องค์กรวิจัยจีน-ไทยลงนามต่ออายุ “บันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือการวิจัยวิทยาศาสตร์ขั้วโลก”

2022-08-20 17:12:32 | CMG
Share with:

ข่าวจากกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติจีนระบุว่า วันที่ 19 ส.ค. ศูนย์วิจัยขั้วโลกจีนในสังกัดกระทรวงดังกล่าวร่วมกับมหาวิทยาลัย และหน่วยงานวิจัยของไทย 5 แห่ง ได้แก่ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยบูรพา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ และสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ จัดพิธีลงนามต่ออายุ “บันทึกข้อตกลงความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือการวิจัยวิทยาศาสตร์ขั้วโลก” ระหว่างจีน-ไทยด้วยรูปแบบออนไลน์ เห็นชอบที่จะดำเนินความร่วมมือในด้านการค้นคว้าทางวิทยาศาสตร์ในขั้วโลก การสำรวจ การแลกเปลี่ยนบุคลากรและการแบ่งปันข้อมูลข่าวสารต่อไป

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ เสด็จเป็นประธานในพิธีลงนามและพระราชทานพระราชดำรัส นายหวัง กว่างหวา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติจีนกล่าวคำปราศรัยด้วย

อนึ่ง เมื่อเดือนเมษายน ปี 2016 จีน-ไทยได้ลงนาม “บันทึกข้อตกลงความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือการวิจัยวิทยาศาสตร์ขั้วโลก” ซึ่งมีผลบังคับใช้ 3 ปี และได้สิ้นสุดลงเมื่อเดือนเมษายน ปี 2019 การลงนามต่ออายุบันทึกข้อตกลงนี้เพื่อสองฝ่ายผลักดันความร่วมมือเชิงกลไกในด้านขั้วโลกต่อไป เพิ่มจุดเด่นใหม่ให้กับความสัมพันธ์หุ้นส่วนความร่วมมือทางยุทธศาสตร์อย่างรอบด้านของสองฝ่าย


Zhou/Dan/Yim

  • เสียงข่าวประจำวัน (29-11-2565)

  • สานสัมพันธ์ไทย-จีน (29-11-2565)

  • เสียงคุยกันวันละประเด็น (29-11-2565)

  • เสียงข่าวประจำวัน (28-11-2565)

  • สานสัมพันธ์ไทย-จีน (28-11-2565)