นายจู โหย่วหยุ่ง: ผู้ทำให้เกษตรกรมีชีวิตดีขึ้นด้วยความรู้ด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี

2022-10-25 22:48:29 | CMG
Share with:

นายจู โหย่วหยุ่ง เป็นผู้แทนการประชุมสมัชชาใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์จีนครั้งที่ 20 เป็นนักวิชาการของสถาบันวิศวกรรมจีน และเป็นอธิการบดีกิตติมศักดิ์มหาวิทยาลัยการเกษตรมณฑลหยุนหนัน เมื่อปี 2015 สถาบันวิศวกรรมจีนเริ่มโครงการช่วยเหลืออำเภอปกครองตนเองชนเผ่าลาฮู่หลันชัง มณฑลหยุนหนันของจีน นายจู โหย่วหยุ่ง อายุ 60 ปี ถูกส่งให้ไปประจำที่หมู่บ้านเฮาจือป้า เพื่อเผยแพร่ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี

อำเภอดังกล่าวเคยเป็นเขตยากจนที่สุดของจีน เพื่อให้ชาวบ้านผ่านพ้นจากความยากจน นายจู โหย่วหยุ่งได้ทำการทดลองในที่นา โดยนำ “มันฝรั่งฤดูหนาว” ซึ่งเป็นผลงานการศึกษาของเขามาที่หมู่บ้าน พร้อมสอนวิธีการปลูกและทำนากับชาวบ้าน ทำให้เกษตรกรในหมู่บ้านสามารถทำนาได้ในฤดูหนาว และมีการเก็บเกี่ยววางตลาดในช่วงตรุษจีน ซึ่งเป็นช่วงที่ในตลาดไม่มีมันฝรั่งขาย ทำให้ขายได้ในราคาดี จนทำให้ชาวบ้านในเขตนี้ค่อยๆ หลุดพ้นจากความยากจน และมีชีวิตพอกินพอใช้ นายจู โหย่วหยุ่ง จึงได้สมญานามว่า “นักวิชาการมันฝรั่ง”

นอกจากนี้ นายจู โหย่วหยุ่ง ยังได้เผยแพร่การปลูกสมุนไพรในป่าไม้ตามภูเขา พร้อมยังได้จัดคอร์สฝึกอบรม เพื่อให้ชาวบ้านทุกคนมีความสามารถด้านการทำมาหากิน ให้ทุกครอบครัวมีผลเก็บเกี่ยว

ระหว่างการประชุมสมัชชาใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์จีนครั้งที่ 20 นายจู โหย่วหยุ่ง ได้เล่าถึงเรื่องการปลูกข้าวบนภูเขาในท้องถิ่นให้กับผู้สื่อข่าว โดยบอกว่าหมู่บ้านเฮาจือป้าตั้งอยู่ในเขตภูเขา ส่วนใหญ่เป็นพื้นดินมีน้ำน้อย แต่ก่อนผู้คนที่นี่กินข้าวโพดเป็นอาหารหลัก ถ้าอยากกินข้าวต้องไปซื้อตามตลาด ด้วยผลการศึกษาของนายจู โหย่วหยุ่งและทีมงาน ทำให้ชาวบ้านที่นี่สามารถปลูกข้าวกินเองได้ในที่สุด

การปลูกข้าวบนภูเขาได้รับความนิยมอย่างมากจากชาวบ้านในท้องถิ่น ปัจจุบันเทคโนโลยีใหม่นี้ ทำให้หมู่บ้านเฮาจือป้ามีนาข้าว 27 เฮกต้าร์ ยอดการผลิต 280,000 กิโลกรัม หมู่บ้านเฮาจือป้ามีประชากร 277 คน เฉลี่ยแล้วได้กว่า 1,000 กิโลกรัมต่อคน สนองความต้องการด้านการบริโภคข้าวอย่างเต็มที่

นายจู โหย่วหยุ่ง กล่าวว่า “งานของพวกเราก็เหมือนขยายพื้นที่ของฟ้าและดิน เพิ่มประสิทธิผลการผลิตของที่ดิน เกษตรต้องการอะไรพวกเราก็จะศึกษาอันนั้น” นายจู โหย่งหยุ่ง บอกว่า เขาจะทำงานในแนวหน้าการพัฒนาหมู่บ้านตลอด ช่วยประชาชนให้มีชีวิตดีขึ้นด้วยความรู้ด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี


Bo/Ldan/Zheng

  • เสียงข่าวประจำวัน (31-03-2566)

  • สานสัมพันธ์ไทย-จีน (31-03-2566)

  • เสียงคุยกันวันละประเด็น (31-03-2566)

  • เสียงข่าวประจำวัน (30-03-2566)

  • สานสัมพันธ์ไทย-จีน (30-03-2566)