จีนชี้สหรัฐฯไม่มีสิทธิ์ที่จะกล่าวหาประเทศอื่นโดยอ้างอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทางทะเล

2022-09-04 12:12:54 | CMG
Share with:

วัน 1 กันยายน นายเซี่ย เฟิง (Xie Feng) รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศจีนกล่าวว่า สหรัฐฯไม่มีสิทธิ์ที่จะอ้างถึงอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทางทะเล (UNCLOS) เพื่อกล่าวหาประเทศอื่น เนื่องจากสหรัฐฯ ต้องการเพียงประโยชน์จากอนุสัญญาฉบับนี้ แต่ไม่ปฏิบัติตามพันธกรณี

นายเซี่ย เฟิง ให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนในวาระรำลึกครบรอบ 40 ปี การลงนามในอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทางทะเล  และตอบคำถามสื่อมวลชนเกี่ยวกับสหรัฐฯซึ่งไม่ใช่ภาคีของอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทางทะเลได้กล่าวหาจีนว่า ละเมิดอนุสัญญาฉบับนี้ และประเด็นที่สหรัฐฯ ยังคงเพิ่มสิ่งที่เรียกว่า "เสรีภาพในการเดินเรือ" ในทะเลจีนใต้ เพื่อท้าทายสิทธิ์ของจีน

นายเซี่ย เฟิง กล่าวว่า  ระหว่างการเจรจาเกี่ยวกับอนุสัญญาฉบับนี้ สหรัฐฯ ไม่คำนึงถึงความกังวลของประเทศกำลังพัฒนา คัดค้านการเอาดินแดนในทะเลและทรัพยากรในท้องทะเลระหว่างประเทศมาเป็นมรดกร่วมกันของมนุษยชาติอย่างต่อเนื่อง และวางแผนที่จะจัดตั้งระบบอื่นนอกอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทางทะเล   เพื่อขัดขวางการประกาศใช้อนุสัญญาฉบับนี้  

นอกจากนี้สหรัฐฯ ยังคัดค้านระบบเขตเศรษฐกิจจำเพาะ (EEZ) ที่เสนอโดยประเทศกำลังพัฒนาในระหว่างการเจรจา แต่กลับอ้างสิทธิ์เขตเศรษฐกิจจำเพาะที่ใหญ่ที่สุดในโลกหลังจากอนุสัญญาได้รับการรับรอง จนถึงทุกวันนี้  สหรัฐฯ ยังไม่ให้สัตยาบันต่ออนุสัญญาฉบับนี้  แต่มักจะอ้างอำนาจสูงสุดของอนุสัญญาด้วยแรงจูงใจที่มีผลประโยชน์ทับซ้อน เพื่อใช้ประโยชน์จากอนุสัญญาฉบับนี้ในการใส่ร้าย ยับยั้ง และกดดันประเทศอื่นโดยพลการ

นายเซี่ย เฟิง เน้นย้ำว่า ความจริงก็คือ สหรัฐฯต้องการเพียงผลประโยชน์จากอนุสัญญา แต่ไม่ยอมปฏิบัติตามพันธกรณี และกำลังพูดอย่างทำอย่าง ด้วยเหตุนี้สหรัฐฯ จึงไม่มีสิทธิ์ใดที่จะมากล่าวหาประเทศอื่นโดยอ้างอนุสัญญาฉบับนี้

นายเซี่ย เฟิง ชี้ สิ่งที่เรียกว่า "ปฏิบัติการเสรีภาพในการเดินเรือ" ของสหรัฐฯ แท้จริงแล้วมีจุดมุ่งหมายเพื่อต่อต้านระบบเขตเศรษฐกิจจำเพาะของอนุสัญญาฉบับนี้ รักษาอำนาจทางทะเลของสหรัฐฯ และทำให้เรือรบและเครื่องบินทหารของสหรัฐฯ สามารถเดินทางในทะเลทั่วโลก โดยไม่มีข้อจำกัดใดๆ       แต่ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา สหรัฐฯ กลับมากล่าวหาประเทศอื่นและท้าทายการเรียกร้องสิทธิทางทะเลของประเทศอื่น ภายใต้ข้ออ้าง“เสรีภาพในการเดินเรือ” โดยไม่มีพื้นฐานด้านกฎหมายระหว่างประเทศ รวมถึงกฎหมายทางทะเล  

นายเซี่ย เฟิง กล่าวว่า จุดยืนและการอ้างสิทธิ์ของจีนในทะเลจีนใต้มีพื้นฐานทางประวัติศาสตร์และกฎหมายที่มั่นคง ไม่ว่าในอดีต ปัจจุบัน หรืออนาคต  ไม่มีปัญหาใดๆ กับเสรีภาพการเดินเรือในทะเลจีนใต้  

สหรัฐฯ อาศัยกำลังทหารของตน ท้าทายข้อเรียกร้องสิทธิ์ของประเทศอื่น  ตลอดจนคุกคามความปลอดภัยและสิทธิประโยชน์ทางทะเลของประเทศอื่น ทั้งนี้เป็นการละเมิดหลักการทั่วไปของกฎหมายระหว่างประเทศ รวมถึงหลักการห้ามคุกคามหรือใช้กำลังทหารต่อประเทศอื่น  การกระทำของสหรัฐฯ ที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายดังกล่าวขัดต่อกระแสของยุคสมัย จึงได้รับการคัดค้านอย่างเด็ดขาดจากจีนและสมาชิกอื่น ๆ ของประชาคมโลก    


(bo/cai)

 

  • เสียงข่าวประจำวัน (06-02-2566)

  • สานสัมพันธ์ไทย-จีน (06-02-2566)

  • เสียงคุยกันวันละประเด็น (06-02-2566)

  • เสียงข่าวประจำวัน (05-02-2566)

  • เสียงข่าวประจำวัน (04-02-2566)