‘สี จิ้นผิง’ในสายตาของข้าพเจ้า : สัมภาษณ์ผอ.สถาบันขงจื่อเส้นทางสายไหมทางทะเล

2021-03-06 08:46:39 | CMG
Share with:

‘สี จิ้นผิง’ ในสายตาของข้าพเจ้า: สัมภาษณ์ผอ.สถาบันขงจื่อเส้นทางสายไหมทางทะเล_fororder_图片

ตั้งแต่เข้าดำรงตำแหน่งผู้นำสูงสุดของจีนใน ค.ศ. 2012 นายสี จิ้นผิง ประธานาธิบดีจีน สร้างผลงานอันยิ่งใหญ่อย่างโดดเด่นเป็นที่ยอมรับของทั้งชาวจีนและชาวโลก วันที่ 5 มีนาคม 2021 นายเอกรัตน์  จันทร์รัฐิติกาล ผู้อำนวยการสถาบันขงจื่อเส้นทางสายไหมทางทะเล (ฝ่ายไทย) ให้สัมภาษณ์ผู้สื่อข่าวสถานีวิทยุและโทรทัศน์ส่วนกลางแห่งประเทศจีน (CMG) ในประเด็น “ปธน.สี จิ้นผิงในสายตาของข้าพเจ้า”

ผู้สื่อข่าว: ท่านมีความรับรู้เกี่ยวกับปธน.สี จิ้นผิงอย่างไรและผ่านช่องทางใดบ้าง

นายเอกรัตน์  จันทร์รัฐิติกาล: ประธานาธิบดี สี จิ้นผิงเป็นผู้นำที่มีผลงานโดดเด่นในหน้าประวัติศาสตร์จีน ผลงานต่าง ๆ ของท่านที่ข้าพเจ้ารับรู้ นอกจากจะรับฟังผ่านสื่อมวลชนจีนแล้ว เมื่อข้าพเจ้ามีโอกาสไปประเทศจีนยังซื้อหนังสือเกี่ยวกับผลงานของท่านมาหลายเล่ม โดยมีเล่มที่อ่านแล้วประทับใจที่สุด คือ “เหลียงเจียเหอ” ของสำนักพิมพ์ประชาชนส่านซี และหนังสือ “หลุดพ้นความยากจน” ของสำนักพิมพ์กลุ่มจัดพิมพ์และจำหน่ายหนังสือไห่เสียตามลำดับ

ผู้สื่อข่าว: ในสายตาของท่าน ปธน.สีเป็นบุคคลอย่างไร สิ่งใดที่ท่านประทับใจมากที่สุด

นายเอกรัตน์  จันทร์รัฐิติกาล: จากที่ข้าพเจ้าได้ติดตามข่าวสารผ่านหนังสือพิมพ์และหนังสือของท่านพบว่า ท่านประธานาธิบดี สี จิ้นผิงเป็นผู้นำที่ไต่เต้าขึ้นมาจากการทำงานร่วมกับประชาชน มีอุดมการณ์รับใช้ประชาชนอันแรงกล้า แม้ในช่วงต้นของชีวิตท่านประสบความยากลำบากอยู่บ้างแต่นั่นก็ไม่ได้ทำให้อุดมการณ์ของท่านลดน้อยลงไป เรื่องที่ประทับใจข้าพเจ้าไม่รู้ลืมและมักเล่าแก่มิตรสหายอยู่เสมอ คือ เมื่อครั้งที่ข้าพเจ้าไปที่นครเซี่ยงไฮ้ ขณะนั่งรถโดยสารเข้าที่พักได้มีโอกาสสนทนากับพนักงานขับรถ พนักงานขับรถกล่าวไว้ว่า

         “ทำงานขับรถมาหลายสิบปี ตั้งแต่ท่านประธานาธิบดีสีดำรงตำแหน่ง พวกเราทำมาหากินได้คล่องตัวขึ้นมาก เศรษฐกิจเจริญเติบโตขึ้นทุกปี จากการปราบปรามทุจริตจริงจังในทุกมิติ ทุกวันนี้ผู้มีอิทธิพลนอกระบบได้หมดไป ประชาชนทำมาหากินได้ปลอดภัยมากขึ้น”

