กระบวนการประชาธิปไตยทั้งหมดที่เต็มไปด้วยวัฒนธรรมและภูมิปัญญาจีน

2022-10-20 16:41:53 | CMG
Share with:

การประชุมผู้แทนพรรคคอมมิวนิสต์จีนครั้งที่ 20 ที่กำลังจัดขึ้นขณะนี้ ในรายงานที่ประชุมฯของนายสี จิ้นผิง ผู้นำสูงสุดของพรรคคอมมิวนิสต์จีน มีแนวคิดที่ไม่เคยเห็นในรายงานในที่ประชุมฯของแต่ละสมัย ซึ่งก็คือ กระบวนการประชาธิปไตยทั้งหมด

แนวคิดนี้เป็นครั้งแรกที่นายสี จิ้นผิง เสนอที่ขณะไปดูงานศูนย์ประชาชนสาธารณะเขตฉางหนิง ในเซี่ยงไฮ้ใน วันที่ 2 พฤศจิกายนปี 2019 และถูกเขียนลงในกฎหมายว่าด้วยการจัดการสภาผู้แทนประชาชนแห่งชาติจีนที่ได้ผ่านในที่ประชุมสภาผู้แทนประชาชนแห่งชาติจีนในเดือนมีนาคมปี 2021 อะไรคือกระบวนการประชาธิปไตยทั้งหมด

พูดง่ายๆ ก็คือว่าในแต่ละขั้นตอนของการดำเนินงานทางการเมืองของจีน ต่างสามารถให้ประชาชนสามารถใช้สิทธิในการเลือกตั้งตามแนวทางประชาธิปไตย การปรึกษาหารือ  การตัดสินใจ การบริหาร และการกำกับดูแล แบบประชาธิปไตย โดยเป็นประชาธิปไตยที่มีเอกลักษณ์ตามระบบสังคมนิยมจีน

ในการประชุมการทำงานของสภาผู้แทนประชาชนแห่งชาติจีนเมื่อวันที่ 13 ตุลาคมปี 2021 นายสี จิ้นผิง ได้ชี้ให้เห็นขณะอธิบายระบบว่า กระบวนการประชาธิปไตยทั้งหมดของจีนได้บรรลุซึ่งถึงการรวมกระบวนการประชาธิปไตยและผลสัมฤทธิ์ประชาธิปไตย  ประชาธิปไตยตามขั้นตอนและประชาธิปไตยที่แท้จริง ประชาธิปไตยโดยตรง ประชาธิปไตยโดยอ้อม ประชาธิปไตยของประชาชนและเจตนารมณ์ของประเทศเข้าด้วยกัน ที่เป็นห่วงโซ่ทั้งหมดและครอบคลุมทุกด้าน เป็นประชาธิปไตยสังคมนิยมที่กว้างขวาง แท้จริงและมีประสิทธิภาพมากที่สุด

ในประเทศจีน หลังจากที่ผู้มีสิทธิเลือกตั้งได้รับการเลือกตั้งเป็นตัวแทนของประชาชน ประชาชนยังสามารถเข้าถึง “บ้านแห่งตัวแทนประชาชน และ “ป้ายติดต่อกับผู้แทนประชาชน” เป็นหน่วยงานที่จัดตั้งในแต่ละเขตชุมนุม สะท้อนให้เห็นถึงการใส่ใจข้อเรียกร้องและความคิดเห็นของประชาชน เพื่อนำข้อเสนอไปสู่กระบวนการนิติบัญญัติ

ไม่เพียงแต่ในเซี่ยงไฮ้ ในท้องที่ต่างๆ ของประเทศจีนตามประเพณีท้องถิ่นต่างก็ได้จัดตั้ง “บ้านประชาธิปไตย” ซึ่งช่วยให้ประชาชนใช้สิทธิของตนเอง

ตัวอย่างเช่นในตำบลต่างๆ ของมณฑลอันฮุย ประชาชนชอบที่จะพูดคุยในโรงน้ำชา ในช่วงหลายปีมานี้ ในร้านน้ำชาซึ่งเป็นประเพณีที่ชาวบ้านดื่มชาพูดคุยประเด็นต่าง ๆ ของประเทศก็ได้ก่อตั้ง “ห้องคุยกันกับผู้แทนประชาชน”

ในวันที่การรับรองของผู้แทนประชาชนในแต่ละเดือน ผู้แทนระดับอำเภอและตำบลต่างก็มาที่ห้องมารับรองผู้มีสิทธิเลือกตั้ง เจ้าหน้าที่ของรัฐสภาในแต่ละเดือนจะได้รับการเลือกตั้งที่นี่ในเขตและเมือง

นอกจากนี้ ยังมีห้องไกล่เกลี่ยในโรงน้ำชาด้วย ความขัดแย้งที่พบในชีวิตทางสังคมของประชาชนยังสามารถไกล่เกลี่ยในโรงน้ำชาได้ ซึ่งอัตราความสำเร็จของการไกล่เกลี่ยสูงถึง 95 เปอร์เซ็นต์ นี่เป็นเป็นประชาธิปไตยของจีนและภูมิปัญญาของประเทศจีน

ประชาธิปไตยคือคุณค่าร่วมกันของมนุษยชาติทั้งหมด และก็เป็นค่าหลักของสังคมนิยมที่ริเริ่มโดยพรรคคอมมิวนิสต์จีน ถ้าใครบอกว่าจีนไม่มีประชาธิปไตยก็ไม่ใช่ความจริง หรือไม่ได้รู้ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นที่เป็นจริงในประเทศจีน

หากต้องเปรียบเทียบประชาธิปไตยของจีนกับประชาธิปไตยตะวันตกว่าอันไหนดีกว่า เป็นสิ่งที่ชาวจีนได้เห็นมาโดยตลอดว่าบริบทนั้นเป็นอย่างไร เสมือนกับการเลือกรองเท้าเหมาะหรือไม่ ต้องมีแต่คนที่ใส่เท่านั้นที่รู้ได้ สิ่งที่รูปแบบของประชาธิปไตยที่แต่ละประเทศใช้ควรตัดสินใจโดยประชาชนของแต่ละประเทศเอง

ประเทศต่างๆต้องการที่จะใช้รูปแบบประชาธิปไตยอะไรก็ควรให้ประชาชนของประเทศนั้นมาตัดสินเอง หากบังคับประเทศอื่นๆ ต้องใช้รูปแบบประชาธิปไตยเหมือนกันก็เป็นปฏิบัติการณ์ที่ใช้อำนาจครอบงำที่ไม่ใช่ประชาธิปไตย


Ying/kt/cui

  • เสียงข่าวประจำวัน (01-02-2566)

  • สานสัมพันธ์ไทย-จีน (01-02-2566)

  • เสียงคุยกันวันละประเด็น (01-02-2566)

  • เสียงข่าวประจำวัน (31-01-2566)

  • สานสัมพันธ์ไทย-จีน (31-01-2566)