BBC ถูกตลาดจีนปฏิเสธ

2021-02-13 15:56:27 | CMG
Share with:

วันที่ 12 กุมภาพันธ์ ทางการจีนประกาศว่า เนื่องจาก BBC รายงานข่าวเกี่ยวกับจีนโดยละเมิดระเบียบที่เกี่ยวข้องอย่างรุนแรง รวมถึงไม่ได้รายงานข่าวตามความเป็นจริงและด้วยความเที่ยงธรรม กระทบต่อผลประโยชน์ของจีน ทำลายความสามัคคีของประชาชาติจีน ตลอดจนไม่สอดคล้องกับข้อกำหนดเกี่ยวกับสื่อต่างชาติที่ปฏิบัติหน้าที่ในดินแดนจีน จึงไม่อนุญาตให้ลงพื้นที่ในจีนและไม่รับคำยื่นขอลงพื้นที่ในปีนี้จาก BBC อีก

ทั้งนี้ เป็นการพิทักษ์อธิไตยและผลประโยชน์แห่งชาติของจีนที่เป็นธรรม ทั้งยังเป็นการรักษาหลักการรายงานข่าวด้วยภาววิสัยและความจริงอย่างมีพลัง สมเหตุสมผล และชอบด้วยกฎหมาย การที่ BBC ถูกตลาดโทรทัศน์จีนปฏิเสธนั้นเป็นการรับบาปของตนเอง

ในฐานะสื่อตะวันตกที่มีชื่อเสียงที่ลงพื้นที่รายงานข่าวในจีนเป็นเวลานานหลายปี BBC น่าจะทราบข้อกำหนดเกี่ยวกับวิทยุและโทรทัศน์ของจีนอย่างชัดเจน ทว่าสื่อเก่าแก่ที่ชมตนเองว่า รายงานข่าวตามภววิสัย สมดุล และเที่ยงธรรมนั้นกลับทำตรงกันข้าม รู้กฎหมายแต่ละเมิดกฎหมาย ปีที่ผ่านมาได้ใส่ร้ายป้ายสีจีนอย่างบ้าคลั่ง รายงานโดยใช้สองมาตรฐานด้วยวิถีทางที่เลวร้าย ถือเป็นการทำลายจรรยาบรรณวิชาชีพและขาดศีลธรรมของมนุษย์ เปิดเผยเนื้อแท้ที่เป็นเครื่องมือทางอุดมการณ์ของอิทธิพลต่อต้านจีน ความจริงแล้วการรายงานข่าวที่ไม่เป็นจริงและมีอคติของ BBC นั้นเป็นที่รู้กันอยู่ทั่วไปแล้ว

ในฐานะสื่อตะวันตกที่มีประวัติ 99 ปี การที่ BBC ถูกขับไล่ในวันนี้ไม่ใช่เรื่องที่ต้องกังวลหรือ จีนให้การสนับสนุนและอำนวยความสะดวกแก่ผู้สื่อข่าวต่างชาติที่ทำข่าวในจีนตามกฎหมายแต่ไม่ต้อนรับสื่อที่ใส่ร้ายและโจมตีจีนเด็ดขาด

BBC ควรสำนึกผิดและยอมรับบทเรียนโดยขอโทษต่อฝ่ายจีนสำหรับข่าวปลอมที่เกี่ยวข้องอย่างเปิดเผย หรือหากจะเป็นเครื่องมือทางอุดมการณ์ของอิทธิพลต่อต้านจีนต่อไปก็จะมีอนาคตที่มืดมนอย่างไม่ต้องสงสัย

Tim/LR/Cui

  • เสียงข่าวประจำวัน (04-06-2566)

  • เสียงข่าวประจำวัน (03-06-2566)

  • เกาะกระแสจีน (03-06-2566)

  • เสียงข่าวประจำวัน (02-06-2566)

  • สานสัมพันธ์ไทย-จีน (02-06-2566)

刘榕