ผู้แทนชนกลุ่มน้อยของจีนแนะนำการบรรเทาความยากจนและประกันการจ้างงานของซินเจียงในการประชุม UNHRC ครั้งที่ 48

2021-09-24 15:42:26 | ไชน่ามีเดียกรุ๊ป
Share with:

เมื่อวันที่ 22 กันยายน ผู้แทนชนกลุ่มน้อยของจีนกล่าวสุนทรพจน์ในการประชุมของคณะมนตรีสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ (United Nations Human Rights Council: UNHRC) ครั้งที่ 48 ถ่ายทอดประสบการณ์ของตนเอง และแนะนำผลสำเร็จจากการบรรเทาความยากจนและรับประกันการจ้างงานของซินเจียง

เค่อ เอ่อร์ มั่น ตัวแทนชาวทาจิกิสถานในซินเจียงกล่าวว่า บ้านเกิดของเธอมีสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติและโครงสร้างพื้นฐานที่ไม่ดี รัฐบาลท้องถิ่นใช้นโยบายอพยพย้ายถิ่นฐาน ทำให้ผู้คนได้อาศัยอยู่ในอาคารที่สว่างไสวและกว้างขวาง สามารถใช้น้ำประปา ก๊าซธรรมชาติ และอินเทอร์เน็ต ได้รับการรักษาพยาบาลและการศึกษาฟรี รัฐบาลยังให้ความช่วยเหลือด้านการผลิตและการดำเนินงานที่หลากหลายแก่เกษตรกรและชาวปศุสัตว์ รวมถึงการเสนอโรงเรือนปลูกผักให้ฟรีและการลดหรือยกเว้นค่าเช่าจากพ่อค้า ตอนนี้ทุกครัวเรือนมีรายได้ที่มั่นคง มีชีวิตดีขึ้นทุกวัน

Yim/Patt/Cui

  • เสียงข่าวประจำวัน (04-06-2566)

  • เสียงข่าวประจำวัน (03-06-2566)

  • เกาะกระแสจีน (03-06-2566)

  • เสียงข่าวประจำวัน (02-06-2566)

  • สานสัมพันธ์ไทย-จีน (02-06-2566)

彭少艾