ผู้แทนจีนกล่าวปราศรัยในการประชุมคณะมนตรีสิทธิมนุษยชน เรียกร้องให้ส่งเสริมข้อริเริ่มการพัฒนาทั่วโลกและให้ทุกคนมีสิทธิเท่าเทียมกัน

2022-09-22 17:23:35 | CMG
Share with:

วันที่ 21 กันยายน เฉิน ซวี่ ผู้แทนจีนประจำสำนักงานสหประชาชาติในกรุงเจนีวาและองค์กรระหว่างประเทศอื่น ๆ ในสวิตเซอร์แลนด์ ได้เข้าร่วมการอภิปรายทั่วไปของคณะมนตรีสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติสมัยที่ 51 และกล่าวปราศรัย โดยเรียกร้องให้ประชาคมระหว่างประเทศส่งเสริมข้อริเริ่มการพัฒนาทั่วโลกและรับรองให้ประชาชนได้รับสิทธิมนุษยชนตามกฎหมายอย่างเต็มที่และกว้างขวาง ทั้งในรูปแบบที่แท้จริง เป็นรูปธรรมและมีประสิทธิภาพ พัฒนาความร่วมมือระดับโลกของการดำเนินการตามวาระปี 2030 และร่วมกันสร้างประชาคมที่มีอนาคตร่วมกันของมนุษยชาติ

เฉิน ซวี่ กล่าวว่าการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์และการแพร่ระบาดที่ไม่เคยมีมาก่อนในช่วงร้อยปีเกิดขึ้นพร้อมกัน การฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลกประสบอุปสรรค ช่องว่างการพัฒนาระหว่างภาคเหนือและภาคใต้ขยายวงกว้างขึ้น และพลังขับเคลื่อนความร่วมมือด้านการพัฒนาลดลง การปฏิบัติตามวาระการพัฒนาอย่างยั่งยืนปี 2030 ล้วนต้องเผชิญหน้ากับความท้าทายที่ไม่เคยมีมาก่อน การให้ทุกคนมีสิทธิเท่าเทียมยังคงเป็นภารกิจที่ต้องร่วมกันดำเนินการ  การมีชีวิตที่อยู่เย็นเป็นสุขเป็นสิทธิมนุษยชนที่ใหญ่ที่สุด ประเทศต่างๆ จะต้องยึดมั่นให้ประชาชนเป็นศูนย์กลาง ประสานงานและส่งเสริมสิทธิทางเศรษฐกิจ การเมือง สังคม วัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อมของประชาชนตามสภาพความเป็นจริงและความต้องการของประชาชน ส่งเสริมการพัฒนาอย่างรอบด้าน และประกันให้ประชาชนมีสิทธิมนุษยชนตามกฎหมายอย่างกว้างขวางและเต็มที่ แท้จริง เป็นรูปธรรม และมีประสิทธิภาพ

ความไม่เสมอภาคเท่าเทียมกันเป็นความท้าทายที่สำคัญยิ่งที่ประชาคมระหว่างประเทศกำลังเผชิญอยู่ การแพร่ระบาดของ โควิด-19 ทำให้ปัญหานี้ทวีความรุนแรงยิ่งขึ้น การต่อสู้กับโรคระบาดและฟื้นฟูเศรษฐกิจของประเทศต่างๆ จะต้องพิจารณาและคำนึงถึงสถานการณ์และความต้องการของประเทศนั้นๆ อย่างเต็มที่ ใช้มาตรการที่มีประสิทธิภาพเพื่อประกันสิทธิด้านการศึกษา การรักษาพยาบาล ที่อยู่อาศัย และการงานที่มีคุณค่ารวมถึงสิทธิอื่นๆ เสริมสร้างระบบประกันสังคมให้สมบูรณ์แบบและไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง


Bo/LR/Cui

  • เสียงข่าวประจำวัน (25-09-2565)

  • เสียงข่าวประจำวัน (24-09-2565)

  • เกาะกระแสจีน (24-09-2565)

  • เสียงข่าวประจำวัน (23-09-2565)

  • สานสัมพันธ์ไทย-จีน (23-09-2565)