จีนจะมุ่งสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจด้วยมาตรการเบ็ดเสร็จอย่างจริงจังต่อเนื่องและเห็นผลรอบด้าน

2022-11-24 12:57:19 | CMG
Share with:

ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีวันที่ 22 พฤศจิกายน ที่ผ่านมาได้วางแผนให้มุ่งดำเนินการสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจด้วยมาตรการเบ็ดเสร็จอย่างจริงจังต่อเนื่องและเห็นผลรอบด้าน เสริมสร้างพื้นฐานทางเศรษฐกิจให้กลับคืนสู่ความมั่นคง

ที่ประชุมระบุว่า การดำเนินการทางเศรษฐกิจในไตรมาสที่ 4 มีความสำคัญต่อเศรษฐกิจรอบปีเป็นอย่างยิ่ง ปัจจุบันนี้ถือเป็นห้วงเวลาอันสำคัญในการสร้างเสริมพื้นฐานทางเศรษฐกิจให้กลับคืนสู่ความมั่นคง ควรเร่งภาวะการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจให้เกิดความยั่งยืน ดำเนินนโยบายและมาตรการเบ็ดเสร็จเพื่อสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจ ความมั่นคงด้านอาชีพ ความมั่นคงด้านราคาสินค้า รักษาการดำเนินการทางเศรษฐกิจให้อยู่ในขอบข่ายที่สมเหตุสมผลและได้ผลดี

ที่ประชุมระบุว่า ก่อนหน้านี้มีการประกาศใช้นโยบายทางการคลังและการเงินหนุนโครงการสำคัญต่าง ๆ เพื่อกระตุ้นการลงทุน การบริโภค สร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจ และปรับโครงสร้างที่กำลังเกิดประสิทธิผล และยังมีศักยภาพอีกมาก ดังนั้นจึงควรดำเนินการให้เกิดผลสำเร็จต่อไป


(Ying/LING/CAI)

  • เสียงข่าวประจำวัน (29-11-2565)

  • สานสัมพันธ์ไทย-จีน (29-11-2565)

  • เสียงคุยกันวันละประเด็น (29-11-2565)

  • เสียงข่าวประจำวัน (28-11-2565)

  • สานสัมพันธ์ไทย-จีน (28-11-2565)