บทวิเคราะห์ : สืบทอดเขตชุ่มน้ำให้คนรุ่นหลัง

2022-11-07 15:56:04 | CMG
Share with:

การประชุมครั้งที่ 14 ระหว่างฝ่ายลงนามใน “อนุสัญญาว่าด้วยเขตชุ่มน้ำ” จัดขึ้นที่เมืองอู่ฮั่นของจีนระหว่างวันที่ 5-13 พฤศจิกายน โดยที่ประชุมได้ผ่าน “ปฏิญญาเมืองอู่ฮั่น” เพื่อเรียกร้องให้ฝ่ายต่างๆ ส่งเสริมการอนุรักษ์ การฟื้นฟู การบริหาร การใช้สอยอย่างเหมาะสมและยั่งยืนด้วยเจตนาและปฏิบัติการที่มุ่งผลจริง

ปฏิญญาอู่ฮั่นชี้ว่าในรอบ 51 ปีที่ลงนาม “อนุสัญญาว่าด้วยเขตชุ่มน้ำ” แม้ว่าฝ่ายต่างๆ ได้แสดงบทบาทจำนวนมากเพื่ออนุรักษ์เขตชุ่มน้ำอย่างยั่งยืน แต่พื้นที่รวมของเขตชุ่มน้ำทั่วโลกลดลง 35% ส่วนเขตชุ่มน้ำที่มีอยู่ก็มีคุณภาพเลวร้ายลงเรื่อยๆ เนื่องจากการปล่อยน้ำท่วม มลพิษ สิ่งมีชีวิตเข้าแทรกแซงรวมถึงการเปลี่ยนแปลงของภูมิอากาศ เป็นต้น

ปีนี้ครบรอบ 30 ปีที่จีนลงนามใน “อนุสัญญาว่าด้วยเขตชุ่มน้ำ” ปัจจุบันจีนมีเขตชุ่มน้ำสำคัญระดับโลก 64 แห่ง มีอุทยานเขตชุ่มน้ำ 901 แห่ง โดยในรอบ 10 ปีที่ผ่านมา อุทยานเขตชุ่มน้ำซีซีเมืองหางโจว ซึ่งเป็นอุทยานเขตชุ่มน้ำแห่งแรกของจีน ได้มีสัตว์และพืชเพิ่มมากขึ้นเกือบ 700 ชนิด กลายเป็นแหล่งที่พักที่ดีของนก ปลา แมลง และพืชพันธุ์ต่างๆ

จีนยังจะส่งเสริมความร่วมมือและการแลกเปลี่ยนระหว่างประเทศเพื่อการอนุรักษ์ช่องทางการบิน 4 สายของนกอพยพที่บินผ่านจีน สร้าง “ศูนย์ป่าชายเลนสากล” ที่เมืองเซินเจิ้น และสนับสนุนการจัดการประชุมฟอรั่มชายหาดระหว่างประเทศ

มนุษย์ควรสืบทอดเขตชุ่มน้ำให้คนรุ่นหลังอย่างไร จีนกำลังให้คำตอบด้วยข้อเสนอและปฏิบัติการของตน


Bo/Ldan/Zhou

  • เสียงข่าวประจำวัน (09-06-2566)

  • สานสัมพันธ์ไทย-จีน (09-06-2566)

  • เสียงคุยกันวันละประเด็น (09-06-2566)

  • เสียงข่าวประจำวัน (08-06-2566)

  • สานสัมพันธ์ไทย-จีน (08-06-2566)