สร้างความเจริญรุ่งเรืองในชนบทผ่านฟาร์มอนาคต

2022-01-07 15:07:24 | CRI
Share with:

สร้างความเจริญรุ่งเรืองในชนบทผ่านฟาร์มอนาคต

สำนักข่าวซินหวารายงานว่า  นิคมอุตสาหกรรมหมุนเวียนและอัจฉริยะหูหยาง ที่ได้ชื่อว่าเป็น “ฟาร์มแห่งอนาคต”ของหมู่บ้านหลี่ว์ซาน  อำเภอฉางซิง  เมืองหูโจว  มณฑลเจ้อเจียง ได้ทำการพัฒนาอุตสาหกรรมการผลิตเลี้ยงแพะ ไปพร้อมกับกระตุ้นการมีงานทำในท้องถิ่น  เพื่อสร้างความเจริญรุ่งเรืองในชนบท

สร้างความเจริญรุ่งเรืองในชนบทผ่านฟาร์มอนาคต

นิคมอุตสาหกรรมดังกล่าวสร้างตำแหน่งงานให้แก่ชาวบ้านที่อยู่รอบข้าง โดยช่วยอบรมการเลี้ยงแพะให้แก่ครอบครัวยากจนที่ไม่มีแรงงานเกือบ 20 ครัวเรือน ครอบครัวละ 10 ตัว  ซึ่งสามารถสร้างรายได้เพิ่มหลายหมื่นหยวนต่อปี

เมื่อเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมา  เทศบาลเมืองหูโจวรังสรรค์กลไกสร้างความมั่งคั่งร่วมกัน  ซึ่งรวมถึงโครงการภาคบริการต่างๆ เช่น การรักษาพยาบาลโรคเรื้อรัง  การศึกษาคุณภาพดี  การมีงานทำในเมืองหูโจวอย่างมีความสุข และทำให้ทั้งหมู่บ้านมีชีวิตชีวามากยิ่งขึ้นผ่านการพัฒนาธุรกิจการจัดส่งพัสดุด่วน  ฟาร์มแห่งอนาคต  โครงการเหล่านี้จะส่งเสริมให้พื้นที่ต่างๆ ได้รับการพัฒนาตามสภาพความเป็นจริง  เพื่อลดช่องว่างระหว่างเมืองกับชนบท  และลดช่องว่างด้านรายได้ของชาวบ้าน  นอกจากนี้  เมืองหูโจวยังจะดำเนินการปฏิรูปเพื่อพัฒนาความเป็นดิจิทัลให้ลงลึกด้วย 

 

 

(YIM/ZHOU)

  • เสียงข่าวประจำวัน (28-05-2566)

  • เสียงข่าวประจำวัน (27-05-2566)

  • เกาะกระแสจีน (27-05-2566)

  • เสียงข่าวประจำวัน (26-05-2566)

  • สานสัมพันธ์ไทย-จีน (26-05-2566)

周旭