ปธน.จีน กล่าวอวยพรปีใหม่ 2021

2020-12-31 19:40:43 | CMG
Share with:

ปธน.จีน กล่าวอวยพรปีใหม่ 2021_fororder_20201231xjp1

ค่ำวันที่ 31 ธันวาคม นายสี จิ้นผิง ประธานาธิบดีจีน กล่าวอวยพรปีใหม่ 2021 ผ่านสถานีวิทยุและโทรทัศน์กลางแห่งประเทศจีน (CMG) และเว็บไซต์ โดยมีเนื้อหาดังนี้

สวัสดีครับ สหายทั้งหลาย มิตรทั้งหลาย สุภาพสตรีและสุภาพบุรุษทั้งหลาย

ค.ศ. 2021 กำลังมาถึง ข้าพเจ้าขออวยพรปีใหม่แก่ทุกท่าน ณ กรุงปักกิ่ง

ค.ศ. 2020 เป็นปีที่ไม่ธรรมดายิ่ง เมื่อเผชิญกับการระบาดของโควิด-19 ที่เกิดขึ้นอย่างกะทันหัน เราถือประชาชนเป็นสิ่งสำคัญที่สุด ชีวิตเป็นสิ่งสำคัญที่สุด เราร่วมแรงร่วมใจและมีความมุ่งมั่นตั้งใจอย่างเด็ดเดี่ยวในการต้านการระบาดของโควิด-19 ในยามร่วมกันขจัดความยากลำบากต่าง ๆ เจ้าหน้าที่ของเรามีความกล้าหาญที่จะเดินทางไปยังพื้นที่ที่มีความเสี่ยงสูงเพื่อดูแลช่วยเหลือประชาชน มีความมุ่งมั่นที่จะปฏิบัติภาระหน้าที่อย่างไม่ท้อถอย มีความรับผิดชอบที่จะร่วมทุกข์ร่วมสุขกับประชาชน ทั้งยังเสียสละชีวิตเพื่อดูแลช่วยเหลือประชาชน ซึ่งสร้างความซาบซึ้งเป็นอย่างยิ่งแก่ประชาชนทั่วประเทศ

ตั้งแต่เจ้าหน้าที่การแพทย์ไปจนถึงทหารประชาชน ตั้งแต่เจ้าหน้าที่วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีไปจนถึงเจ้าหน้าที่ชุมชน  ตั้งแต่อาสาสมัครไปจนถึงผู้ดำเนินโครงการสร้างสรรค์ต่าง ๆ ตั้งแต่ผู้สูงอายุไปจนถึงวัยรุ่นที่เกิดหลัง ค.ศ. 1990 และ ค.ศ. 2000 ผู้คนจำนวนมหาศาลปฏิบัติภารกิจด้วยชีวิตและปกป้องชีวิตของประชาชนด้วยความรัก กำลังของแต่ละคนรวมกันเป็นพลังอันยิ่งใหญ่ เสมือนดั่งกำแพงปกป้องชีวิตอันแข็งแกร่ง ผู้คนทั้งหลายที่ไม่ขลาดกลัวถอยหนี เพื่อคุณธรรมอันสูงส่ง การร่วมแรงร่วมใจกันทุกครั้งและเรื่องราวที่สร้างความซาบซึ้งใจทุกเรื่องล้วนสะท้อนให้เห็นถึงเจตนารมณ์อันยิ่งใหญ่ในการต้านโควิด-19

ความยิ่งใหญ่นั้นเกิดจากความธรรมดา วีรบุรุษทุกคนมาจากประชาชนทั่วไป สรุปได้ว่า ทุกคนล้วนไม่ธรรมดาจริง ๆ ข้าพเจ้าขอให้กำลังใจแก่ผู้ป่วยโควิด-19 ขอแสดงความนับถือต่อวีรบุรุษที่มาจากประชาชนทั่วไป ข้าพเจ้ามีความภาคภูมิใจในปิตุภูมิและประชาชนอันยิ่งใหญ่ มีความภาคภูมิใจในเจตนารมณ์แห่งประชาชาติจีนที่มุ่งมั่นพัฒนาก้าวหน้าอย่างไม่ท้อถอยหยุดนิ่ง

