จีนมุ่งพัฒนาเวชศาสตร์ "ผู้สูงอายุ"

2022-10-05 12:53:04 | CMG
Share with:

วันที่ 4 ตุลาคมตรงกับวันฉงหยางของจีน (วันผู้สูงอายุ) พื้นที่ต่าง ๆ ขิงจีนจัดกิจกรรมช่วยเหลือผู้สูงอายุหลายรูปแบบ ทั้งประชาสัมพันธ์ความกตัญญูกตเวที เคารพผู้สูงอายุ คุ้มครองสิทธิประโยชน์ของผู้สูงอายุ เพื่อพัฒนาสวัสดิภาพและคุณภาพชีวิตในช่วงบั้นปลาย

ช่วงเทศกาลฉงหยาง สถาบันดูแลผู้สูงอายุแห่งหนึ่งที่ตำบงเยี่ยนเจียว มณฑลเหอเป่ยจัดกิจกรรมให้ผู้สูงอายุร่วมกันชมดอกเบญมาศ และทานขนมฉงหยาง เต็มไปด้วยบรรยากาศความอบอุ่น  เด็กอนุบาลยังแสดงรายการศิลปะต่าง ๆ ให้ผู้สูงอายุด้วย

ที่โรงพยาบาลเหรินหมินเมืองเฉิงตู มีอาสาสมัครจากหลากหลายวงการ มาเยี่ยมและให้บริการดูแลผู้สูงอายุในโรงพยาบาลด้วย

สถิติจากการสำรวจประชากรจีนครั้งที่ 7 พบว่า ผู้ที่มีอายุเกิน 60 ปีของจีนมีจำนวน 264 ล้านคน โดยกว่า 70% เป็นโรคเรื้อรัง

ช่วงที่จีนผลักดันแผนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติระยะ 5 ปี ฉบับที่ 14 จีนจะผลักดันการพัฒนาเวชศาสตร์ผู้สูงอายุมากขึ้น พื้นที่ต่าง ๆ ของจีนจะเพิ่มการให้บริการเวชศาสตร์ผู้สูงอายุ

สนับสนุนให้สถาบันดูแลผู้สูงอายุขนาดใหญ่จัดการรักษาพยาบาลด้วย และบรรจุรายชื่อไว้ในประกันรักษาพยาบาลด้วย สนับสนุนให้สถาบันรักษาพยาบาลพื้นที่ต่าง ๆ ให้บริการเวชาศาสตร์ผู้สูงอายุเป็นพิเศษ

ผลักดันให้สถาบันดูแลผู้สูงอายุต่างๆ ตกลงกรอบความร่วมมือกับสถาบันรักษาพยาบาลใกล้เคียง และตั้งเป้าว่าในปี 2025 สถาบันดูแลผู้สูงอายุจะสามารถให้การรักษาพยาบาลอย่างครอบคลุม

 

(Cui/cici/ying)

  • เสียงข่าวประจำวัน (28-01-2566)

  • เกาะกระแสจีน (28-01-2566)

  • สานสัมพันธ์ไทย-จีน (27-01-2566)

  • เสียงข่าวประจำวัน (27-01-2566)

  • เสียงคุยกันวันละประเด็น (27-01-2566)