การศึกษาในจีนประสบผลสำเร็จใหม่ นักเรียนยากจนได้รับทุนช่วยเหลือทั่วถึง

2022-09-28 16:13:08 | CMG
Share with:

เมื่อวันที่ 27 กันยายน กระทรวงศึกษาธิการจีนจัดงานแถลงข่าวแนะนำว่า ตั้งแต่จัดการประชุมผู้แทนพรรคคอมมิวนิสต์จีนทั่วประเทศครั้งที่ 18 เป็นต้นมา การศึกษาจีนได้รับผลสำเร็จอย่างมากในการเข้าถึง นักเรียนยากจนได้รับการช่วยเหลือด้านเงินทุนอย่างครบถ้วน เด็กและเยาวชนพิการก็มีโอกาสได้รับการศึกษามากขึ้นด้วย

รอบสิบปีที่ผ่านมานี้ ประเทศจีนได้สร้างระบบช่วยเหลือนักเรียนที่มีความครอบคลุมถึงนักเรียนยากจนทั้งหมดในทุกวัย ทุกโรงเรียนและทุกครอบครัว มีนักเรียนได้รับการช่วยเหลือประมาณ 1,300 ล้านคนครั้ง

เมื่อปี 2021 เด็กในวัยการศึกษาภาคบังคับที่เข้าเมืองพร้อมกับพ่อแม่ที่มาหางานทำในเมือง มีจำนวนมากถึง 13,724,000 คน เด็กนักเรียนเหล่านี้ มากกว่า 90.9% ได้เข้าเรียนในโรงเรียนรัฐและโรงเรียนเอกชนที่ได้รับการอุดหนุนจากรัฐบาล

ส่วนเด็กและเยาวชนพิการก็มีโอกาสได้รับการศึกษามากขึ้น โดยมีอัตราเข้าเรียนสูงกว่า 95%


Yim/Ping/Cai

  • เสียงข่าวประจำวัน (04-12-2565)

  • เกาะกระแสจีน (03-12-2565)

  • เสียงข่าวประจำวัน (03-12-2565)

  • เสียงข่าวประจำวัน (02-12-2565)

  • สานสัมพันธ์ไทย-จีน (02-12-2565)