ความกล้าหาญและความแข็งแกร่งจะปรากฎออกมาให้เห็นในยามเผชิญกับความยากลำบาก คุณค่าของหยกจึงจะแสดงออกมาหลังได้รับการฝึกฝน เราขจัดผลกระทบจากการระบาดของโควิด-19 ประสบความสำเร็จสำคัญในการประสานการป้องกัน ควบคุมโควิด-19 เข้ากับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ขณะนี้ การปฏิบัติตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ระยะ 5 ปี ฉบับที่ 13 สิ้นสุดลงด้วยความสำเร็จ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ระยะ 5 ปี ฉบับที่ 14 ได้กำหนดแนวทางการพัฒนาในอนาคต เรากำลังเร่งสร้างรูปแบบการพัฒนาใหม่ ลงลึกการพัฒนาที่มีคุณภาพสูง จีนเป็นเขตเศรษฐกิจแห่งแรกในบรรดาเศรษฐกิจทั่วโลกที่บรรลุเป้าหมายการเติบโตทางเศรษฐกิจเป็นบวก ทั้งนี้ คาดว่าผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศของจีนใน ค.ศ. 2020 จะมีมากกว่า 100 ล้านล้านหยวน การผลิตธัญญาหารมีผลเก็บเกี่ยวอุดมสมบูรณ์ต่อเนื่องกันเป็นเวลา 17 ปี การสำรวจทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เช่น การส่งยานสำรวจดาวอังคาร “เทียนเวิ่น-1” ยานอวกาศ “ฉางเอ๋อ-5”  และยานดำน้ำ “เฟิ่นโต้วเจ่อ” ล้วนประสบความสำเร็จที่สำคัญ การสร้างสรรค์เมืองท่าการค้าเสรีไห่หนานดำเนินการอย่างคึกคัก นอกจากนี้ เรายังประสบความสำเร็จในการรับมืออุทกภัยรุนแรง ทหารและประชาชนจำนวนมหาศาลไม่กลัวความยากลำบากและอันตราย ร่วมแรงร่วมใจกันรับมืออุทกภัยและกู้ภัย พยายามลดความเสียหายให้ต่ำที่สุด ระหว่างลงพื้นที่ดูงานใน 13 มณฑล ข้าพเจ้ารู้สึกปีติยินดีอย่างยิ่งที่ได้เห็นประชาชนปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโควิด-19 อย่างจริงจัง และเร่งฟื้นฟูการผลิต รวมทั้งทุ่มเทกำลังอย่างเต็มที่ในการสร้างนวัตกรรม ประชาชนทั่วประเทศมีกำลังใจและความแข็งแกร่ง ทุกพื้นที่ทั่วประเทศจีนปรากฎภาพที่ประชาชนทำงานแข่งกับเวลาอย่างคึกคักและมีชีวิตชีวา

ค.ศ. 2020 การสร้างสังคมพอกินพอใช้ให้แล้วเสร็จอย่างรอบด้านประสบความสำเร็จเชิงประวัติศาสตร์ การขจัดความยากจนประสบชัยชนะโดยสิ้นเชิง เราทุ่มเทกำลังแก้ไขปัญหาความยากจนสุดขีด จนการปฏิบัติภารกิจที่ยากลำบากที่สุดดังกล่าวประสบความสำเร็จในที่สุด จากการใช้ความพยายามเป็นเวลา 8 ปี ประชากร 100 ล้านคนในชนบทพ้นจากภาวะยากจนตามมาตรฐานที่กำหนดไว้    อำเภอ 832 แห่งถูกถอดออกจากบัญชีพื้นที่ยากจน ช่วงหลายปีมานี้ ข้าพเจ้าลงพื้นที่ยากจนสุดขีด 14 แห่งทั่วประเทศ ข้าพเจ้าเห็นกับตาที่ชาวบ้านในพื้นที่ดังกล่าวพยายามทำงานอย่างไม่ท้อถอย เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติภารกิจช่วยเหลือผู้ยากจนทุ่มเทกำลังอย่างเต็มที่ในการปฏิบัติภารกิจ เราจะต้องมีความมุ่งมั่นตั้งใจในการปฏิบัติภารกิจดังกล่าวต่อไป พยายามทำงานอย่างจริงจัง เพื่อสร้างความเจริญรุ่งเรืองแก่พื้นที่ชนบทและมุ่งหน้าไปยังเป้าหมายความมั่งคั่งร่วมกันอย่างมั่นคง

