ม้วนภาพระบบนิเวศของพื้นที่ชุ่มน้ำ

2022-11-19 09:33:05 | CMG
Share with:

ค.ศ. 1992 จีนเข้าร่วมอนุสัญญาว่าด้วยพื้นที่ชุ่มน้ำ ปฏิบัติตามพันธกรณีของอนุสัญญาอย่างจริงจัง ในช่วงหลายปีที่ผ่านมา  จีนยึดถือแนวคิดอารยธรรมเชิงนิเวศและการพัฒนาแบบสีเขียว ปกป้องและฟื้นฟูระบบนิเวศวิทยาของพื้นที่ชุ่มน้ำและสิ่งแวดล้อมทางน้ำอย่างจริงจัง วาดม้วนภาพระบบนิเวศของพื้นที่ชุ่มน้ำหลากสีสัน


Yim/Patt

  • เสียงข่าวประจำวัน (04-12-2565)

  • เกาะกระแสจีน (03-12-2565)

  • เสียงข่าวประจำวัน (03-12-2565)

  • เสียงข่าวประจำวัน (02-12-2565)

  • สานสัมพันธ์ไทย-จีน (02-12-2565)