จีนให้เงินอุดหนุนนักเรียนนักศึกษากว่า 2 ล้านล้านหยวน ในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา

2022-09-05 14:58:03 | CMG
Share with:

เมื่อเร็วๆ นี้ กระทรวงศึกษาธิการจีนให้ข้อมูลว่าช่วง 10 ปีที่ผ่านมา ฝ่ายต่างๆ ได้ใช้ความพยายามร่วมกัน ปฏิบัติตามคำมั่นสัญญาของพรรคฯและรัฐบาลที่ว่า “จะไม่มีนักเรียนคนใดคนหนึ่งไม่ได้รับการศึกษาเพราะครอบครัวยากจน”  และได้สร้างระบบอุดหนุนนักเรียนที่มีเอกลักษณ์ของจีน เป็นการสร้างคุณูปการสำคัญในการขจัดความยากจนและการส่งเสริมความเสมอภาคด้านการศึกษา 

ช่วง 10 ปีที่ผ่านมา เงินอุดหนุนนักเรียนทั่วประเทศเกินกว่า 2 ล้านล้านหยวน ปัจจุบันได้สร้างระบบอุดหนุนนักเรียนที่มีเอกลักษณ์ของจีน ที่มีการลงทุนของรัฐเป็นหลัก การอุดหนุนของโรงเรียนและสังคมเป็นส่วนช่วย ให้เงินอุดหนุนแก่นักเรียนจากครอบครัวยากจน และให้เงินรางวัลแก่นักเรียนดีเด่น มีรายการอุดหนุนของรัฐบาลกลางจำนวน 28 รายการ มีการใช้นโยบายต่างๆ เช่น “เงินรางวัล เงินอุดหนุน เงินกู้ ปลดค่าเล่าเรียน เงินชดเชย การการลดค่าเล่าเรียน” เป็นต้น ให้เงินอุดหนุนแก่นักเรียนนักศึกษากว่า 150 ล้านคนครั้งต่อปี ยอดเงินอุดหนุนกว่า 260,000 ล้านหยวน ซึ่งนับเป็นการเสนอแผนการด้านการอุดหนุนนักเรียนทั่วโลกของจีน  

การอุดหนุนนักเรียนนักศึกษาเป็นสาระสำคัญส่วนหนึ่งของกระบวนการการขจัดความยากจน ผู้รับผิดชอบที่เกี่ยวข้องของกระทรวงศึกษาธิการกล่าวว่าช่วง 10 ปีที่ผ่านมางานการอุดหนุนนักเรียนนักศึกษานั้น ได้ให้ความสำคัญต่อนักเรียนนักศึกษาจากครอบครัวยากจนที่มีการลงทะเบียน นักเรียนจากครอบครัวที่รับประกันค่าครองชีพต่ำสุด นักเรียนยากจนพิเศษ เด็กกำพร้า นักเรียนผู้พิการ เป็นต้น ให้เงินอุดหนุนในระดับสูงตามสภาพที่แท้จริง เพื่อช่วยครอบครัวของนักเรียนเหล่านี้พ้นความยากจนโดยเร็ว  

  • เสียงข่าวประจำวัน (28-01-2566)

  • เกาะกระแสจีน (28-01-2566)

  • สานสัมพันธ์ไทย-จีน (27-01-2566)

  • เสียงข่าวประจำวัน (27-01-2566)

  • เสียงคุยกันวันละประเด็น (27-01-2566)