ครม.จีนประกาศสมุดปกขาวเกี่ยวกับ“การอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพ”

2021-10-08 15:03:19 | ไชน่ามีเดียกรุ๊ป
Share with:

ครม.จีนประกาศสมุดปกขาวเกี่ยวกับ“การอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพ”_fororder_20211008swdyx1

วันที่ 8 ตุลาคม สำนักงานข่าวสาร คณะรัฐมนตรีจีน ประกาศสมุดปกขาวเกี่ยวกับ “การอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพของจีน” โดยระบุว่า ประเทศจีนในฐานะหนึ่งในภาคีกลุ่มแรก ๆ ที่ลงนามและผ่านการอนุมัติ “อนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ” ให้ความสำคัญกับการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพมาโดยตลอด ดำเนินงานที่เกี่ยวข้องที่มีนวัตกรรมและสอดคล้องกับการพัฒนาของยุคสมัยอย่างต่อเนื่อง จนบุกเบิกหนทางการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพที่มีลักษณะเฉพาะของจีนเอง

ครม.จีนประกาศสมุดปกขาวเกี่ยวกับ“การอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพ”_fororder_20211008swdyx3

สมุดปกขาวระบุว่า ประเทศจีนยืนหยัดแนวคิดดำเนินการพัฒนาและอนุรักษ์พร้อมกัน มีการเสนอมาตรการสำคัญ ๆ เช่น การสร้างสรรค์ระบบอุทยานแห่งชาติ และการกำหนดขอบเขตการอนุรักษ์ระบบนิเวศที่เข้มงวด เป็นต้น ส่งเสริมการคุ้มครองระบบนิเวศตามสถานที่หรือการโยกย้ายสถานที่ ส่งเสริมการบริหารความปลอดภัยทางชีวภาพ ปรับปรุงคุณภาพระบบนิเวศให้ดียิ่งขึ้นอย่างต่อเนื่อง ประสานการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพและการพัฒนาแบบเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมให้มีความคืบหน้าที่ชัดเจน

สมุดปกขาวระบุอีกว่า ประเทศจีนยืนหยัดการเป็นผู้พิทักษ์ ผู้สร้างสรรค์ และผู้ทำคุณประโยชน์ต่อบ้านเรือนอันสวยงาม สมานฉันท์ระหว่างสรรพสิ่ง จะร่วมมือกับสังคมโลกใช้ความพยายามร่วมกันริเริ่มกระบวนการบริหารจัดการความหลากหลายทางชีวภาพทั่วโลก ให้มีความเที่ยงธรรมและสมเหตุสมผลมากยิ่งขึ้น บรรลุซึ่งความปรารถนาอันดีงามแห่งการอยู่ร่วมกันอย่างกลมกลืนระหว่างมนุษย์และธรรมชาติ ตลอดจนขับเคลื่อนการสร้างสรรค์ประชาคมโลกที่มีอนาคตร่วมกันและร่วมสร้างสรรค์โลกที่สวยงามยิ่งขึ้น

(Tim/Zi)

  • เสียงข่าวประจำวัน (22-03-2566)

  • สานสัมพันธ์ไทย-จีน (22-03-2566)

  • เสียงคุยกันวันละประเด็น (22-03-2566)

  • เสียงข่าวประจำวัน (21-03-2566)

  • สานสัมพันธ์ไทย-จีน (21-03-2566)

晏梓