  ปีนี้ จีนจัดงานเฉลิมฉอง 40 ปี เขตเศรษฐกิจพิเศษเมืองเซินเจิ้นและงานเฉลิมฉลอง 30 ปี การบุกเบิกพัฒนาเขตผู่ตง นครเซี่ยงไฮ้ ขณะร่วมงานดังกล่าวและได้พบเห็นเมืองเซินเจิ้นซึ่งอยู่ริมฝั่งทะเลจีนใต้ที่เปี่ยมไปด้วยชีวิตชีวาแห่งวสันตฤดู และเขตผู่ตงริมฝั่งแม่น้ำหวงผู่ที่มีความหลากหลาย ข้าพเจ้ามีความรู้สึกนึกคิดมากมายต่อการที่เมืองเซินเจิ้นพัฒนาจากเขตสาธิตนำร่องมาเป็นแบบอย่างในการทดลอง เขตผู่ตงพัฒนาจากการสำรวจนวัตกรรมมาเป็นตัวชี้นำการสร้างนวัตกรรม

ที่ผ่านมาการปฏิรูปและเปิดกว้างของจีนเป็นความมหัศจรรย์แห่งการพัฒนา ในอนาคตจีนยังคงต้องลงลึกการปฏิรูปและเปิดกว้างอย่างหาญกล้าให้มากยิ่งขึ้นเพื่อรังสรรค์นิทานแห่งวสันตฤดูให้มากขึ้นอย่างต่อเนื่อง

หลักธรรมเป็นที่ยอมรับโดยทั่วไป ใต้หล้าเป็นครอบครัวเดียวกัน หลังผ่านร้อนผ่านหนาวตลอดช่วงหนึ่งปีที่ผ่านมา  ข้าพเจ้าตระหนักถึงความหมายของประชาคมที่มีอนาคตร่วมกันของมนุษยชาติมากกว่ายามใด ในรอบปีที่ผ่านมา ข้าพเจ้าพูดคุยทางโทรศัพท์กับบรรดามิตรสหายนานาชาติทั้งใหม่และเก่า รวมถึงเข้าร่วมการประชุมทางไกลหลายต่อหลายครั้ง เรื่องที่พูดคุยมากที่สุด คือ ความร่วมมือและความสามัคคีเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันเพื่อป้องกันและควบคุมโควิด-19 การป้องกันและควบคุมโควิด-19 เป็นภารกิจหนักที่ต้องดำเนินไปเป็นเวลายาวนาน ประชาชนประเทศต่าง ๆ ควรร่วมมือกันและร่วมทุกข์ร่วมสุข เพื่อขจัดโควิด-19 โดยเร็วที่สุดเท่าที่จะเร็วได้ ทั้งยังใช้ความพยายามเพื่อสร้างสรรค์โลกให้ดีงามยิ่งขึ้น

