ทหารทั่วทั้งกองทัพจีนไว้อาลัยเจียงเจ๋อหมิน

2022-12-04 13:11:56 | CMG
Share with:

เมื่อได้ข่าวการถึงแก่อสัญกรรมของสหายเจียง เจ๋อหมิน ทหารทั่วทั้งกองทัพปลดแอกประชาชนจีนพร้อมใจกันแสดงความเคารพรักและผูกพัน ร่วมไว้อาลัยอย่างสุดซึ้งต่อการจากไปของสหายเจียง เจ๋อหมิน หวนทบทวนผลสำเร็จในชีวิตอันรุ่งโรจน์ของอดีตผู้นำประเทศ สรรเสริญบุคลิกภาพอันยิ่งใหญ่ ทัศนคติอันยาวไกล และคุณสมบัติสูงส่งของสหายเจียง เจ๋อหมิน

เจ้าหน้าที่ทหารทั้งหลายระบุว่า จะแปลงความโศกเศร้าให้เป็นพลัง นำความไว้อาลัยสหายเจียง เจ๋อหมิน เป็นแรงผลักดันให้ปฏิบัติตามมติสมัชชาฯ 20 อย่างแท้จริง ภายใต้การนำอันเข้มแข็งของคณะกรรมการกลางที่มีสหายสี จิ้นผิงเป็นแกนกลาง ชูธงแห่งสังคมนิยมที่มีอัตลักษณ์ของจีนอันยิ่งใหญ่ ยึดมั่นแนวคิดสี จิ้นผิงว่าด้วยสังคมนิยมที่มีอัตลักษณ์ของจีนในยุคสมัยใหม่เป็นหลักชี้นำ ปฏิบัติตามแนวคิดสี จิ้นผิงว่าด้วยการเสริมสร้างความแข็งแกร่งของกองทัพ เดินหน้าตามแนวทางยุทธศาสตร์ด้านการทหารในยุคสมัยใหม่ ยกระดับการสร้างสรรค์พรรคในกองทัพประชาชนอย่างทั่วด้าน ขยับขยายการฝึกซ้อมเตรียมรบอย่างรอบด้าน เสริมสร้างการบริหารกองทัพในทุกด้าน ตอกย้ำและยกระดับระบบยุทธศาสตร์แห่งชาติโดยรวม พร้อมเพิ่มศักยภาพเชิงยุทธศาสตร์ในการพิทักษ์อธิปไตย ความมั่นคงปลอดภัย และผลประโยชน์ แบกรับภารกิจและงานหน้าที่ของกองทัพประชาชนในยุคสมัยใหม่

เจ้าหน้าที่ทหารทั้งหลายหวนรำลึกสหายเจียง เจ๋อหมิน ที่ดำรงตำแหน่งประธานคณะกรรมมาธิการทหารส่วนกลาง โดยติดตามตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงสำคัญที่เกิดขึ้นทั้งภายในและภายนอกประเทศ และแนวคิดการพัฒนาของการปฏิรูปด้านการทหารของโลก เน้นหลักการยืนหยัดสร้างสรรค์การป้องกันประเทศให้ประสานกับการพัฒนาเศรษฐกิจ เสริมสร้างคุณสมบัติเชิงปฏิวัติ ความทันสมัยและความเป็นมาตรฐานของกองทัพประชาชน 

ปฏิบัติตามข้อเรียกร้องพื้นฐานด้านการเมือง มีทักษะความสามารถด้านการรบที่แข็งแกร่ง มีความประพฤติที่ดีงาม มีระเบียบวินัยอันเข้มงวด ให้หลักประกันอย่างมีพลัง พัฒนาก้าวหน้าภายใต้หลักสำคัญ คือ รบให้ชนะและคงไว้ซึ่งจิตวิญญาณแห่งความเป็นคอมมิวนิสต์ ขับเคลื่อนการสร้างสรรค์กองทัพประชาชนอย่างรอบด้าน ยืนหยัดการนำกองทัพอันเด็ดเดี่ยวของพรรคอย่างไม่สั่นคลอน ถือการสร้างสรรค์การเมืองและความคิดเป็นงานสำคัญอันดับแรกในการสร้างสรรค์กองทัพทุกประการ รักษาคุณสมบัติ พื้นสีและสไตล์หลักของกองทัพประชาชน เดินหน้าตามแนวทางยุทธศาสตร์การทหารแห่งการป้องกันประเทศเชิงรุก ผลักดันการปฏิรูปด้านการทหารที่มีเอกลักษณ์ของจีน กำหนดเป้าหมายสร้างสรรค์ระบบสารสนเทศของกองทัพ และคว้าชัยชนะจากสงครามสารสนเทศให้ได้ เดินหนทางเพิ่มความแข็งแกร่งของนายทหารที่มีเอกลักษณ์ของจีน ส่งเสริมกองทัพประชาชนให้บรรลุการพัฒนาความทันสมัยแบบก้าวกระโดด

เจ้าหน้าที่ทหารทั้งหลายระบุว่า ภารกิจการฟื้นฟูความเจริญรุ่งเรืองอันยิ่งใหญ่ของประชาชาติจีน เกิดจากการมุมานะต่อสู้กับความเสียสละของสหายเจียง เจ๋อหมินกับชาวพรรคคอมมิวนิสต์จีนรุ่นต่อรุ่น ท่ามกลางกระบวนการเดินทางในยุคสมัยใหม่ ภายใต้การนำอันเข้มแข็งของคณะกรรมการกลางพรรคคอมมิวนิสต์จีนที่มีสหายสี จิ้นผิงเป็นแกนกลาง เราทั้งปวงต้องเชิดชูจิตใจการก่อตั้งพรรคอันยิ่งใหญ่ ยึดมั่นในความมั่นใจ ร่วมแรงร่วมใจกัน มุ่งมั่นทำงานฟันฝ่าอุปสรรค ก้าวหน้าอย่างกล้าหาญ บรรลุเป้าหมายการต่อสู้ร้อยปีการก่อตั้งกองทัพจีน บุกเบิกสถานการณ์ใหม่แห่งความทันสมัยด้านการป้องกันประเทศและการสร้างสรรค์ทหาร สร้างหลักประกันเชิงยุทธศาสตร์เพื่อฟื้นฟูความเจริญรุ่งเรืองอันยิ่งใหญ่ของประชาชาติจีน

  • เสียงข่าวประจำวัน (28-01-2566)

  • เกาะกระแสจีน (28-01-2566)

  • สานสัมพันธ์ไทย-จีน (27-01-2566)

  • เสียงข่าวประจำวัน (27-01-2566)

  • เสียงคุยกันวันละประเด็น (27-01-2566)