จีนพยายามเพิ่มตำแหน่งงานกว่า 30 ล้านตำแหน่งแก่ผู้พ้นจากความยากจนในปี 2022

2022-01-19 16:45:16 | ไชน่ามีเดียกรุ๊ป
Share with:

วันที่ 18 มกราคม นายหลิว ฮ่วนซิน ผู้อำนวยการสำนักงานฟื้นฟูชนบทแห่งชาติจีน กล่าวว่า ในปี 2021 ผู้พ้นจากความยากจนจำนวน 31.45 ล้านคนมีงานทำ เพิ่มขึ้น 1.26 ล้านคนเมื่อเทียบกับปี 2020 รายได้เพิ่มขึ้น 67.9% เป็นหลักประกันในการไม่ตกอยู่ในสภาวะยากจนอีกต่อไป

ปี 2022 นี้จะรับประกันให้มีตำแหน่งงานแก่ผู้พ้นจากความยากจนมากกว่า 30 ล้านตำแหน่ง พยายามสร้างโอกาสการทำงานมากกว่าปีที่แล้ว

นายหลิว ฮ่วนซิน กล่าวว่า ต้องกระชับการประสานงานระหว่างมณฑล มณฑลในภาคกลางและภาคตะวันตกต้องใช้มาตรการพร้อมกันเพื่อส่งเสริมแรงงานให้มีงานทำระหว่างมณฑล มณฑลในภาคตะวันออกต้องถือการสร้างตำแหน่งงานให้กับคนงานพ้นจากความยากจนเป็นเนื้อหาสาระสำคัญในข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือระหว่างตะวันออกกับตะวันตก ปฏิบัติภาระหน้าที่ให้ดี ต้องค้นคว้าความร่วมมือระหว่างเมืองกับอำเภอ ส่งเสริมให้มณฑลที่มีแรงงานพ้นจากความยากจนมีจำนวนเพิ่มขึ้นในการหางานทำนอกอำเภอภายในมณฑล

Tim/Ping/Cai

  • เสียงข่าวประจำวัน (28-05-2566)

  • เสียงข่าวประจำวัน (27-05-2566)

  • เกาะกระแสจีน (27-05-2566)

  • เสียงข่าวประจำวัน (26-05-2566)

  • สานสัมพันธ์ไทย-จีน (26-05-2566)

许平平