จีนจัดกิจกรรมเผยแพร่ความรู้ด้านความปลอดภัยทางธัญญาหารทั่วประเทศจีนปี 2022

2022-10-11 18:07:51 | CMG
Share with:

วันที่ 10 ตุลาคม จีนจัดกิจกรรมเผยแพร่วันธัญญาหารโลกและสัปดาห์แห่งความปลอดภัยด้านธัญญาหารออนไลน์

วันที่ 16 เป็นวันธัญญาหารโลก องค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติกำหนดประเด็นกิจกรรมวันแห่งธัญญาหารโลกปีนี้ว่า “ไม่ทิ้งผู้ใดผู้หนึ่ง การผลิตที่ดีขึ้น สารอาหารที่ดีขึ้น สิ่งแวดล้อมที่ดีขึ้น ชีวิตที่ดีขึ้น” วันธัญญาหารโลกอยู่ในช่วงสัปดาห์การเผยแพร่ความรู้ด้านความปลอดภัยด้านธัญญาหารของจีน โดยประเด็นหลักของกิจกรรมปีนี้คือ “ประกันอุปทานทางธัญญาหาร รักษาความมั่นคงของธัญญาหารจีน”

กิจกรรมดังกล่าวร่วมกันจัดขึ้นโดยกรมการสำรองธัญญาหารและสิ่งของแห่งประเทศจีน กระทรวงเกษตรและเขตชนบท กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี สำนักงานการพัฒนาและความร่วมมือระหว่างประเทศของจีน สหพันธ์สตรีแห่งประเทศจีน และองค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ

กิจกรรมในครั้งนี้จะมีการเผยแพร่ความรู้ด้านความมั่นคงของธัญญาหาร การประหยัดธัญญาหาร การให้ความสำคัญกับธัญญาหาร และการบริโภคธัญญาหารอย่างเหมาะสม เป็นต้น


Bo/Ldan/Zhou

  • เสียงข่าวประจำวัน (01-04-2566)

  • เกาะกระแสจีน (01-04-2566)

  • เสียงข่าวประจำวัน (31-03-2566)

  • สานสัมพันธ์ไทย-จีน (31-03-2566)

  • เสียงคุยกันวันละประเด็น (31-03-2566)