ประวัติย่อสมาชิกคณะกรรมการประจำกรมการเมืองแห่งคณะกรรมการกลางพรรคคอมมิวนิสต์จีนชุดที่ 20 – ติงเซวียเสียง ( 6 )

2022-10-24 10:03:16 | CMG
Share with:

การประชุมเต็มคณะครั้งที่ 1 ของคณะกรรมการกลางพรรคคอมมิวนิสต์จีนชุดที่ 20 จัดขึ้นที่กรุงปักกิ่งในช่วงเช้าวันที่ 23 ตุลาคม 2022 โดยนาย “ติง เซวียเสียง” ได้รับเลือกให้เป็นกรรมการประจำกรมการเมืองแห่งคณะกรรมการกลางพรรคคอมมิวนิสต์จีน

ประวัติย่อของนายติง เซวียเสียง มีดังนี้

ชนชาติฮั่น เกิดเมื่อเดือนกันยายน ปี ค.ศ.1962 ภูมิลำเนาอยู่ที่เมืองหนานทง มณฑลเจียงซู

เริ่มทำงานเมื่อเดือนสิงหาคม ปี ค.ศ.1982 เข้าร่วมเป็นสมาชิกพรรคคอมมิวนิสต์จีนเมื่อเดือนตุลาคม ปี ค.ศ.1984

สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทหลังทำงานรับราชการในสาขาวิชาการบริหารจัดการ จากสถาบันบริหารจัดการมหาวิทยาลัยฟู่ตั้น  ได้รับปริญญาวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต วิศวกรชั้นสูงระดับศาสตราจารย์

ปี ค.ศ.1978 - 1982  เรียนวิชาเอกกรรมวิธีและอุปกรณ์การหลอมโลหะ คณะวิศวกรรมเครื่องกล สถาบันเครื่องจักรกลหนักภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ปี ค.ศ.1982 – 1984  เจ้าหน้าที่วิจัยทางวิทยาศาสตร์ประจำแผนก 9 สถาบันวิจัยวัสดุเซี่ยงไฮ้

ปี ค.ศ.1984 – 1988 รองผู้อํานวยการสํานักงานและเลขาธิการคณะกรรมการสันนิบาตเยาวชนคอมมิวนิสต์ของสถาบันวิจัยวัสดุเซี่ยงไฮ้

ปี ค.ศ.1988 – 1992 ผู้อํานวยการสํานักงานและผู้อำนวยการฝ่ายประชาสัมพันธ์ของสถาบันวิจัยวัสดุเซี่ยงไฮ้

ปีค.ศ.1992–1994 ผู้อํานวยการแผนก 9 ของสถาบันวิจัยวัสดุเซี่ยงไฮ้ ( ระหว่างนั้นในช่วงเดือนกันยายน-ธันวาคม ปี ค.ศ.1993 เรียนหลักสูตรการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่รุ่นเยาว์และวัยกลางคนโรงเรียนพรรคของคณะกรรมการพรรคคอมมิวนิสต์จีนประจำนครเซี่ยงไฮ้ )

ปี ค.ศ.1994 – 1996 รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยวัสดุเซี่ยงไฮ้

 ( ขณะนั้นระหว่างปี ค.ศ.1989-1994 เรียนหลักสูตรปริญญาโทสำหรับผู้ทำงานในสาขาวิชาการบริหารจัดการ จากสถาบันบริหารจัดการ มหาวิทยาลัยฟู่ตั้น ได้รับปริญญาวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต)

ปี ค.ศ.1996 – 1999  รองเลขาธิการคณะกรรมการพรรคคอมมิวนิสต์จีนและผู้อำนวยการสถาบันวิจัยวัสดุเซี่ยงไฮ้

ปี ค.ศ.1999 – 2001 รองผู้อํานวยการคณะกรรมการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนครเซี่ยงไฮ้ ( ตำแหน่งเท่าระดับชั้นอธิบดี )

