ปธน.สีเน้นต้องศึกษาทำความเข้าใจและเดินตามมติที่ประชุมสมัชชา 20

2022-10-27 10:18:42 | CMG
Share with:

วันที่ 25 ตุลาคม นายสี จิ้นผิง เลขาธิการใหญ่คณะกรรมการกลางพรรคคอมมิวนิสต์จีนเน้น ต้องศึกษา ทำความเข้าใจ และดำเนินการตามหลักการชี้นำของการประชุมสมัชชาผู้แทนทั่วประเทศของพรรคคอมมิวนิสต์จีนครั้งที่ 20 (สมัชชา 20) อย่างเต็มที่ เพื่อมุ่งสู่ความสำเร็จครั้งใหม่ในการสร้างประเทศสังคมนิยมที่ทันสมัยในทุกด้าน 

นายสี จิ้นผิงกล่าวเช่นนี้ในการประชุมอภิปรายร่วมครั้งแรกของกรมการเมืองคณะกรรมการกลางพรรคคอมมิวนิสต์จีนชุดที่ 20  

ประธานาธิบดีสี จิ้นผิงชี้ว่า การศึกษา เผยแพร่ และดำเนินการตามหลักการชี้นำของการประชุมสมัชชาผู้แทนทั่วประเทศของพรรคคอมมิวนิสต์จีนครั้งที่ 20 จะเป็นภารกิจทางการเมืองอันดับแรกของพรรคและทั้งประเทศในขณะนี้ รวมถึงอนาคตข้างหน้า 

ประธานาธิบดีสี จิ้นผิงเน้นว่า  การศึกษาและดำเนินการตามหลักการชี้นำของการประชุมสมัชชาผู้แทนทั่วประเทศของพรรคคอมมิวนิสต์จีนครั้งที่ 20 นั้น  ต้องมีความเข้าใจเชิงลึกเกี่ยวกับตรรกะทางประวัติศาสตร์ ทฤษฎี และการลงมือปฏิบัติตามนโยบายพื้นฐานและการจัดวางเชิงยุทธศาสตร์ที่จัดโดยการประชุมสมัชชาผู้แทนทั่วประเทศของพรรคคอมมิวนิสต์จีนครั้งที่ 20  สำหรับภารกิจของพรรคและประเทศ     ต้องมีความเข้าใจอย่างรอบด้านเกี่ยวกับวิสัยทัศน์และวิธีการคิด ตลอดจนจุดยืน มุมมอง และวิธีการที่เป็นรากฐานของแนวความคิดเกี่ยวกับสังคมนิยมที่มีเอกลักษณ์จีนในยุคใหม่    ต้องเข้าใจความหมายแฝงที่ลึกซึ้งและความหมายสำคัญของการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ที่เกิดขึ้นในทศวรรษที่ผ่านมาในยุคใหม่  นอกจากนี้ ยังต้องมีความเข้าใจอย่างถ่องแท้เกี่ยวกับเอกลักษณ์จีนและข้อกำหนดที่สำคัญของความทันสมัยจีน และหลักการสำคัญที่ต้องยึดถืออย่างเคร่งครัด ตลอดจนแผนยุทธศาสตร์ต่างๆ ที่จัดโดยการประชุมสมัชชาผู้แทนทั่วประเทศของพรรคคอมมิวนิสต์จีนครั้งที่ 20 

ประธานาธิบดีสี จิ้นผิงยังกล่าวด้วยว่า การดำเนินการตามหลักการชี้นำของการประชุมสมัชชาผู้แทนทั่วประเทศของพรรคคอมมิวนิสต์จีนครั้งที่ 20  อย่างเต็มรูปแบบนั้น ต้องใช้ความพยายามที่เป็นรูปธรรมด้วยตารางเวลาและแผนงานที่ชัดเจน เพื่อก้าวไปข้างหน้าในลักษณะที่ติดดิน    สมาชิกของกรมการเมืองคณะกรรมการกลางพรรคคอมมิวนิสต์จีนต้องเป็นแบบอย่างในการรักษาอำนาจของคณะกรรมการกลางพรรคคอมมิวนิสต์จีน และความเป็นผู้นำแบบรวมศูนย์และเป็นหนึ่งเดียวตลอดจนต้องสานต่อจิตวิญญาณการต่อสู้ และกล้าที่จะเอาชนะความยากลำบากต่างๆ   


(yim/cai)

 

 

  • เสียงข่าวประจำวัน (30-01-2566)

  • สานสัมพันธ์ไทย-จีน (30-01-2566)

  • เสียงคุยกันวันละประเด็น (30-01-2566)

  • เสียงข่าวประจำวัน (29-01-2566)

  • เสียงข่าวประจำวัน (28-01-2566)