ไทยจัดฟอรั่มคลังสมองและสื่อมวลชนไทย

2022-09-13 14:57:36 | CMG
Share with:

วันที่ 12 กันยายนที่ผ่านมา มีการจัดฟอรั่มคลังสมองและสื่อมวลชนไทยขึ้นที่มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ผู้ร่วมงานได้ศึกษาและอภิปรายเกี่ยวกับการบังคับใช้ RCEP การประชุมสุดยอด APEC ปี 2022 ผลกระทบต่อการพัฒนาเขตเอเชียแปซิฟิกจากโควิด-19 รวมทั้งการสร้างประชาคมที่มีอนาคตร่วมกันระหว่างจีน-อาเซียน เป็นต้น

ฟอรั่มในครั้งนี้มีหัวข้อหลักว่า “การพัฒนาและการท้าทายของเขตเอเชียแปซิฟิก” ร่วมกันจัดขึ้นโดยกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ศูนย์วิจัย “หนึ่งแถบหนึ่งเส้นทาง” ไทย-จีน ศูนย์วิจัยความสัมพันธ์ระหว่างประเทศของกระทรวงการต่างประเทศไทย รวมทั้งคลังสมองและสื่อมวลชนหลายสำนัก

ที่ประชุมยังได้ประกาศหนังสือเกี่ยวกับการบุกเบิกและการพัฒนาตามเส้นทางรถไฟจีน-ลาว-ไทย ที่ร่วมเขียนโดยนักวิชาการจีน ลาว และไทย นับเป็นผลการศึกษาล่าสุดของศูนย์วิจัย “หนึ่งแถบหนึ่งเส้นทาง” ไทย-จีน


Bo/Ldan/Zhou

  • เสียงข่าวประจำวัน (06-02-2566)

  • สานสัมพันธ์ไทย-จีน (06-02-2566)

  • เสียงคุยกันวันละประเด็น (06-02-2566)

  • เสียงข่าวประจำวัน (05-02-2566)

  • เสียงข่าวประจำวัน (04-02-2566)