ถอดรหัสการเปลี่ยนแปลงของจีนในรอบ 10 ปี เรื่อง ช่วยผู้ยากไร้ 98,990,000 คน ก้าวสู่สังคม “อยู่ดีมีสุข” พร้อมกัน

2022-08-17 16:14:24 | CMG
Share with:

อำเภอซีหลิน เขตปกครองตนเองชนเผ่าจ้วงกว่างซี เคยเป็นอำเภอยากจนระดับชาติ ปี 2017 นายหลี่ เหวินปิน ชาวอำเภอซีหลินปวดไหล่เรื้อรัง (อาการไหล่ติด) จนล้มป่วยนอนบนเตียงลุกขึ้นไม่ได้ ปีนั้นเขาอายุเพียง 26 ปี ตามประเพณีชาวท้องถิ่น ต้องอดทนกับโรคภัยไข้เจ็บเป็นเวลานาน

เรื่องของนายหลี่ เหวินปิน ได้ขึ้นทะเบียนในระบบข้อมูลข่าวสารของสำนักงานหน่วยนำพัฒนาและช่วยเหลือผู้ยากจน แห่งคณะรัฐมนตรี ซึ่งเชื่อมต่อกับคลังข้อมูลกรุงปักกิ่ง ข้อมูลของนายหลี่ เหวินปิน พร้อมกับข้อมูลครอบครัวยากจนที่เกิดจากการเจ็บไข้ได้ป่วยนับพันนับหมื่นทั่วประเทศ ถูกส่งไปยังคณะกรรมการสาธารณสุขแห่งชาติ

สาเหตุที่ทำให้เกิดความยากจนมีนานัปการ เริ่มตั้งแต่ปี 2014 โรคภัยไข้เจ็บ ครองอันดับ 1 สาเหตุที่ทำให้เกิดความยากจน

เพื่อถอนรากแห่งความยากจน จีนจัดส่งบุคลากรทางการแพทย์จำนวน 118,000 คน จากโรงพยาบาลในเมือง 1,007 แห่ง ไปประจำที่โรงพยาบาลอำเภอยากจน 1,172 แห่ง พร้อมเทคโนโลยีทางการแพทย์และประสบการณ์ชั้นเยี่ยมสู่พื้นที่ยากจน

ปี 2017 หน่วยแพทย์มณฑลกว่างตง ซึ่งจับคู่ช่วยเหลือกว่างซี ได้เดินทางมาถึงอำเภอซีหลิน และให้บริการรักษาแก่นายหลี่ เหวินปิน

ผลการวินิจฉัยปรากฏว่า นายหลี่ เหวินปินป่วยเป็นโรคเนื้องอกเยื่อสันหลัง (spinal meningioma) ต้องทำการผ่าตัดทันที ค่าใช้จ่ายการผ่าตัดเป็นเงินมากถึงหลายหมื่นหยวนจากกองทุนช่วยเหลือผู้ป่วยร้ายแรง ซึ่งมาจากประกันสุขภาพของท้องถิ่นและทางการหลัวหูของมณฑลกว่างตง

นอกจากนี้ หน่วยแพทย์มณฑลกว่างตงยังบริการบำบัดฟื้นฟูสุขภาพแก่ นายหลี่ เหวินปิน จนหายป่วยอย่างสิ้นเชิง ปัจจุบัน นายหลี่ เหวินปิน ใช้ชีวิตตามปกติได้แล้ว ชีวิตหลังพ้นจากความยากจนของชาวชนบทอย่างนายหลี่ เหวินปิน ก็ถูกบันทึกไว้ในคลังข้อมูลรายบุคคลเช่นกัน

ในประวัติศาสตร์การช่วยเหลือผู้ยากจนของจีน เป็นครั้งแรกที่ตั้งคลังข้อมูลรายบุคคลของครอบครัวยากจนอย่างตรงจุด

เริ่มจากปี 2014 คลังข้อมูลดังกล่าวมีการเก็บข้อมูล 22,800 ล้านชิ้นจากผู้ยากจนราว 90,000,000 คน

ตามมาตรฐานปัจจุบัน ผู้ยากจนในพื้นที่ชนบทจำนวน 98,990,000 คนได้พ้นจากภาวะยากจนทุกคนแล้ว เป็นผลจากการช่วยเหลือผู้ยากจนด้วยมาตรการอย่างตรงจุด


(YING/LING/SUN)

  • เสียงข่าวประจำวัน (30-01-2566)

  • สานสัมพันธ์ไทย-จีน (30-01-2566)

  • เสียงคุยกันวันละประเด็น (30-01-2566)

  • เสียงข่าวประจำวัน (29-01-2566)

  • เสียงข่าวประจำวัน (28-01-2566)