ค.ศ. 2021 เป็นวาระครบรอบ 100 ปี แห่งการสถาปนาพรรคคอมมิวนิสต์จีน ตลอดช่วง 100 ปีที่ผ่านมา พรรคคอมมิวนิสต์จีนฝ่าฟันอย่างหาญกล้า ความมุ่งมั่นของพรรคคอมมิวนิสต์จีนหลังผ่านการทดสอบมาเป็นเวลา 100 ปี นับวันยิ่งเข้มแข็งขึ้น จากซอยสือคู่เหมินแห่งนครเซี่ยงไฮ้ไปจนถึงทะเลสาบหนานหู เมืองเจียซิง มณฑลเจ้อเจียง พรรคคอมมิวนิสต์จีนเสมือนเรือสีแดงลำเล็กที่ลำเลียงความปรารถนาของประชาชนและความหวังของประชาชาติฝ่ามรสุมต่าง ๆ จนพัฒนาเป็นเรือขนาดใหญ่ที่ชี้นำให้ประเทศจีนก้าวไปสู่ทางไกลอย่างมั่นคง พรรคคอมมิวนิสต์จีนตั้งเป้าหมายที่ยิ่งใหญ่เพื่ออนาคตอันกว้างไกลของบ้านเมือง ปัจจุบัน พรรคคอมมิวนิสต์จีนที่มีประวัติ 100 ปี กำลังเจริญรุ่งเรืองขึ้นโดยยึดถือประชาชนเป็นศูนย์กลาง มีความมุ่งมั่นอย่างไม่เปลี่ยนแปลงและยึดมั่นในภารกิจของตน ไม่ว่าจะเผชิญคลื่นลมเพียงใด พรรคคอมมิวนิสต์จีนย่อมจะขับเคลื่อนเรืออันยิ่งใหญ่ลำนี้ให้แล่นไปสู่ทางไกล และย่อมบรรลุเป้าหมายที่จะทำให้ประชาชาติจีนเจริญรุ่งเรืองขึ้นครั้งใหม่

จีนกำลังอยู่ในช่วงบรรลุเป้าหมายการพัฒนาเป็นประเทศอยู่ดีมีสุขใน ค.ศ. 2021 ซึ่งตรงกับปีที่พรรคคอมมิวนิสต์จีนสถาปนาขึ้นครบ 100 ปี และจะพัฒนาจีนให้เป็นประเทศสังคมนิยมที่ทันสมัยใน ค.ศ. 2049 ซึ่งตรงกับปีที่สาธารณรัฐประชาชนจีนสถาปนาขึ้นครบ 100 ปี โดยจีนจะเริ่มกระบวนการสร้างสรรค์สังคมนิยมที่ทันสมัยอย่างรอบด้านใน ค.ศ. 2021 ข้าพเจ้ารู้สึกว่า หนทางยาวไกล มีแต่ฝ่าฟันต่อสู้ต่อไป การฝ่าฟันต่อสู้ทำให้จีนขจัดความยากลำบากและอุปสรรคต่าง ๆ ต่อแต่นี้ไป เราจะฝ่าฟันต่อสู้ต่อไปและมุ่งไปข้างหน้าอย่างหาญกล้าเพื่อสร้างความเจริญรุ่งเรืองและความรุ่งโรจน์ให้มากยิ่งขึ้น

ยามนี้ค่ำแล้ว ครอบครัวต่าง ๆ อยู่พร้อมหน้ากัน เนื่องในโอกาสส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ข้าพเจ้าขออวยพรให้ภูเขาลำน้ำของบ้านเมืองสวยงามยิ่งขึ้น ประเทศชาติมีความมั่นคงและประชาชนใช้ชีวิตอย่างสันติ ข้าพเจ้าขออวยพรให้ผู้คนทั้งหลายประสบแต่ความกลมเกลียว ราบรื่น มีสิริมงคล และความสุข ตลอดจนสมปรารถนาทุกประการ

ขอขอบคุณครับ

(tim/cai/zhou)

  • เสียงข่าวประจำวัน (14-06-2567)

  • สานสัมพันธ์ไทย-จีน (14-06-2567)

  • เสียงคุยกันวันละประเด็น (14-06-2567)

  • เสียงข่าวประจำวัน (13-06-2567)

  • สานสัมพันธ์ไทย-จีน (13-06-2567)

张鸿泽