“ความทันสมัยแบบจีน” ในสายตาของผู้เชี่ยวชาญ

2022-12-08 16:38:52 | CMG
Share with:

ตอนที่ 1 แนวคิดใหม่แห่งการพัฒนาใหม่ที่ใดกันแน่?

โดย ศ.อี๋ว์ เหมี่ยวเจี๋ย (Yu Miaojie)

อธิการบดีมหาวิทยาลัยเหลียวหนิง

ศาสตราจารย์พิเศษมหาวิทยาลัยปักกิ่ง

กรรมการคณะกรรมการที่ปรึกษานโยบายเศรษฐกิจและการค้า กระทรวงพาณิชย์จีน 

ช่วง 73 ปีนับตั้งแต่การสถาปนาสาธารณรัฐประชาชนจีนเป็นต้นมา การพัฒนาเศรษฐกิจจีนประสบความสำเร็จทั่วโลกต่างชื่นชม ช่วง 10 ปีที่ผ่านมา เศรษฐกิจจีนมีความเข้มแข็งเชิงประวัติศาสตร์ ส่วน “แนวคิดใหม่แห่งการพัฒนา” ที่นายสี จิ้นผิง ผู้นำจีนเสนอขึ้นก็ได้รับความสนใจจากชาวโลกเช่นกัน และกำลังดำเนินการอยู่ แนวคิดใหม่นี้มี “ความใหม่” ที่ใดกันแน่?

การสร้างสรรค์ การประสานกลมกลืนกัน การพัฒนาแบบสีเขียว การเปิดเสรี และการแบ่งปัน เป็นคำศัพท์สำคัญใน “แนวคิดใหม่แห่งการพัฒนา” ของจีน 

การสร้างสรรค์เป็นพลวัตรอันดับหนึ่งของการเริ่มต้นแก้ไขความไม่สมดุลด้านการพัฒนา พลังแห่งการสร้างสรรค์มีอยู่ในชีวิตประจำวันของประชาชนทุกประเทศ ในภาคการผลิตทุกสาขาอาชีพของจีนในอนาคต จะทุ่มแรงสนับสนุนการสร้างสรรค์ทางวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีอย่างต่อเนื่อง ขณะเดียวกันจะส่งเสริมการสร้างกฎเกณฑ์ กฎข้อบังคับ และมาตรฐาน ตามกระบวนการเศรษฐกิจและสังคม

△กล้องจุลทรรศน์การผ่าตัดจักษุศาสตร์ระดับความละเอียดสูง

เปิดตัวสู่โลก ณ งานมหกรรมนำเข้าระหว่างประเทศจีน (China International Import Expo, CIIE) ครั้งที่ 5

สีเขียวจะเป็นวิถีทั่วไป ตามคำขวัญ “เขาเขียวน้ำใสก็คือภูเขาเงินภูเขาทอง” ที่นายสี จิ้นผิง ผู้นำจีนเสนอขึ้น และเป็นที่รู้จักของทุกครัวเรือน คำขวัญนี้หมายความว่า การคุ้มครองสิ่งแวดล้อมจะนำโอกาสและสร้างภูมิทัศน์แห่งการพัฒนาได้ เป้าหมายเพื่อสุขภาพประชาชน การพัฒนาที่ยั่งยืนของสังคม และความปรองดองระหว่างมนุษย์กับธรรมชาติ

△จังหวัดปกครองตนเองชนเผ่าม้งชนเผ่าต้งเฉียนตงหนัน มณฑลกุ้ยโจว จีน

การประสานกลมกลืนกันแรงผลักดัน (Endogeny) เป้าหมายคือเพื่อแก้ไขปัญหาให้การพัฒนาเศรษฐกิจของจีนมีความสมดุล ตามสภาพพื้นที่และระยะเวลา รัฐบาลจีนต้องมุ่งแก้ไขเพื่อเป้าหมายดังกล่าว จีนได้ดำเนินการสร้างเมือง (urban agglomeration) ลดความเหลื่อมล้ำทางรายได้ระหว่างเมือง-ชนบทและรายได้ระหว่างวิชาชีพ

การเปิดเสรีเป็นหนทางจำเป็นเพื่อส่งเสริมความสมดุลทางเศรษฐกิจและสังคมอย่างเต็มที่ ในรายงานต่อที่ประชุม “สมัชชา 20” ของพรรคคอมมิวนิสต์จีน คำว่า “การเปิดเสรี” เป็นคำที่มีสีสันกระตุ้นแนวคิด จีนรับรองจะยึดมั่นนโยบายการเปิดเสรีสู่ภายนอกอย่างไม่เปลี่ยนแปลง จีนจะหลอมรวมสู่กระแสโลกาภิวัฒน์มากขึ้น การเปิดเสรีเพื่อการปฏิรูป การปฏิรูปเพื่อการพัฒนา

△ท่าเรือโจวซาน เมืองหนิงโป (Ningbo Zhoushan Port) ประเทศจีน

การแบ่งปันเป็นเป้าหมายสุดท้ายในการตอบสนองความต้องการของประชาชนที่นับวันใฝ่หาชีวิตที่สดใสยิ่งขึ้น ผลพวงการปฏิรูปและการพัฒนาเศรษฐกิจจีนควรเป็นแบบสมประโยชน์กันทุกคน การใฝ่หาชีวิตที่สดใสและสังคมอุดมไปด้วยความสุข (Great Harmony) เป็นเป้าหมายปั้นปลายของชาวจีนนับแต่โบราณกาล

△ชาวประมงเมืองเฉวียงไห่ (Qionghai) มณฑลไห่หนาน จีน

ความมั่งคั่งร่วมกันเป็น 1 ในเป้าหมายการต่อสู้เพื่อให้ประชาชนได้รับโอกาสและมีชีวิตที่สดใสตามที่ “สมัชชา 20” ของพรรคคอมมิวนิสต์จีนกำหนดไว้ ภายใต้การนำของแนวคิดใหม่แห่งการพัฒนา เศรษฐกิจจีนในอนาคตจะน่าจับตามองถึงแนวโน้มการเติบโตมากขึ้น


(Ying/LING/SUN)

  • เสียงข่าวประจำวัน (28-05-2566)

  • เสียงข่าวประจำวัน (27-05-2566)

  • เกาะกระแสจีน (27-05-2566)

  • เสียงข่าวประจำวัน (26-05-2566)

  • สานสัมพันธ์ไทย-จีน (26-05-2566)