จีนประกาศใช้กฎหมายส่งเสริมการศึกษาครอบครัวโดยพ่อแม่ต้องดูแลลูกตามกฎหมาย

2021-10-24 21:52:28 | CMG
Share with:

วันที่ 23 ตุลาคม สภานิติบัญญัติแห่งชาติจีนและคณะกรรมการประจำสภาผู้แทนประชาชนแห่งชาติจีนผ่านกฎหมายส่งเสริมการศึกษาครอบครัวที่พิจารณาไปเมื่อเร็ว ๆ นี้ โดยกฎหมายฉบับใหม่ดังกล่าวจะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2022 นับเป็นครั้งแรกที่จีนออกกฎหมายพิเศษเกี่ยวกับการศึกษาของครอบครัว ซึ่งจะเป็นหลักประกันทางกฎหมายที่เพียงพอและมีประสิทธิภาพมากขึ้นสำหรับการเติบโตอย่างแข็งแกร่งและการพัฒนาอย่างรอบด้านของผู้เยาว์ โดยพ่อแม่ต้องดูแลลูกตามกฎหมายครอบครัวคือห้องเรียนแรกในชีวิต พ่อแม่คือครูคนแรกของลูก ครอบครัวและผู้ปกครองมีบทบาทไม่อาจทดแทนได้ในการเติบโตของผู้เยาว์ตามกฎหมายการศึกษาของครอบครัว พ่อ แม่ หรือ ผู้ปกครองอื่น ๆ ต้องฝึกอบรม ชักนำ และมีอิทธิพลด้านคุณภาพทางศีลธรรม สมรรถภาพทางกาย ทักษะชีวิต ความสำเร็จทางวัฒนธรรม และพฤติกรรมต่อผู้เยาว์ รวมถึงประการแรก ปลูกฝังจิตสำนึกชุมชนของชนชาติจีน ความรู้สึกของชุมชน รวมถึงความรักประเทศชาติและครอบครัว ประการที่สอง ปลูกฝังคุณธรรมทางสังคม คุณธรรมของครอบครัว และจริยธรรมส่วนบุคคลที่ดี ประการที่สาม ปลูกฝังจิตวิญญาณของการสำรวจทางวิทยาศาสตร์และนวัตกรรม ประการที่สี่ ปลูกฝังนิสัยการเรียนและพฤติกรรมที่ดี ประการที่ห้า ปลูกฝังความตระหนักและความสามารถในการป้องกันตนเอง และประการที่หก ปลูกฝังแนวคิดเรื่องรักแรงงาน กฎหมายกำหนดว่า พ่อ แม่ หรือ ผู้ปกครองอื่น ๆ มีหน้าที่รับผิดชอบการศึกษาครอบครัวและเป็นผู้รับผิดชอบหลักในการศึกษาของครอบครัว จำต้องเสริมสร้างความเป็นเพื่อนระหว่างพ่อแม่ลูก ตลอดจนแสดงบทบาทของพ่อแม่โดยสอนศีลธรรมและการกระทำ เคารพในความแตกต่าง และสื่อสารอย่างเท่าเทียมกัน

Tim/kt/zhou

  • สานสัมพันธ์ไทย-จีน (20-03-2566)

  • เสียงข่าวประจำวัน (20-03-2566)

  • เสียงคุยกันวันละประเด็น (20-03-2566)

  • เสียงข่าวประจำวัน (19-03-2566)

  • เสียงข่าวประจำวัน (18-03-2566)

张楠