ปี ค.ศ.2001 – 2004 รองเลขาธิการคณะกรรมการพรรคคอมมิวนิสต์จีน  รักษาการผู้อำนวยการ และผู้อำนวยการของเขตจ๋าเป่ย นครเซี่ยงไฮ้

ปีค.ศ.2004 – 2006 รองผู้อำนวยการฝ่ายการจัดตั้งของคณะกรรมการพรรคคอมมิวนิสต์จีนประจำนครเซี่ยงไฮ้   อธิบดีและสมาชิกคณะผู้นำพรรคของกรมทรัพยากรบุคคลนครเซี่ยงไฮ้ ผู้อำนวยการสำนักงานจัดวางโครงสร้างระบบราชการนครเซี่ยงไฮ้   รองผู้อำนวยการโรงเรียนพรรคของคณะกรรมการพรรคคอมมิวนิสต์จีนประจำนครเซี่ยงไฮ้ รองผู้อำนวยการคณะกรรมการโรงเรียนพรรคของคณะกรรมการพรรคคอมมิวนิสต์จีน และรองอธิการบดีสถาบันการบริหารจัดการนครเซี่ยงไฮ้

ปี ค.ศ.2006 – 2007 รองเลขาธิการและผู้อำนวยการสำนักงานแห่งคณะกรรมการพรรคคอมมิวนิสต์จีนประจำนครเซี่ยงไฮ้  เลขาธิการคณะกรรมการพรรคคอมมิวนิสต์จีนที่กำกับดูแลกิจการพรรคฯในองค์กรที่ขึ้นตรงต่อรัฐบาลนครเซี่ยงไฮ้

ปี ค.ศ.2007 – 2012 กรรมการประจำและเลขาธิการสำนักงานแห่งคณะกรรมการพรรคคอมมิวนิสต์จีนประจำนครเซี่ยงไฮ้

ปี ค.ศ.2012 – 2013 กรรมการประจำคณะกรรมการพรรคคอมมิวนิสต์จีนนครเซี่ยงไฮ้  เลขาธิการคณะกรรมการการเมืองและกฎหมายนครเซี่ยงไฮ้

ปี ค.ศ.2013 – 2015 รองผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการกลางพรรคคอมมิวนิสต์จีน และผู้อำนวยการสำนักงานประธานาธิบดี

ปี ค.ศ.2015 – 2017 รองผู้อำนวยการ (ตำแหน่งเท่าระดับรัฐมนตรี) ที่กำกับดูแลงานบริหารสำนักงานคณะกรรมการกลางพรรคคอมมิวนิสต์จีน และผู้อำนวยการสำนักงานประธานาธิบดี

ปีค.ศ.2017– 2022 กรรมการกรมการเมืองแห่งคณะกรรมการกลางพรรคคอมมิวนิสต์จีน เลขาธิการสำนักเลขาธิการคณะกรรมการกลางพรรคคอมมิวนิสต์จีน ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการกลางพรรคคอมมิวนิสต์จีนและผู้อำนวยการสำนักงานประธานาธิบดี เลขาธิการคณะกรรมการพรรคคอมมิวนิสต์จีนที่กำกับดูแลกิจการพรรคฯ ในองค์กรที่ขึ้นตรงต่อคณะกรรมการกลางพรรคคอมมิวนิส์และรัฐบาลจีน 

- สมาชิกกรรมการสำรองแห่งคณะกรรมการกลางพรรคคอมมิวนิสต์จีนชุดที่ 18

-กรรมการ กรรมการกรมการเมืองและเลขาธิการสำนักเลขาธิการแห่งคณะกรรมการกลางพรรคคอมมิวนิสต์จีนชุดที่ 19


YING/LU

  • เสียงข่าวประจำวัน (30-01-2566)

  • สานสัมพันธ์ไทย-จีน (30-01-2566)

  • เสียงคุยกันวันละประเด็น (30-01-2566)

  • เสียงข่าวประจำวัน (29-01-2566)

  • เสียงข่าวประจำวัน (28-01-2566)