มหกรรมนวัตกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนานาชาติครั้งที่ 2

2022-09-27 19:53:02 | CMG
Share with:

งานมหกรรมนวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีนานาชาติครั้งที่ 2 ที่จัดขึ้นโดยสมาคมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมาเก๊า ได้เปิดฉากขึ้นในรูปแบบออนไลน์

งานมหกรรมครั้งนี้จะจัดการประชุมสุดยอด 5 วงการร่วมกันได้แก่ การเงิน เทคโนโลยีทางการบริโภค การพัฒนาอย่างต่อเนื่องและวิทยาศาสตร์ชีวภาพ ทั้งยังจัดตั้งเขตการแสดงนิทรรศการเมทาเวิร์สทางด้านวิทยาศาสตร์ชีวภาพและเทคโนโลยีทางการบริโภค  เพื่อแสดงผลการวิจัยที่ล้ำสมัยที่สุดอย่างรอบด้าน ถกประเด็นเกี่ยวกับการประยุกต์ใช้ผลิตภัณฑ์นวัตกรรมทางเทคโนโลยี สร้างประสบการณ์แบบมีปฏิสัมพันธ์โต้ตอบอย่างลึกซึ้ง และให้บริการโซลูชันแบบดิจิทัล เพื่ออำนวยความสะดวกในการเจรจาแบบทวิภาคีระหว่างเจ้าของกิจการ องค์กรการลงทุนและผู้ประกอบการทั้งต้นน้ำและปลายน้ำในอุตสาหกรรม 

งานมหกรรมครั้งนี้ยังได้กำหนดกิจกรรมการแลกเปลี่ยนผ่านเมทาเวิร์สมากกว่า 150 ครั้ง เพื่อส่งเสริมการแลกเปลี่ยนและความร่วมมือระหว่างผู้ประกอบการและองค์กรที่เกี่ยวข้อง

  • สานสัมพันธ์ไทย-จีน (07-12-2565)

  • เสียงข่าวประจำวัน (07-12-2565)

  • เสียงข่าวประจำวัน (05-12-2565)

  • สานสัมพันธ์ไทย-จีน (05-12-2565)

  • เสียงคุยกันวันละประเด็น (05-12-2565)