วันแรกของวันหยุดยาววันชาติจีนมีผู้โดยสารทางบกและทางน้ำมากถึง 31.75 ล้านคน

2022-10-02 09:42:51 | CMG
Share with:

กระทรวงคมนาคมจีนเผยว่า วันแรกในวันหยุดยาววันชาติจีน ทางหลวงและทางน้ำทั่วประเทศจีนมีผู้โดยสารมากถึง 31.75 ล้านคน ในจำนวนนี้ ทางหลวงมีผู้โดยสาร 31 ล้านคน เพิ่มขึ้น 25.71% เมื่อเทียบกับเดือนที่แล้ว ทางน้ำมีผู้โดยสาร 7.5 แสนคน เพิ่มขึ้น 76.72%

เพื่อคุ้มครองความปลอดภัยการเดินทางด้วยทางน้ำของประชาชน หน่วยงานการทะเลมีการตรวจสอบความปลอดภัยของเรือบรรทุกผู้โดยสาร ห้ามมีการเดินเรือในสภาพไม่พร้อม อนึ่ง ระหว่างช่วงวันหยุดยาว เส้นทางเดินเรือสายหลักในแม่น้ำแยงซีเกียงมีเรือโดยสาร 281 ลำ และเรือข้ามมณฑล 19 ลำ(7,200 ที่นั่ง)ประกอบกิจ ส่วนกรมธุรกิจการทะเลแม่น้ำแยงซีเกียงได้ตรวจสอบความปลอดภัยในน่านน้ำที่มีเส้นทางเดินเรือ 212 สาย สั่งการให้บริษัทและเจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามมาตรการต้านโควิดอย่างเข้มงวด ต้องรายงานการเข้าออกท่าเรือของเรือทุกลำอย่างละเอียด ติดตามการเปลี่ยนแปลงของสภาพดินฟ้าอากาศ ห้ามบรรทุกผู้โดยสารเกินจำนวน ห้ามเดินเรือในอากาศเลวร้าย


Yim/Ping/Cai

  • เสียงข่าวประจำวัน (09-06-2566)

  • สานสัมพันธ์ไทย-จีน (09-06-2566)

  • เสียงคุยกันวันละประเด็น (09-06-2566)

  • เสียงข่าวประจำวัน (08-06-2566)

  • สานสัมพันธ์ไทย-จีน (08-06-2566)