กรมการเมืองคณะกรรมการกลางพรรคคอมมิวนิสต์จีนจัดประชุมอภิปรายรายงานผลการดำเนินงานของรัฐบาล

2022-02-26 16:20:02 | ไชน่ามีเดียกรุ๊ป
Share with:

วันที่ 25 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา กรมการเมืองคณะกรรมการกลางพรรคคอมมิวนิสต์จีนจัดประชุมอภิปรายร่างรายงานผลการดำเนินงานของรัฐบาล โดยคณะรัฐมนตรีจีนจะยื่นรายงานฉบับนี้ต่อที่ประชุมสภาผู้แทนประชาชนแห่งชาติจีนเพื่อพิจารณาในเร็ววันนี้ นายสี จิ้นผิง เลขาธิการใหญ่ คกก.พรรคคอมมิวนิสต์จีน เป็นประธานการประชุม

ที่ประชุมเห็นว่าปีที่ผ่านมาถือเป็นปีที่มีความหมายสำคัญทางประวัติศาสตร์ทั้งของพรรคฯ และประเทศชาติ เมื่อเผชิญหน้ากับสถานการณ์ทั้งภายใน-นอกประเทศอันซับซ้อนและความท้าทายต่าง ๆ ประเทศจีนได้ประสานงานควบคุมสถานการณ์โรคระบาดกับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมอย่างดี บรรลุเป้าหมายหลักทั่วทั้งปีได้ดี แผนการพัฒนาประเทศ ระยะ 5 ปี ฉบับที่ 14 (ค.ศ. 2021 – 2025) เปิดฉากเป็นอย่างดี การพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจของจีนได้บรรลุผลสำเร็จอันยิ่งใหญ่อีกครั้ง ปีนี้จะมีการจัดประชุมสมัชชาใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์จีน ครั้งที่ 20 เป็นปีที่สำคัญอีกปีหนึ่งท่ามกลางกระบวนการดำเนินงานของพรรคฯ และประเทศ

ที่ประชุมระบุว่าการดำเนินงานในปีนี้ต้องยืนหยัดการรักษาเสถียรภาพเป็นหลักและมีความคืบหน้าภายใต้เสถียรภาพ ยืนหยัดการปฏิรูปอย่างลงลึก กระตุ้นพลังของตลาด ดำเนินยุทธศาสตร์นวัตกรรมเป็นแรงขับเคลื่อนการพัฒนาอย่างลึกซึ้ง ส่งเสริมการพัฒนาอย่างสมดุลระหว่างภูมิภาคและการพัฒนาเมืองใหม่ ส่งเสริมการฟื้นฟูและพัฒนาของชนบทอย่างรอบด้าน ขยายการเปิดกว้างสู่ภายนอกที่มีคุณภาพสูง ขับเคลื่อนการพัฒนาอย่างมั่นคงของการค้าต่างประเทศและการลงทุนต่างประเทศ ปรับปรุงระบบนิเวศอย่างต่อเนื่อง และปรับปรุงชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนให้ดีขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม

นอกจากนี้ที่ประชุมยังพิจารณารายงาน 2 ฉบับเกี่ยวกับการตรวจดูงานของพรรคฯ ด้วย

ที่ประชุมระบุว่า หลังจัดการประชุมสมัชชาฯ ครั้งที่ 19 มานี้ จีนลงโทษการทุจริตในภาคการเงินอย่างรุนแรง รับมือความเสี่ยงหนักหน่วงทางการเงินอย่างมีประสิทธิภาพ และบรรลุผลคืบหน้าใหม่ในการพัฒนาภาคการเงิน ขณะเดียวกัน หน่วยงานภาคการเงินก็ยังคงมีปัญหาอีกมากที่ต้องรับมือแก้ไขอย่างจริงจัง

(Tim/Zi/Cui)

  • สานสัมพันธ์ไทย-จีน (28-06-2565)

  • เสียงคุยกันวันละประเด็น (28-06-2565)

  • เสียงข่าวประจำวัน (28-06-2565)

  • เสียงข่าวประจำวัน (27-06-2565)

  • สานสัมพันธ์ไทย-จีน (27-06-2565)

晏梓