ฟอรั่มว่าด้วยการพัฒนาสังคมและลดความยากจนจีน-อาเซียน ครั้งที่ 15 เน้นพัฒนาเขตชนบท-ลดความยากจนอย่างยั่งยืน

2021-06-23 17:19:14 | CRI
Share with:

ฟอรั่มว่าด้วยการพัฒนาสังคมและลดความยากจนจีน-อาเซียน ครั้งที่ 15 เน้นพัฒนาเขตชนบท-ลดความยากจนอย่างยั่งยืน_fororder_DA470C77-628C-4F97-A010-07A3AB8101B4

วันที่ 22 มิถุนายนที่ผ่านมา “ฟอรั่มว่าด้วยการพัฒนาสังคมและลดความยากจนระหว่างจีน-อาเซียน ครั้งที่ 15 โดยกรมพัฒนาความเจริญในเขตชนบทของจีน จัดขึ้นทั้งแบบออนไลน์และออฟไลน์ที่กรุงปักกิ่ง โดยมีเจ้าหน้าที่รัฐบาล ผู้เชี่ยวชาญ นักวิชาการทั้งจากจีนและประเทศอาเซียน รวมทั้งผู้แทนสำนักเลขาธิการอาเซียน โครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ และองค์กรระหว่างประเทศต่าง ๆ ตลอดจนผู้แทนจากองค์กร NGO กว่า 80 คน เข้าร่วมประชุม

ฟอรั่มว่าด้วยการพัฒนาสังคมและลดความยากจนจีน-อาเซียน ครั้งที่ 15 เน้นพัฒนาเขตชนบท-ลดความยากจนอย่างยั่งยืน_fororder_976B7EB4-C932-4517-9A40-0A7B51687556

​​นายหวัง เจิ้งผู่ อธิบดีกรมพัฒนาความเจริญในเขตชนบทจีน ทบทวนบทบาทสำคัญของฟอรั่มฯ ในรอบ 15 ปีที่ผ่านมาโดยกล่าวว่า “จีนได้ดำเนินโครงการช่วยเหลือทางเทคโนโลยีในความร่วมมือสาธิตด้านการลดความยากจนเอเชียตะวันออกในหมู่บ้านยากจน 6 แห่งของกัมพูชา ลาว และเมียนมา ช่วยปรับปรุงสภาพทางเดิน น้ำดื่ม และบรรยากาศการผลิต นำประชาชนพัฒนาอุตสาหกรรมการเพาะปลูกที่มีเอกลักษณ์ เพิ่มรายได้ และขจัดความยากจน เจตจำนงความร่วมมือที่จริงใจ ท่าทีความร่วมมือที่มุ่งผลจริง ผลของความร่วมมือที่ดีได้ส่งเสริมความเข้าใจระหว่างประชาชนตลอดจนเพิ่มมิตรภาพระหว่างประชาชนจีนและประเทศต่าง ๆ ในอาเซียน”

ฟอรั่มว่าด้วยการพัฒนาสังคมและลดความยากจนจีน-อาเซียน ครั้งที่ 15 เน้นพัฒนาเขตชนบท-ลดความยากจนอย่างยั่งยืน_fororder_06E0303C-1136-4E12-B89A-8F3CB07DCD75

​ปีนี้เป็นวาระครบรอบ 30 ปี แห่งการสถาปนาความสัมพันธ์คู่เจรจาระหว่างจีน-อาเซียน ในรอบ 30 ปีที่ผ่านมา จีน-อาเซียนร่วมมือก้าวหน้าร่วมกัน ความสัมพันธ์ฉันหุ้นส่วนเชิงยุทธศาสตร์มีเนื้อหาสมบูรณ์มากขึ้นเรื่อย ๆ นายเติ้ง ซีจวิน เอกอัครราชทูตจีนประจำอาเซียนกล่าวเน้นว่า ความร่วมมือด้านการลดความยากจนระหว่างจีน-อาเซียนขยายวงกว้างขึ้นเรื่อย ๆ และมีผลงานมากมาย เนื้อหาของความร่วมมือได้พัฒนาจากการเกษตร ชลประทาน การสร้างสะพาน ทางหลวง การฝึกอบรมบุคลากร และการรักษาพยาบาล มาถึงด้านเศรษฐกิจ การค้า การท่องเที่ยว พลังงานสีเขียว การขจัดความยากจนด้วยการพัฒนาอุตสาหกรรม การดูแลและประเมินความยากจน ตลอดจนการจัดการบริหารสิ่งแวดล้อม เป็นต้น เพื่อให้การช่วยเหลืออย่างเข้มแข็งต่อการลดความยากจนและการพัฒนาเขตชนบทในท้องถิ่น ส่งเสริมการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนในเร็ววัน

ฟอรั่มว่าด้วยการพัฒนาสังคมและลดความยากจนจีน-อาเซียน ครั้งที่ 15 เน้นพัฒนาเขตชนบท-ลดความยากจนอย่างยั่งยืน_fororder_BECE7223-5636-492C-9B9D-0E16B302EAE5

​นายลิม จ็อก ฮอย เลขาธิการอาเซียน ซึ่งร่วมฟอรั่มออนไลน์ กล่าวชี้ว่า “เพื่อความเจริญของทั่วโลกหลังโควิด-19 พวกเราต้องตระหนักถึงสาเหตุที่ทำให้เกิดความยากจนต่าง ๆ โดยเฉพาะปัจจัยความเป็นเมืองอย่างรวดเร็ว การเปลี่ยนแปลงของประชากร การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ภัยพิบัติ และการเปลี่ยนแปลงการทำงานระหว่างช่วงการปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งที่ 4 ทั้งนี้ เรียกร้องให้พวกเราใช้วิธีร่วมมือกันระหว่างหน่วยงานต่าง ๆ ไม่เพียงแต่ต้องขจัดความยากจน หากยังต้องลดความไม่เที่ยงธรรมด้วย”

​นางสาวอังศุมา รัตนโกสินทร์ ผู้อำนวยการศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในจีน ณ กรุงปักกิ่ง ที่ร่วมประชุมกล่าวว่า “รับฟังคำกล่าวของแขกวงการต่าง ๆ แล้ว ดิฉันเห็นว่า ฟอรั่มนี้เป็นเวทีที่ดีมาก ซึ่งมีส่วนช่วยให้ฝ่ายต่าง ๆ รับรู้ประสบการณ์การขจัดความยากจนของจีน รัฐบาลจีนยังได้ใช้แพลตฟอร์มเทคโนโลยีต่าง ๆ เช่น อี-คอมเมิร์ซ เพื่อช่วยเกษตรกรพ้นความยากจน บรรลุการขจัดความยากจนอย่างสิ้นเชิง ซึ่งเป็นเรื่องที่ประทับใจอย่างมาก”

Tim/Ldan/Zhou

  • เสียงข่าวประจำวัน (04-06-2566)

  • เสียงข่าวประจำวัน (03-06-2566)

  • เกาะกระแสจีน (03-06-2566)

  • เสียงข่าวประจำวัน (02-06-2566)

  • สานสัมพันธ์ไทย-จีน (02-06-2566)

李丹丹