จีนไม่เห็นด้วยในการใช้ประเด็นสิทธิมนุษยชนเป็นข้ออ้างในการแทรกแซงกิจการภายในของกัมพูชา

2022-10-06 13:45:16 | CMG
Share with:

วันที่ 5 ตุลาคม นายเฉิน สวี้ เอกอัครราชทูตจีน ประจำกรุงเจนีวาของสหประชาชาติได้เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติครั้งที่ 51 และกล่าวปราศรัยโดยแสดงความยินดีที่กัมพูชาได้ใช้ความพยายามในด้านการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน และจีนคัดค้านการกระทำของบางประเทศที่อ้างสิทธิมนุษยชนในการแทรกแซงกิจการภายในของกัมพูชา ล่วงละเมิดสิทธิประโยชน์อันชอบธรรมของประชาชนกัมพูชา 

นายเฉิน สวี้ กล่าวว่าปีหลังๆ มานี้ กัมพูชาพยายามผลักดันกิจการสร้างสรรค์ประเทศรักษาความมั่นคงทางการเมืองและพัฒนาเศรษฐกิจ ชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนดีขึ้นเรื่อยๆ สิทธิมนุษยชนในด้านต่างๆ ได้รับการคุ้มครอง 

หลังเกิดการระบาดของโควิด -19 รัฐบาลกัมพูชาได้ร่วมมือกับประชาคมโลกอย่างเข้มแข็ง ใช้มาตรการที่เด็ดขาด พยายามระดมการฉีดวัคซีนทั่วประเทศ ทั้งนี้ได้รักษาชีวิตและสุขภาพของประชาชนกัมพูชาอย่างมีประสิทธิภาพ กัมพูชาได้ใช้ความพยายามในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนและประสบผลสำเร็จอย่างเห็นได้ชัด

 ผู้แทนจีนกล่าวเน้นว่าหวังว่าฝ่ายต่างๆ จะ  เคารพอธิปไตย ความเป็นเอกราชและบูรณภาพเหนือดินแดนของกัมพูชา เคารพซึ่งหนทางการพัฒนาที่ประชาชนกัมพูชาคัดเลือกด้วยตนเอง ช่วยสร้างความมั่นคงและการพัฒนาของกัมพูชาที่เป็นประโยชน์ต่อสันติภาพและความเจริญรุ่งเรืองในภูมิภาค 

  • เสียงข่าวประจำวัน (02-02-2566)

  • สานสัมพันธ์ไทย-จีน (02-02-2566)

  • เสียงคุยกันวันละประเด็น (02-02-2566)

  • เสียงข่าวประจำวัน (01-02-2566)

  • สานสัมพันธ์ไทย-จีน (01-02-2566)