สึกได้ถึงความเป็นธรรมในทุกคดี และต้องเร่งวางโครงสร้างงานบริหารตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับต่างประเทศ ประสานงานระหว่างการบริหารภายในประเทศและนอกประเทศ พิทักษ์อธิปไตย ความปลอดภัยและผลประโยชน์ด้านการพัฒนาของประเทศให้ดีขึ้น

(Yim/Cui)

  • เสียงข่าวประจำวัน (14-06-2567)

  • สานสัมพันธ์ไทย-จีน (14-06-2567)

  • เสียงคุยกันวันละประเด็น (14-06-2567)

  • เสียงข่าวประจำวัน (13-06-2567)

  • สานสัมพันธ์ไทย-จีน (13-06-2567)

崔沂蒙