สำหรับข้าพเจ้าแล้ว การที่ท่านประธานาธิบดีทำให้ประชาชนหาเช้ากินค่ำทุกระดับมีชีวิตดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัดในช่วงระยะเวลาอันสั้นนี้ เป็นดัชนีชี้วัดความสำเร็จสูงสุดในฐานะผู้นำที่บริหารประเทศให้เจริญก้าวหน้าอย่างรวดเร็วและมั่นคงชัดเจนมากกว่าความสำเร็จอื่น ๆ

ผู้สื่อข่าว: ในฐานะนักวิชาการท่านมีมุมมองอย่างไรต่อบทบาทของปธน.สีในประวัติศาสตร์จีน

นายเอกรัตน์  จันทร์รัฐิติกาล: ในสมัยโบราณชาวจีนมีความภูมิใจในชนชาติจนเรียกตนเองว่า “ถังเหริน” หรือ “ตึ่งนั้ง” ในภาษาแต้จิ๋วฉันใด ท่านประธานาธิบดี สี จิ้นผิงก็เป็นผู้สร้างประวัติศาสตร์จีนขึ้นมาใหม่ให้กับสาธารณรัฐประชาชนจีนในโลกยุคใหม่ ประชาชนชาวจีนที่ข้าพเจ้ารู้จักต่างภูมิใจในความเป็นชาติและประชาชนจีน แม้ข้าพเจ้าซึ่งเป็นชาวจีนโพ้นทะเลก็ยังชื่นชมท่านประธานาธิบดีเช่นเดียวกับชาวจีนทุกคน ทุกวันนี้หากกล่าวถึงความมีอารยธรรม ความเจริญก้าวหน้า ความมีระเบียบ บ้านเมืองที่สงบสุข ปลอดทุจริต ประเทศจีนจะเป็นอันดับแรกที่คนต่างชาตินึกถึง

ผู้สื่อข่าว: ในด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศท่านประเมินบทบาทของปธน.สีอย่างไร

นายเอกรัตน์  จันทร์รัฐิติกาล: ในส่วนของการต่างประเทศ ท่านประธานาธิบดี สี จิ้นผิงใช้นโยบายการทูตแบบละมุนละม่อมด้วยความเป็นวิญญูชน กล่าวคือ ดำเนินการทูตด้วยความเท่าเทียม มองผลประโยชน์ของทั้งสองฝ่ายเป็นที่ตั้ง ใช้การทูตเพื่อสร้างสัมพันธไมตรี มิใช่การครอบงำหรือแทรกแซง  

ในส่วนของบทบาทหน้าที่ของข้าพเจ้าในฐานะผู้อำนวยการสถาบันขงจื่อฝ่ายไทยที่ทำงานด้านการเผยแพร่ภาษาและวัฒนธรรมจีนนั้น ได้เผยแพร่ความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับประเทศจีนและวัฒนธรรมจีน สร้างแรงบันดาลใจแก่ผู้ที่สนใจเรื่องจีนผ่านการเรียนการสอนภาษาและการให้ทุนการศึกษา

นอกจากนี้ ข้าพเจ้ายังใช้เวลาว่างส่วนตัวเผยแพร่วิทยายุทธจีนมาอย่างต่อเนื่องเพื่อเป็นสื่อกลางให้ผู้เรียนได้เข้าถึงวัฒนธรรม ปรัชญา และอารยธรรมที่ยาวนานของจีน ซึ่งเป็นกิจกรรมที่มีส่วนสำคัญต่อการสร้างแรงบันดาลใจให้ผู้เรียนสนใจการศึกษาต่อที่ประเทศจีนต่อไป

สัมภาษณ์และเรียบเรียงโดย ภาคภาษาไทย ศูนย์เอเชียแอฟริกา สถานีวิทยุและโทรทัศน์ส่วนกลางจีน (CMG)

  • เสียงข่าวประจำวัน (15-06-2567)

  • เกาะกระแสจีน (15-06-2567)

  • เสียงข่าวประจำวัน (14-06-2567)

  • สานสัมพันธ์ไทย-จีน (14-06-2567)

  • เสียงคุยกันวันละประเด็น (14-06-2567)

陆永江