ประวัติย่อสมาชิกคณะกรรมการประจำกรมการเมืองแห่งคณะกรรมการกลางพรรคคอมมิวนิสต์จีนชุดที่ 20 - หลี่ เฉียง (2)

2022-10-23 21:54:21 | CMG
Share with:

การประชุมเต็มคณะแห่งคณะกรรมการกลางพรรคคอมมิวนิสต์จีนชุดที่ 20 ครั้งที่ 1 ได้จัดขึ้นที่กรุงปักกิ่งเมื่อตอนเช้าวันที่ 23 ตุลาคม 2022 โดยนาย “หลี่ เฉียง” ได้รับเลือกเป็นกรรมการประจำกรมการเมืองแห่งคณะกรรมการกลางพรรคคอมมิวนิสต์จีน

ประวัติย่อของหลี่ เฉียง มีดังนี้

ชนชาติฮั่น เกิดเดือนกรกฎาคม ค.ศ.1959 เป็นชาวอำเภอรุ่ยอัน มณฑลเจ้อเจียง

 เริ่มทำงานเมื่อเดือนกรกฎาคม ค.ศ.1976  เข้าร่วมเป็นสมาชิกพรรคคอมมิวนิสต์จีนเมื่อเดือนเมษายน ค.ศ.1983

สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทจากโรงเรียนคณะกรรมการกลางพรรคคอมมิวนิสต์จีน มหาบัณฑิตด้านบริหารธุรกิจของผู้บริหารระดับสูง

ปี ค.ศ.1976-1977  เป็นพนักงานสถานีระบายน้ำด้วยระบบเครื่องกลไฟฟ้าตำบลหม่าหวี่  อำเภอรุ่ยอัน  มณฑลเจ้อเจียง( ระหว่างเดือนเมษายน – ตุลาคมปีค.ศ.1977 ได้รับมอบหมายให้ทํางานเฉพาะกิจด้านการศึกษาประจำชุมชนเจียงซี อำเภอรุ่ยอัน )

ปี ค.ศ.1977-1978 พนักงานโรงงานผลิตเครื่องมือที่ 3 อำเภอรุ่ยอัน  มณฑลเจ้อเจียง

ปี ค.ศ.1978-1982 ศึกษาต่อสาขาวิชาเอกความเป็นเครื่องจักรกลด้านการเกษตร ภาควิชาเครื่องจักรกลการเกษตร มหาวิทยาลัยการเกษตรมณฑลเจ้อเจียง สาขาเมืองหนิงโป

ปี ค.ศ.1982-1983 เป็นผู้รับผิดชอบสันนิบาตเยาวชนคอมมิวนิสต์แห่งตำบลซินเฉิง อำเภอรุ่ยอัน  มณฑลเจ้อเจียง

ปี ค.ศ.1983-1984 เจ้าหน้าที่คณะกรรมการประจำอำเภอรุ่ยอันมณฑลเจ้อเจียงแห่งสันนิบาตเยาวชนคอมมิวนิสต์

ปี ค.ศ.1984-1984 เลขาธิการคณะกรรมการประจำอำเภอรุ่ยอันมณฑลเจ้อเจียงแห่งสันนิบาตเยาวชนคอมมิวนิสต์

ปี ค.ศ.1984-1985 เจ้าน้าที่ฝ่ายบรรเทาทุกข์ชนบท กรมกิจการพลเรือนมณฑลเจ้อเจียง

ปี ค.ศ.1985-1988 ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการฝ่ายบรรเทาทุกข์ชนบท กรมกิจการพลเรือนมณฑลเจ้อเจียง ( ในระหว่างนี้ปี ค.ศ.1985-1987 ได้ศึกษาต่อที่ภาควิชาสังคมวิทยา มหาวิทยาลัยระบบสารบรรณเกี่ยวกับสังคมวิทยาของจีน และระหว่างเดือนธันวาคม ปีค.ศ.1985 - กรกฎาคม ปีค.ศ.1986 ได้รับมอบหมายให้ไปทำงานในกรมบรรเทาภัยกระทรวงกิจการพลเรือนของจีน )

ปี ค.ศ.1988-1990 ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการฝ่ายบรรเทาทุกข์ชนบท กรมกิจการพลเรือนมณฑลเจ้อเจียง

ปี ค.ศ.1990-1991 ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการฝ่ายบรรเทาภัยและบรรเทาทุกข์ กรมกิจการพลเรือนมณฑลเจ้อเจียง

ปี ค.ศ.1991-1992  สมาชิกองค์กรนำสายพรรคฯและผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานบุคคล กรมกิจการพลเรือนมณฑลเจ้อเจียง

ปี ค.ศ.1992-1996 ดำรงตำแหน่งรองอธิบดีและสมาชิกองค์กรนำสายพรรคฯ กรมกิจการพลเรือนมณฑลเจ้อเจียง

ปี ค.ศ.1996-1998 กรรมการประจำคณะกรรมการพรรคคอมมิวนิสต์จีนประจำเมืองจินหวา  มณฑลเจ้อเจียง เลขาธิการพรรคคอมมิวนิสต์จีนแห่งเมืองหย่งคัง  มณฑลเจ้อเจียง ( ในขณะนั้น ระหว่างปี ค.ศ.1995-1997  ได้ศึกษาต่อสาขาวิชาเอกบริหารวิศวกรรมหลักสูตรการศึกษาเพิ่มเติม  ระดับปริญญาโท ที่มหาวิทยาลัยเจ้อเจียง )

