สะพานระดับโลก เมืองเซียงหยาง “หมุนตัวครั้งที่ 2” ได้สำเร็จ

2022-09-26 16:46:13 | CMG
Share with:

เสาสะพานหมายเลข T5 ของสะพานเชื่อมสถานีรถไฟ “เซียงหยางเป่ย” ของเมืองเซียงหยาง มณฑลหูเป่ย “หมุนตัวครั้งที่ 2” ซึ่งทำลายสถิติของโลกในด้านการก่อสร้างสะพานแบบ“หมุนตัว” 

สะพานเชื่อมสถานีรถไฟ “เซียงหยางเป่ย” มีความยาวของส่วนหลักถึง 920 เมตร กว้าง 37.5 เมตร พาดผ่านสถานีรถไฟ “เซียงหยางเป่ย” เป็นสะพานยกระดับข้ามสถานีรถไฟที่ยาวและใหญ่ที่สุดของจีนในปัจจุบัน 

ส่วนที่หมุนตัวของสะพานมีน้ำหนักถึง 32,000 ตัน โดยมีน้ำหนักเทียบได้กับหอไอเฟล 3 หอรวมกัน เป็นสิ่งที่หมุนตัวได้ในประเภทเดียวกันที่ใหญ่ที่สุดในโลก

หลังจากก่อสร้างสะพานเชื่อมสถานีรถไฟ “เซียงหยางเป่ย” เสร็จแล้ว จะแก้ไขปัญหาที่เมืองเซียงหยางถูกทางรถไฟแยกเป็นสองส่วน ทำให้การจารจรติดขัดเนื่องจากมีทางข้ามทางรถไฟค่อนข้างน้อย และยังเป็นการสร้างสะพานข้ามทางรถไฟที่มีความเร็วสูงสายใหม่ให้กับเมืองเซียงหยางด้วย

  • เสียงข่าวประจำวัน (02-02-2566)

  • สานสัมพันธ์ไทย-จีน (02-02-2566)

  • เสียงคุยกันวันละประเด็น (02-02-2566)

  • เสียงข่าวประจำวัน (01-02-2566)

  • สานสัมพันธ์ไทย-จีน (01-02-2566)