โครงการทางด่วนบันเตินของอินโดนีเซียในช่วงที่จีนชนะการประมูล เริ่มการก่อสร้างแล้ว

2022-08-12 11:43:49 | CMG
Share with:

โครงการทางด่วนเซรัง - ปานิมบังของจังหวัดบันเติน ทางตะวันตกเฉียงเหนือของเกาะชวาในอินโด

นีเซีย ได้เริ่มการก่อสร้างในส่วนที่จีนชนะการประมูล และจัดพิธีเปิดเป็นที่เรียบร้อย

โครงการทางด่วนเซรัง-ปานิมบังของจังหวัดบันเติน เป็นอีกโครงการสำคัญภายใต้กรอบหนึ่งแถบหนึ่งเส้นทางระหว่างจีนกับอินนโดนีเซีย มีระยะทาง 83.6 กิโลเมตร เป็นศูนย์กลางสำคัญที่เชื่อมเซรัง เมืองเอกของจังหวัดบันเติน และเขตเศรษฐกิจพิเศษตันจุง เลซุง

หลังจากโครงการสร้างเสร็จแล้ว เวลาในการเดินทางจากจาการ์ตาไปยังเขตเศรษฐกิจพิเศษตันจุง เลซุง จะลดลงจาก 5 ชั่วโมงเหลือเพียง 2 ชั่วโมง ซึ่งจะช่วยส่งเสริมการพัฒนาของตันจุง เลซุง เป็นอย่างมาก

โครงการนี้ประกอบด้วยส่วนที่เกี่ยวข้องกับดินและหิน การสร้างคันทางและพื้นทาง สะพานและท่อน้ำ สิ่งอำนวยความสะดวกด้านการจราจร

  • สานสัมพันธ์ไทย-จีน (27-01-2566)

  • เสียงข่าวประจำวัน (27-01-2566)

  • เสียงคุยกันวันละประเด็น (27-01-2566)

  • เสียงข่าวประจำวัน (26-01-2566)

  • สานสัมพันธ์ไทย-จีน (26-01-2566)