ปี ค.ศ.1998-1998  กรรมการประจำคณะกรรมการพรรคคอมมิวนิสต์จีนแห่งเมืองจินหวา  มณฑลเจ้อเจียง  เลขาธิการพรรคคอมมิวนิสต์จีนและประธานคณะกรรมการประจำสภาผู้แทนประชาชนแห่งเมืองหย่งคัง  มณฑลเจ้อเจียง

ปี ค.ศ.1998-2000 ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการและสมาชิกองค์กรนำสายพรรคฯ ของสำนักงานรัฐบาลมณฑลเจ้อเจียง

ปี ค.ศ.2000-2002 ดำรงตำแหน่งอธิบดีและเลขาธิการคณะกรรมการพรรคคอมมิวนิสต์จีนของกรมบริหารอุตสาหกรรมและการพาณิชย์  มณฑลเจ้อเจียง  ( ในขณะนั้นระหว่างปี ค.ศ.2001-2002  เข้าร่วมการอบรมเจ้าหน้าที่วัยหนุ่มสาวและวัยกลางคนที่โรงเรียนของคณะกรรมการกลางพรรคคอมมิวนิสต์จีน  หลักสูตร 1 ปี )

ปี ค.ศ.2002-2003 เลขาธิการพรรคคอมมิวนิสต์จีนแห่งเมืองเวินโจว  มณฑลเจ้อเจียง

ปี ค.ศ.2003-2004  เลขาธิการพรรคคอมมิวนิสต์จีนและประธานคณะกรรมการประจำสภาผู้แทนประชาชนแห่งเมืองเวินโจว มณฑลเจ้อเจียง ( ในขณะนั้นระหว่างปี ค.ศ.2001-2004 ศึกษาต่อสาขาวิชาเอกเศรษฐกิจโลก ชั้นเรียนระดับบัณฑิตศึกษาสำหรับผู้ที่มีงานทำ ที่โรงเรียนของคณะกรรมการกลางพรรคคอมมิวนิสต์จีน)

ปี ค.ศ.2004-2005  เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการพรรคคอมมิวนิสต์จีนแห่งมณฑลเจ้อเจียง

ปี ค.ศ.2005-2011 กรรมการประจำและเลขาธิการสำนักงานแห่งคณะกรรมการพรรคคอมมิวนิสต์จีนาแห่งมณฑลเจ้อเจียง ( ในขณะนั้นระหว่างปี ค.ศ.2003-2005 ศึกษาต่อวิชาเอกบริการอุตสาหกรรมและพาณิชย์ ที่สถาบันบริหารของมาหวิทยาลัยอุตสาหกรรมและวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีฮ่องกง และได้รับบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต )

ปี ค.ศ.2011-2012  รองเลขาธิการคณะกรรมการพรรคฯ  เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการพรรคคอมมิวนิสต์จีนแห่งมณฑลเจ้อเจียง เลขาธิการคณะกรรมการการเมืองและกฎหมายแห่งมณฑลเจ้อเจียง

ปี ค.ศ.2012-2012  รองเลขาธิการคณะกรรมการพรรคคอมมิวนิสต์จีนแห่งมณฑลเจ้อเจียง  เลขาธิการคณะกรรมการการเมืองและกฎหมายแห่งมณฑลเจ้อเจียง

ปี ค.ศ.2012-2013 รองเลขาธิการคณะกรรมการพรรคคอมมิวนิสต์จีนแห่งมณฑลเจ้อเจียง  และรักษาการผู้ว่าการมณฑลเจ้อเจียง

ปี ค.ศ.2013-2016  รองเลขาธิการคณะกรรมการพรรคคอมมิวนิสต์จีนแห่งมณฑลเจ้อเจียง   และผู้ว่าการมณฑลเจ้อเจียง

ปี ค.ศ.2016-2017 เลขาธิการคณะกรรมการพรรคคอมมิวนิสต์จีนแห่งมณฑลเจียงซู

ปี ค.ศ.2017-2017 เลขาธิการคณะกรรมการพรรคคอมมิวนิสต์จีนและประธานคณะกรรมการประจำสภาผู้แทนประชาชนมณฑลเจียงซู

ปี ค.ศ.2017-2022 กรรมการกรมการเมืองของคณะกรรมการกลางพรรคคอมมิวนิสต์จีนเลขาธิการคณะกรรมการพรรคคอมมิวนิสต์จีนแห่งนครเซี่ยงไฮ้

-กรรมการสำรองของคณะกรรมการกลางพรรคคอมมิวนิสต์จีนชุดที่ 18  และได้รับเลือกเป็นกรรมการคณะกรรมการกลางพรรคคอมมิวนิสต์จีนในที่ประชุมเต็มคณะครั้งที่ 7 ของคณะกรรมการกลางพรรคคอมมิวนิสต์จีนชุดที่ 18

-กรรมการคณะกรรมการกลางพรรคคอมมิวนิสต์จีนชุดที่ 19 และ กรรมการกรมการเมืองของคณะกรรมการกลางพรรคคอมมิวนิสต์จีนชุดที่ 19


YING/ZHOU/LU

  • เสียงข่าวประจำวัน (28-01-2566)

  • เกาะกระแสจีน (28-01-2566)

  • สานสัมพันธ์ไทย-จีน (27-01-2566)

  • เสียงข่าวประจำวัน (27-01-2566)

  • เสียงคุยกันวันละประเด็น (27-01-2566)